ТОП 10:

Програма дисципліни та рекомендовані джерелаПрограма дисципліни та рекомендовані джерела

Загальна частина

 

Модуль 1.

Тема 1.

Поняття, предмет та система міжнародного торговельного права

1. Історія виникнення та розвитку МТП.

2. Відносини, що регулюються міжнародним торговим правом.

3. Предмет МТП.

4. Поняття МТП.

5. Наукові концепції щодо МТП.

6. Місце МТП в системі права, взагалі, і міжнародного права, зокрема.

7. Відмінність МТП від суміжних галузей права, а саме господарського права, міжнародного приватного права тощо.

8. Методи МТП.

Тема 2.

Джерела та принципи міжнародного торговельного права

1. Поняття та види джерел МТП.

2. Система джерел МТП.

3. Характеристика системи джерел правового регулювання міжнародних торговельних відносин.

4. Внутрішньодержавне та міжнародне регулювання міжнародних торговельних відносин міжнародні звичаї та узвичаєння (звичаєвості) як джерело правового регулювання міжнародних торговельних відносин.

5. Багатосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

6. Двосторонні міжнародні договори як джерело правового регулювання міжнародних торгових відносин.

7. Змішані джерела міжнародного торговельного права.

8. Судова практика та правова доктрина в системі джерел МТП.

9. Національні нормативно-правові акти в системі джерел МТП.

10. Принципи МТП – система, види та характеристика.

Тема 3.

Суб’єкти міжнародного торговельного права

1. Поняття, види та система суб’єктів міжнародного торговельного права.

2. Публічно правові та приватноправові суб’єкти МТП.

3. Характеристика публічно-правових суб’єктів МПТ: держав, міжнародних організацій (урядових, неурядових), інтеграційних економічних об’єднань тощо.

4. Поняття види та характеристика приватно-правих суб’єктів (учасників) міжнародних торговельних відносин.

5. Комерційні організації (об’єднання) в рамках ЄС (європейське об’єднання, європейська компанія).

6. ТНК як суб’єкт міжнародного торговельного обороту.

7. Інші приватноправові суб’єкти (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) міжнародних торговельних відносин.

8. Уніфікація норм щодо правового статус суб’єктів міжнародного торговельного права та особливості їх національного нормативно-правового регулювання.

9. Міжнародній (всесвітній та регіональний) публічний правопорядок в сфері регулювання приватноправових суб’єктів міжнародних торговельних відносин.

10. Поняття, методи та джерела регулювання транскордонної неспроможності та ін.

Тема 4.

Характеристика міжнародних торгових угод

1. Поняття міжнародної торгової угоди.

2. Джерела регулювання міжнародних торгових угод.

3. Міжнародні угоди (дво- та багатосторонні), звичаї та узвичаєння.

4. Види міжнародних торгових угод.

5. Принципи укладення міжнародних торгових угод.

6. Способи укладення міжнародних торгових угод.

7. Форма міжнародної торгової угоди. В

8. Внесення змін до міжнародних торгових угод.

9. Розірвання та припинення міжнародного торгового договору.

10. Виконання та забезпечення міжнародних торгових угод.

11. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за міжнародними торговими угодами.

12. Публічний порядок в сфері міжнародного торгового права.

13. Організації, які визначають публічний порядок в сфері міжнародної торгівлі.

Тема 5.

Особлива частина

Модуль 2.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

Міжнародний факторинг

1. Поняття факторингу в міжнародному торговельному обороті.

2. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 р.

3. Поняття факторингового договору.

4. Історія факторингових відносин в світі.

5. Відкритий та скритий факторинг.

6. Типи міжнародного факторингу в залежності від умов відповідальності, об’єму грошової вимоги, що передається, об’єму прав на платіж, характеру проведення міжнародної факторингової угоди.

7. Відмінність факторингових відносин від схожих.

8. Порядок та особливості укладення договору факторингу.

9. Предмет договору міжнародного факторингу.

10. Виконання грошового зобов’язання та дохід фактора.

Тема 9.

Тема 10.

Тема 11.

Тема 12.

Тема 13.

Тема 14.

Тема 15.

Тема 16.

Тема 17.

Електронний ресурс

192. Офіційна сайт МБРР - www.worldbank.org/ibrd

193. Офіційна сайт ЧЕС. - http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx

194. Офіційний сайт MTП. – http://www.iccwbo.org

195. Офіційний сайт Андського пакту. - http://www.comunidadandina.org.

196. Офіційний сайт АПЕК. – http://www.apec.org/

197. Офіційний сайт АСЕАН. – http://www.aseansec.org/

198. Офіційний сайт БАГІ. – http://www.miga.org

199. Офіційний сайт ВРУ - http://www.rada.gov.uа.

200. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації. – http://www.wcoomd.org.

201. Офіційний сайт ВОІВ - http://www.wipo.int/portal/index.html.ru

202. Офіційний сайт ГУАМ. – http://guam-organization.org/

203. Офіційний сайт ЄврАзЕС – http://www.evrazes.com/

204. Офіційний сайт ЄС - http://www.europa.eu.int.

205. Офіційний сайт КАРІКОМ. – http://www.caricom.org.

206. Офіційний сайт МЕРКОСУР. – http://www.mercosul.gov.br/

207. Офіційний сайт НАФТА. – http://www.nafta-sec-alena.org

208. Офіційний сайт ОЕСР. - http://www.oecd.org.

209. Офіційний сайт ООН. – http://www.un.org; http://un.org/russian

210. Офіційний сайт СНД. – http://www.cis.minsk.by/

211. Офіційний сайт СОТ. – http://www.wto.оrg/

212. Офіційний сайт ЮНКТАД. – http://www.unctad.org.

213. Офіційний сайт ЮНСІТРАЛ. – http://www.uncitral.org.

 

Програма дисципліни та рекомендовані джерела

Загальна частина

 

Модуль 1.

Тема 1.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.008 с.)