ТОП 10:

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниДля вивчення цієї дисципліни студентам необхідне опанування таких дисциплін:

вищої математики, хімії, інженерної графіки, теоретичної механіки, опору матеріалів, основ теорії пружності та пластичності, інформатики, інженерної геодезії, будівельного матеріалознавства, будівельної механіки, інженерної геології і основ механіки ґрунтів, архітектури будівель і споруд, технічної механіки рідини і газу, виробничої бази будівництва, технології будівельного виробництва, будівельних конструкцій (особливо – залізобетонних), штучних споруд на дорогах і аеродромах.

Сама дисципліна у повному обсязі на рівнях засвоєння знань і сформованості умінь, вказаних у підрозділі 1.4, потрібна для вивчення економіки будівництва, транспорту і шляхів сполучення, організації та технології будівництва та експлуатації транспортних споруд, організації будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, у дипломному проектуванні та в подальшій інженерній та науковій роботі.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Модуль №1 "Проектування основ та фундаментів мілкого

закладання"

Тема 2.1.1. Загальні принципи проектування фундаментів мілкого закладання.

 

Тема 2.1.2. Визначення та розподіл напружень в масиві ґрунту. Деформація основ та розвиток нерівномірних осідань споруд.

Тема 2.1.3. Сумісна робота основи і споруди.

.

Тема 2.1.4. Проектування основ та фундаментів за граничними станами.

Тема 2.1.5. Класифікація фундаментів та вибір глибини закладання фундаменту.

Тема 2.1.6. Розрахунок основ і фундаментів мілкого закладання.

Тема 2.1.7. Деформації основи та розрахунок осідання фундаментів.

Тема 2.1.8. Проектування гнучких фундаментів.

Тема 2.1.9. Стійкість відкосив. Тиск ґрунту на підпірні стіни.

2.2. Модуль №2 "Проектування основ та пальових фундаментів"

 

Тема 2.2.1. Загальні принципи проектування пальових фундаментів. Визначення та розподіл напружень та деформацій в масиві ґрунту.

Тема 2.2.2. Класифікація паль та пальових фундаментів.

Тема 2.2.3. Визначення несучої здатності паль.

 

Тема 2.2.4. Розрахунок основ та пальових фундаментів.

Тема 2.2.5. Особливості проектування пальових фундаментів.

Тема 2.2.6. Розрахунок осідання пальових фундаментів з урахуванням нелінійної роботи.

Тема 2.2.7. Фундаменти глибокого закладання.

 

… Тема 2.2.8 Фундаменти на структурно нестійких ґрунтах, при динаміч- них навантаженнях. Сейсмостійкість фундаментів.

 

Тема 2.2.9. Штучні основи та конструктивні заходи з покращення основ. Системи автоматизованого проектування основ та фундаментів.

 

Тема 2.2.10. Розрахункова-графічна робота №1.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Цытович Н. А. Механика грунтов. - М: Высшая школа,1983.-288 с.

3.1.2. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты Учеб. пособ. для строит. спец. вузов.– М.: Стройиздат, 1988 – 567с.

3.1.3. Таланов Г. П. Проектирование фундаментов мелкого заложения для сооружений аэропортов: Учебное пособие. – Киев: КИИГА, 1992. – 80 с.

3.1.4. Таланов Г. П. Проектирование свайных фундаментов для соору-жений аэропортов: Учебное пособие. – Киев: КИИГА, 1994. – 132 с.

3.1.5. Таланов Г. П., Циприанович И. В. Инженерная геология: Лабора-торные работы. – Киев: КИИГА, 1992. – 36 с.

3.1.6. Цихановський В. К., Таланов Г. П. Механика грунтов: Лабора-торні роботи. Київ: НАУ, 2003. – 40 с.

3.1.7 Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учеб. пособ. для строит. спец. вузов. – М: Высшая школа, 1999.-319с.

3.1.8 Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчет оснований и фундаментов: Учеб. пособ. для строит. спец. вузов. – М: Высшая школа, 2000.-264с.

3.1.9. Таланов Г.П. Механика грунтов. Основания и фундаменты: методические указания и задание к РГР. -Киев: КИИГА, 1987. – 40 с.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.006 с.)