ТОП 10:

Приймальне відділення ( 2 дні)СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

- Функціональні обов’язки акушерки в приймальному відділенні.

- Основні принципи санітарно-епідемічного режиму пологового будинку.

- Накази, інструкції, які регламентують роботу пологового будинку.

- Порядок прийому вагітних та роділь.

- Симптоматику захворювань та обсяг невідкладної долікарської допомоги.

 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

- Під наглядом акушерки або лікаря виконувати обов’язкові практичні навички.

- За даними обстеження оцінити стан жінки та при необхідності надати допомогу.

 

Студенти повинні приймати вагітних та роділь, проводити обстеження, виконувати санітарну, обробку та оформляти відповідну документацію.

 

 

ОБЛІК ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дати Виконано за весь період практики Підпис безпосереднього керівника практики
   
1. Ведення журналів обліку в пологовому будинку.        
2. Зовнішній огляд вагітної та роділлі        
3. Антропометрія        
4. Огляд на педикульоз        
5. Огляд за допомогою шпателя        
6. Оформлення паспортної частини історії пологів        
7. Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого        
8. Вимірювання артериального тиску у ватгітної        
9. Підрахунок частоти пульсу        
10. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми)        
11. Вислуховування серцебиття плода        
12. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, розрахунок індексу Соловйова        
13. Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, вислуховування серцебиття плода        
14. Зовнішній огляд хворих вагітних        
15. Визначення білка в сечі        
16. Санітарна обробка роділлі        

 

2. Фізіологічне відділення (18 днів)

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ

- Функціональні обов’язки акушерки у пологовому відділенні.

- Накази та інструкції, що регламентують роботу пологової кімнати

- Сучасну наркозну та реанімаційну техніку

- Техніку безпеки під час роботи з медичною апаратурою

- Основи фармакотерапії

 

 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ

- Під наглядом акушерки виконувати обов’язкові практичні навички.

- За даними оцінками стан роділлі та при необхідності надати допомогу

Студенти повинні доглядати за роділлею, проводити обстеження, знеболювати пологову діяльність, готувати роділлю та все необхідне до пологів, надавати допомогу в пологах роділлі та новонародженому.

ОБЛІК ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

№ п/п Перелік обов’язкових практичних навичок Дати Виконано за весь період практики Підпис безпосереднього керівника практики
                                   
1. Підготовка вагітної до огляду                                        
2. Підготовка гінекологічного крісла до роботи                                        
3. Визначення групи крові та резус-належності                                        
4. Взяття крові на сумісність                                        
5. Підготовка ліжка у перед пологовій кімнаті                                        
6. Визначення тривалості переймів і пауз між ними                                        
7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної                                        
8. Підрахунок частоти пульсу                                        
9. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (4 прийоми)                                        
10. Вислуховування серцебиття плода                                        
11. Техніка бімануального дослідження                                        
12. Знеболювання роділь у першому періоди                                        
13. Підготовка роділлі до пологів                                        
14. Підготовка акушерки до приймання пологів                                        
15. Надання акушерської допомоги (на фантомі) під час прорізування голівки (захист промежини)                                        
16. Відсмоктування слизу у ноовнраоджених                                        
17. Первинна обробка пуповини                                        
18. Вторинна обробка пуповини                                        
19. Профілактика бленореї новонраоджених                                        
20. Антропометрія новонародженого                                        
21. Сповивання ново народ-женого в пологовій залі                                        
22. Проведення реанімаційних заходів залежно від стану новонародженого (оцінки стану за шкалою Апгар)                                        
23. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого                                        
24. Визначення ознак відокремлення плаценти                                        
25. Демонстрування зовнішніх прийомів виділення плаценти                                        
26. Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок                                        
27. Визначення крововтрати в післяпологовому і ранньому післяпологовому періодах                                        
28. Проведення профілактики кровотечі в ІІІ періоді пологів                                        
29. Методи спинення кровотечі в ранньому післяпологовому періоді                                        
30. Демонстрація на фантомі техніки ручного обстеження порожнини матки, відокремлення плаценти                                        
31. Підготовка всього необхідного для створення вітамінно-гормонального фону                                        
32. Підготовка до стимуляції пологової діяльності                                        
33. Підготовка до приймання пологів та обробки новонароджених                                        
34. Знеболювання пологів у ІІ періоді (підготовка необхід-них засобів), демонстрація проведення                                        
35. Приймання нормальних пологів                                        
36. Діагностика неправильних положень плода                                        
37. Встановлення і приймання пологів при розгинальних передлежаннях                                        
38. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у випадках загально рівномірно-звуженого плоскорахітного простого плоского таза                                        
39. Визначення ознаки Вастена і розміру Ценгенмейстера                                        
40. Демонстрація техніки класичної ручної допомоги при тазовому передлежанні                                        
41. Демонстрація техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному передлежанні                                        
42. Підготовка до накладання швів на промежину, підго-товка жінки, інструментів, шовного та перев’язуваль-ного матеріалу до операції                                        
43. Асистування під час опера-ції з приводу: розсікання шийки матки, нетрейризу, накладання шкірно-голових та акушерських щипців, витягання плода за тазовий кінець, руйнування плода, інструментального обсте-ження порожнини матки, зашивання розривів шийки матки, промежини ІІІ ступеня, переривання вагіт-ності, позаматкової вагіт-ності, істміко-цервікальної недостатності                                        
44. Накладання швів на промежину в разі І-ІІ ступенів                                        
45. Спостереження за вагітною і роділлею і палаті інтенсив-ної терапії з патологічною вагітністю і після патологіч-них пологів (токсикоз, оперативні втручання, кро-вотечі)                                        
47. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової та рентгенологічної діагностики                                        
Дата Об’єм і зміст виконаної роботи Зауваження і оцінка керівника практики
     

ПІСЛЯПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ (6 ДНІВ)

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.148.142 (0.004 с.)