ТОП 10:

Отримання кінцевого звіту оператора ДТМДля введення запиту на отримання кінцевого звіту, оператор ДТМ повинен у вікні „Головне меню ДТМ” підвести курсор до поля ЗВІТ ДТМ та натиснути клавішу Enter, - на екран пред'являється діалогове вікно „Кінцевий звіт касира”, де після ключа V вид звіту програмно зазначений вид - К кінцевий.

При отриманні кінцевого звіту оператор ДТМ завжди зазначає у ключі X умовну серію бланка - АА та порядковий номер останнього оформленого на момент отримання кінцевого звіту „Контрольного бланка ДТМ”.

Ключі N (номер запасу) та I (збій нумерації бланків) оператор ДТМ не заповнює.

Після заповнення реквізитів замовлення на отримання кінцевого звіту та натиснення клавіші Enter на екран термінала пред'являється діалогове вікно „Сформований кінцевий звіт ДТМ” [Рисунок 16-3]. Відмовитись від кінцевого звіту ДТМ неможливо.

При отриманні кінцевого звіту ДТМ у системі програмно формуються загальний кінцевий звіт по ДТМ в цілому та кінцеві звіти по кожній окремій касі, що виконували квитково-касові операції через даний термінал. Кінцеві звіти по касам, які підключені до даного термінала, але не виконували операцій з проїзними документами, не формуються.

Першим на екран пред’являється кінцевий звіт по ДТМ в цілому, для друку якого необхідно натиснути клавішу F4. Після друку кінцевого звіту по ДТМ в цілому на екран послідовно пред’являються сформовані кінцеві звіти по кожній окремій касі, що виконували квитково-касові операції через даний термінал. Друк кінцевих звітів по кожній касі здійснюється послідовно по мірі пред’явлення інформації на екран шляхом натиснення клавіші F4.

Друк інформації кожного кінцевого звіту здійснюється на окремому бланку „Звіт касира”.

 

  КIНЦЕВИЙ ЗВIТ ОСТАННIЙ ГОТIВКА БЕЗГОТIВ. ПРД. ПОГ. ПОВ. ВИК. З N ПО N ВИКОРИСТ. ПРОД 667.31 0.00 ПР.ДОК 56 0 2 56 001-056 АА 000056 ПОВ -24.42 С.ЗБ 9.67 0.00 ПДВ 101.44 0.00 МIСЦЯ 56 0 2 ВСЬОГО 754.00 0.00 ТАЛОНИ Б/К ПIЛЬГ ЗАЛ ВК КЗБ.ПР 72.00 0.00 К-СТЬ 0 0 0 0 КЗБ.ПОВ 11.00 МД ВСЬОГО 83.00 0.00 2005-12-28 19.15.49 4018497 10К 20К01 ЩЕРБАТЮКГН ЗАПАС 000   КIНЦЕВИЙ ЗВIТ ОСТАННIЙ ГОТIВКА БЕЗГОТIВ. ПРД. ПОГ. ПОВ. ВИК. З N ПО N ВИКОРИСТ. ПРОД 227.45 0.00 ПР.ДОК 14 0 0 14 001-056 АА 000056 ПОВ -0.00 С.ЗБ 3.41 0.00 ПДВ 27.12 0.00 МIСЦЯ 14 0 0 ВСЬОГО 257.98 0.00 ТАЛОНИ Б/К ПIЛЬГ ЗАЛ ВК КЗБ.ПР 18.00 0.00 К-СТЬ 0 0 0 0 КЗБ.ПОВ 0.00 МД ВСЬОГО 18.00 0.00 2005-12-28 19.15.49 4018497 10К 20К01 K17 ЩЕРБАТЮКГН АС F-4 друк F-8 вперед

 

Рисунок 16-3 – Діалогове вікно „Сформований кінцевий звіт ДТМ”

Для друку дублів кінцевих звітів ДТМ, необхідно після отримання оригіналів та автоматичного виходу до вікна „Головне меню ДТМ” натиснути клавішу F9, - остання відповідь, при цьому на екран пред'явиться діалогове вікно „Дубль кінцевого звіту ДТМ”. Для друку дубля у пред'явленому вікні можна за допомогою клавіші F8 або F7 вибрати дубль звіту, який необхідно отримати, і натиснути клавішу F4.

