ТОП 10:

Тема 1. Феномен української історіїІсторія України - частина всесвітньої історії. Предмет і завдання курсу «Історія України».

Періодизація історії України. Історична схема М. Грушевського. Основні етапи розвитку української національної історичної думки. Стан та перспективи сучасної історичної науки в Україні.

Тема 2. Доісторичний період в історії України

Визначення доісторичного періоду розвитку людства. Стародавня історія України. Первісні громадські та державні утворення на терені України. Держава антів. Зародження праслов'янського етногенезу. Трипільська культура. Автохтонність українців.

Тема 3. Україна -Русь (IX ст. - перша половина XIV ст.)

Походження стародавніх слов'ян. Східні слов'яни: становлення та етногенез.

Початок Київської Русі. Внутрішні і зовнішні фактори розвитку Давньоруської держави. Роздробленість давньоруських земель. Розпад України-Руси. Продовження процесу формування української народності. Виникнення українського етносу.

Галицько-Волинське князівство - спадкоємець державних і соціокультурних традицій Київської Русі.

Тема 4. Литовсько-польська доба української історії (друга половина XIV ст. - перша половина XVII ст.)

Інкорпорація України-Руси Литвою. Державно-політичний, економічний, культурний і релігійний вплив українських земель на Литву. Кревська та Городельська унії.

Боротьба Литовського і Московського князівств за давньоруську спадщину. Взаємовідносини з Кримським ханством.

Захоплення українських земель Польщею. Люблінська унія. Виникнення і наростання національної, соціальної і релігійної конфронтації. Завершення формування української народності.

Тема 5. Козацтво в історії України (друга половина XV—ХVІ ст.)

Виникнення та розвиток козацтва.

Запорізька Січ як центр консолідації українських національних сил.

Національно-визвольна боротьба українського народу. Періодизація української національної революції. Характер, мета і наслідки Переяславської угоди 1654 р. Діяльність Б. Хмельницького: різноманітність оцінок.

Українська козацька держава у геополітичних інтересах Польщі, Росії, Кримського ханства, Туреччини. Велика Руїна. І. Мазепа. Гетьманщина.

Імперська політика Росії, Пруссії та Австрії в Європі у XVIII ст. Три поділи Польщі.

Тема 6. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій

наприкінці ХУІІ ст. - початку XXст.

Входження України до державних структур Російської та Австрійської імперій.

Державно-правовий і політичний статус і стан України у складі Російської імперії. Утворення єдиного національно-господарського комплексу. Формування модерної української нації.

Назрівання загальнонаціональної кризи на початку XX ст. Український політичний рух та його основні течії. Національно-культурне відродження й боротьба за національне визволення українського народу в діяльності різних політичних сил.

Україна в роки Першої світової війни: світовий баланс сил та національні інтереси України. Трагедія українського народу у світовій війні. Австро-угорська політика у західноукраїнських землях. Антивоєнний рух народних мас. Пошук шляхів виходу України з війни.

Тема 7. Боротьба за відродження державності України (1917-1920 рр.)

Підвалини української революції. Національно-політичні сили в українській рево­люції. Створення єдиного національного фронту. Платформа Української Центральної ради у відносинах з Росією. Дипломатичне визнання УЦР.

Трансформація революційних процесів у військове протиборство за владу в Україні. Брестський мир. Гетьманат та Директорія. Селянський повстанський рух. Встановлення влади рад в Україні.

Процес державотворення в Україні. Основні наслідки української національної революції.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.006 с.)