ТОП 10:

Вимоги до структури і змісту звіту з практичної роботи«Основи інформатики та обчислювальної техніки»

В звіті з практичної роботи мають бути вказані:

1. В верхньому колонтитулі - номер практичної роботи та ПІБ її автора, код навчальної групи, в якій автор навчається.

2. В нижньому колонтитулі справа – нумерація сторінок звіту.

3. В тексті мають бути вказані:

- тема практичної роботи,

- зміст роботи (з зазначенням сторінок, на яких починаються розділи),

- мета практичної роботи,

- хід роботи, де вказати завдання та опис результатів їхнього виконання,

- висновки що до виконаної роботи,

- перелік джерел та Інтернет-ресурсів, які були використані,

- додатки.

Захистити роботу, відповівши на питання викладача.

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРОГРАМНОЮ ОБОЛОНКОЮ Far Manager.

Для полегшення користування операційною системою призначені так звані операційні оболонки.

В комп'ютерах ІBM PC широке застосування отримала операційна оболонка Far Manager, яка забезпечує швидку та зручну роботу з файлами і каталогами, наприклад, перегляд, копіювання, знищення та ін.

Запуск із операційної системи здійснюється командою або автоматично, після чого на екрані з'являються вікна (панелі). Кожна з панелей містить заголовок, зміст і рядок, в якому виводиться інформація про поточний файл або каталог (ім'я, розмір, дата і час створення або останньої модифікації) або про помічені на панелі файли (їх кількість та загальний розмір).

Нижче панелей розміщено рядок запрошення ОС, який вказує шлях до активного каталогу. Він призначений для введення команда в режимі DOS.

Ще нижче міститься рядок, який нагадує призначення функціональних клавіш. Інколи його називають нижнім меню. В ньому вказані назви функціональних клавіш і команди, які виконуються при їх натисканні.

Для виходу Far з потрібно натиснути клавішу F10, в центрі екрану з'явиться запит на підтвердження того, чи ви дійсно хочете вийти з програми. Для згоди натисніть ENTER або Y (Yes). Для відміни виходу, натисніть ESC або N (No).

Робота з панелями

Призначення комбінацій клавіш:

TAB - перейти до іншої панелі;

CTRL+O - стерти/вивести обидві панелі на экран;

CTRL+P - стерти/вивести неактивну панель на экран;

CTRL+U - змінити панелі місцями;

CTRL+F1 - стерти/вивести ліву панель на экран;

CTRL+F2 - стерти/вивести праву панель на экран;

ALT+F1 - вивести в лівій панелі зміст іншого диску;

ALT+F2 - вивести в правій панелі зміст іншого диску.

Операції з каталогами

Ввійти в каталог можна, поставивши на нього курсор і натиснувши ENTER.

Вийти з каталогу можна, поставивши курсор на .. і знову натиснувши ENTER або за допомогою комбінацій клавіш:

CTRL+\ - вихід в кореневий каталог;

CTRL+PgUp - вихід в каталог вищого рівня.

Новий каталог утворюється за допомогою клавіші F7, після чого в вікні, яке з'явилося в центрі екрану, вводиться ім'я каталогу. При цьому активним повинен бути той диск і каталог, в якому створюється новий підкаталог.

Стерти каталог можна, поставивши на нього курсор і натиснувши клавішу F8.

Операції з групами файлів

Операції копіювання, переіменування, знищення можна виконувати з групами файлів.

Виділення группи файлів виконуються двома способами:

1. За допомогою клавіші ІNS. Курсор ставиться на файл, який необхідно включити до групи і натискується клавіша ІNS (назва файлу зафарбується іншим кольором), курсор переміщується до нас

тупного файлу, натискується ІNS і т.д. Зняти помітку (виключити файл із групи) можна повторним натисненням ІNS на його назві.

2. Групу файлів, що мають щось спільне в назві, можна виділити за допомогою клавіші + на цифровій клавиатурі, яка помічає групу файлів. Після її натиснення з'являється ще один екран, в якому необхідно ввести специфікацію файлу з використанням шаблонів. Виділені файли теж мають інший колір. Зняти помітку можна таким же чином за допомогою клавіші - на цифровій клавіатурі.

Робота з файлами

1. Створення нового файлу.

Активним повинен бути диск та каталог, у якому буде створюватись новий файл. Далі натискуються клавіші SHІFT+F4 і в екрані, який з'явився в центрі дисплею, вводиться ім'я нового файлу.

Потім у вікні редагування набирається зміст файлу. Для того, щоб файл записався, необхідно натиснути F2, далі ESC або F10 - для виходу. Якщо не хочете зберігати створений файл, натисніть без запису ESC або F10.

2. Перегляд змісту файлу.

Курсор повинен стояти на назві файлу, зміст якого переглядається. Для перегляду - F3. Рухатись по файлу можна тільки вгору та вниз клавішами управління курсором. Для виходу з режиму перегляду - ESC або F10.

3. Редагування файлу.

Курсор на назві файлу. F4 - для редагування. Вносимо необхідні зміни у файл. F2 - запис, F10 або ESC - вихід.

4. Копіювання файлу (групи файлів).

На активній панелі встановлюється диск та каталог, звідки буде копіюватися файл, на іншій - куди. Курсор ставиться на назву небхідного файлу (або група файлів помічається). Для копіювання - клавіша F5.

5. Переіменування або переміщення файлу (групи файлів).