У документі „Кінцевий звіт по ДТМ в цілому” міститься інформація про кількість оформлених, погашених і повернених бланків проїзних документів, кількість прийнятих талонів і військових вимог, а також інформація про суми за квитково-касові операції, що були виконані всіма касами через даний термінал.

Документ „Кінцевий звіт ДТМ за окрему касу” містить інформацію про показники роботи окремої квиткової каси. Номер квиткової каси зазначається у службовому рядку.

У першому рядку друкується заголовок КІНЦЕВИЙ ЗВІТ.

В документі „Кінцевий звіт“ за проїзні документи зазначається:

¾ під заголовком ПРД. - визначена системою в межах отриманого звіту кількість оформлених проїзних документів за всім видами розрахунку без врахування зіпсованих документів (тобто тих, що були оформлені та погашені в межах отримання звіту) з врахуванням кількості проїзних документів, що були оформлені при виконанні операції переоформлення (без врахування зіпсованих бланків) та за мінусом погашених у поточному звіті проїзних документів, які були оформлені у межах попереднього звіту;

¾ під заголовком ПОГ.- визначена системою в межах отриманого звіту кількість погашених проїзних документів за всіма видами розрахунку. За наявності погашених проїзних документів, які були погашені несвоєчасно (тобто по закінченню терміну погашення), після кількості погашених документів друкується знак ?;

¾ під заголовком ПОВ.- визначена системою в межах отриманого звіту кількість повернених бланків проїзних документів за всіма видами розрахунку;

¾ під заголовком ВИК. - визначена системою в межах отриманого звіту кількість використаних бланків проїзних документів. Кількість використаних бланків дорівнює кількості проданих бланків у межах отриманого звіту плюс кількість зіпсованих бланків у межах отриманого звіту;

¾ під заголовком З N ПО N - останні три цифри умовного номера бланка (001)(що вказаний касиром при отриманні початкового звіту) і розраховані системою останні три цифри порядкового номера останнього оформленого на момент отримання кінцевого звіту „Контрольного бланка ДТМ”.

¾ За відсутності продажу проїзних документів з часу отримання кінцевого звіту вказується 000-000;

¾ під заголовком ОСТАННІЙ ВИКОРИСТ. – умовна серія АА та порядковий номер останнього оформленого на момент отримання кінцевого звіту „Контрольного бланка ДТМ”. За відсутності продажу документів з часу отримання початкового звіту вказується НЕ ВИК.

У рядку МІСЦЯ:

- ПРД. –кількість місць з оформлених проїзних документів;

- ПОГ.– кількість місць з погашених проїзних документів;

- ПОВ. –кількість місць з повернених проїзних документів.

У рядку ТАЛОНИ К-СТЬ:

- Б/К -кількість талонів на право безкоштовного проїзду, за якими були оформлені проїзні документи за мінусом погашених проїзних документів;

- ПІЛЬГ -кількість талонів на право пільгового проїзду, за якими були оформлені проїзні документи за мінусом погашених проїзних документів;

- ЗАЛ -кількість талонів на право безкоштовного проїзду працівників залізничного транспорту, за якими були оформлені проїзні документи за мінусом погашених проїзних документів;

- ВК -кількість військових вимог, за якими були оформлені проїзні документи за мінусом погашених проїзних документів.

Блок розподілення сум розташований у правій частині документа і містить таку інформацію про суми від продажу, повернення та переоформлення проїзних документів з моменту отримання останнього початкового звіту до поточного кінцевого звіту.

Суми вказуються окремо за готівковим (заголовок ГОТІВКА) та безготівковим (заголовок БЕЗГОТІВ.) розрахунком.

У стовпці ГОТІВКА:

1) другий рядок (заголовок ПРОД) - сума тарифних вартостей з проданих проїзних документів за готівку, „плюс” сума доплати (тарифна вартість) за готівку, що стягується з пасажира при переоформленні проїзних документів. Суми тарифних вартостей з проїзних документів за готівку, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми тарифних вартостей з погашених документів за готівку, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума ПРОД може мати від’ємне значення;

2) третій рядок (заголовок ПОВ) - сума тарифних вартостей, яка повертається пасажиру з невикористаних проїзних документів + сума тарифних вартостей, яка повертається пасажиру при переоформленні проїзних документів. Сума ПОВ має від'ємне значення;

3) четвертий рядок (заголовок С.ЗБ) - сума страхового збору з проданих проїзних документів за готівку та з доплати, що сплачується пасажиром готівкою при переоформленні проїзних документів, враховуються зі знаком „плюс”, суми страхового збору з повернених проїзних документів та суми страхового збору, що повертаються пасажиру при переоформленні, враховуються зі знаком „мінус”. Суми страхового збору з проїзних документів, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми страхового збору з погашених документів, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума С.ЗБможе мати від’ємне значення;

4) п'ятий рядок (заголовок ПДВ) - сума ПДВ з проданих проїзних документів та з доплати, що сплачується пасажиром при переоформленні проїзних документів, враховуються зі знаком „плюс”, суми ПДВ з повернених проїзних документів та суми ПДВ, що повертаються пасажиру при переоформленні, враховуються зі знаком „мінус”. Суми ПДВ з проїзних документів, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми ПДВ з погашених документів, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума ПДВможе мати від’ємне значення;

5) шостий рядок (заголовок ВСЬОГО) - сума всього: тарифна вартість проданих документів, „мінус” тарифна вартість повернених документів, „плюс” сума страхового збору, „плюс” сума ПДВ;

6) сьомий рядок (заголовок КЗБ.ПР) - сума комісійного збору, „плюс” сума за додаткові послуги, „плюс” сума за доставку від проданих та переоформлених документів. Суми КЗБ.ПР з проїзних документів, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми КЗБ.ПР з погашених документів, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума КЗБ.ПРможе мати від’ємне значення;

7) восьмий рядок (заголовок КЗБ.ПОВ) - сума комісійного збору за повернення невикористаних документів. При поверненні проїзного документа з вини Залізниці, сума комісійного збору, що повертається, враховується зі знаком „мінус”;

8) дев'ятий рядок (заголовок МД ВСЬОГО) - сума місцевих доходів всього. Сума рядків КЗБ.ПРта КЗБ.ПОВ.

У стовпці БЕЗГОТІВКА:

1) другий рядок (заголовок ПРОД) - сума тарифних вартостей з проданих проїзних документів безготівкою. Суми тарифних вартостей з проїзних документів безготівкою, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми тарифних вартостей з погашених документів безготівкою, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума ПРОД може мати від’ємне значення;

2) третій рядок (заголовок ПОВ) – інформація відсутня;

3) четвертий рядок (заголовок С.ЗБ) - сума страхового збору з проданих проїзних документів безготівкою. Суми страхового збору з проїзних документів, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми страхового збору з погашених документів, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума С.ЗБможе мати від’ємне значення;

4) п'ятий рядок (заголовок ПДВ) - сума ПДВ з проданих проїзних документів безготівкою. Суми ПДВ з проїзних документів, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми ПДВ з погашених документів, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума ПДВможе мати від’ємне значення;

5) шостий рядок (заголовок ВСЬОГО) - сума всього: тарифна вартість проданих документів безготівкою, „плюс” сума страхового збору та сума ПДВ безготівкою;

6) сьомий рядок (заголовок КЗБ.ПР) - сума комісійного збору, „плюс” сума за додаткові послуги, „плюс” сума за доставку від проданих безготівкою документів. Суми КЗБ.ПР з проїзних документів, які були оформлені та погашені у межах поточного кінцевого звіту, не враховуються. Суми КЗБ.ПР з погашених документів, які були оформлені протягом попереднього періоду, враховуються зі знаком „мінус”. Сума КЗБ.ПРможе мати від’ємне значення;

7) восьмий рядок (заголовок КЗБ.ПОВ) – відсутня;

8) дев'ятий рядок (заголовок МД ВСЬОГО) - сума місцевих доходів всього відповідає сумі рядка КЗБ.ПР;

9) десятий рядок є службовим, у якому друкується інформація:

- дата та час отримання звіту;

- номер замовлення в системі (на отримання звіту);

- порядковий номер звіту протягом доби та вид звіту (П - початковий, К - кінцевий);

- технологічний номер термінала ДТМ по якому отриманий кінцевий звіт;

- у звіті за окрему касу зазначається К „номер каси”;

- прізвище та ініціали оператора ДТМ;

- номер запасу касира завжди 000.

Якщо кінцевий звіт отриманий зі службового термінала за інший термінал, то після порядкового номеру звіту вказується номер термінала за який отриманий звіт, а після номеру запасу касира вказується номер термінала з якого був отриманий кінцевий звіт.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.008 с.)