На активній панелі встановлюється диск та каталог, звідки буде переміщуватися файл, на іншій - куди (при переіменуванні на обох панелях каталог, що містить необхідний файл). Курсор ставиться на назву файлу (або група файлів помічається). Для переіменування або переміщення - клавіша F6.

6. Знищення файлу (групи файлів).

На активній панелі встановлюється диск та каталог, в якому міститься необхідний файл. Курсор ставиться на назву файлу (або група файлів помічається). Для знищення - клавіша F8.

Меню Far

Повне меню програми-оболонки викликається клавішею F9 і знаходиться в верхній частині екрану над панелями:

Для відкриття будь-якого з пунктів цього меню треба стати на цей пункт інверсною клітиною і натиснути клавішу Enter.

Пункт LEFT/ RIGHT(левая/правая)відноситься до лівої (правої) панелі. Цей пункт дозволяє відображати:

- список файлів у каталозі в повному або скороченому вигляді;

- інформацію про пам'ять комп'ютера і місце на диску;

- вміст файлу, якщо він є виділеним у другій панелі;

- резюме вмісту каталогу, якщо він є виділеним у другій панелі;

- вміст стислого (архівного) файлу;

- відомості про виділені в цей момент каталоги;

- сортувати файли згідно з різними реквізитами;

- фільтрувати файли згідно з різними реквізитами;

- виконувати дії з відповідною панеллю.

Пункт FILE(файл) - містить дані про призначення функціональних клавіш в основному меню, а також пункт "Разрезать/ слить файл" (CTRL+F10), який дозволяє розбити файл на сегменти. Той же пункт дозволяє об'єднати сегменти у файл;

- установки для зміни атрибутів файлу;

- можливості виділення файлів (згідно з шаблоном) і відміни виділення;

- можливість виходу з програми (F10).

Пункт COMMANDS призначений для:

- відображення дерева каталогів диска;

- пошуку файлу на диску;

- відображення переліку останніх 16 команд ОС, які були використані за поточний сеанс роботи;

- переключення режиму відображення інформації на екрані дисплея;

- відображення інформації про систему;

- виконання різних функцій стосовно панелей;

- зміни відображення інформації на екрані і в панелях та ін.

Пункт OPTIONS (параметри) призначений для:

- встановлення кольорів екрану;

- виводу додаткових зображень на екран;

- встановлення режиму запису конфігурації;

- встановлення виводу на екран схованих файлів;

- налаштування панелей;

- налаштування інтерфейсу тощо.

 

Операційна система WINDOWS.

 

Основним інформаційним об’єктом операційної системи WINDOWS є файл. Файл – іменована область зовнішньої пам’яті для зберігання програм і даних. Файли можуть містити текстові документи, числові дані, закодовану табличну та графічну інформацію тощо. Оскільки ОС WINDOWS орієнтована на роботу з документами, файли в яких зберігаються дані називають документами, а програми, що створюють і обробляють ці документи – додатками. Для ідентифікації кожному файлу присвоюється ім’я. Воно утворюється з двох частин – власне ім’я та розширення, розділених символом крапка.

Складовими елементами ПК є диски (жорсткі, гнучкі та компакт-диски). Кожен з них зберігає файли, які можна упорядкувати за певною тематикою у папки. Кожна папка може містити файли та інші підпапки. Таким чином для користувача папки - це місце де зберігаються документи, додатки та інші підпапки. Для того щоб створити файл перш за все необхідно зайти в програму-додаток, виконати необхідні дії – це може бути набір тексту, створення рисунку, заповнення таблиці і т.п., після чого необхідно обов’язково зберегти створений файл на диску із задаванням імені файлу. Безпосереднє керування файлами в ОС WINDOWS відбувається двома різними методами - за допомогою програми Провідникта за допомогою папок.

Із погляду об’єктно-орієнтованої ОС WINDOWS папки є контейнерами в яких зберігаються інші інформаційні об’єкти: документи, додатки інші папки та ярлики. На відміну від файлів папки створюються не програмами-додатками а засобами самої ОС WINDOWS. Для створення нової папки досить клацнути правою клавішею миші на вільному місці робочої області із контекстного меню, що з’явиться вибрати пункт Створити, Папка, потім ввести ім’я папки і натиснути клавішу Enter.

Для того, щоб відкрити папку або файл необхідно навести на необхідний об’єкт вказівник миші і швидко двічі клацнути лівою клавішею миші.

Для знищення об’єкту необхідно його виділити, і натиснути клавішу Delete або натиснути праву клавішу миші і вибрати пункт Видалити і після відповідного запиту дати підтвердження на видалення об’єкта.

Дії з виділеними об’єктами (фрагментами – при роботі з текстовим та табличним процесором) виконуються за допомогою буфера обміну даних. Буфер – це спеціальна область оперативної пам’яті в яку можна розмістити виділений об’єкт (вирізати, або копіювати на старому місці) з тим, щоб його можна було вставити потім в інше місце того ж самого або іншого вікна, або на робочий стіл (або в той-же, чи інший документ).

Для роботи з виділеними фрагментами використовують пункт контекстного меню Вирізати, Копіювати, Видалити.

Переміщення папок і файлів з однієї папки (вихідної) до іншої (цільової) можна здійснити кількома способами.

Спосіб 1. Через буфер обміну даних (командами головного меню, командами контекстного меню, за допомогою клавіш). Для цього необхідно клацнути правою клавішею миші на об’єкті котрий підлягає переміщенню і з контекстного меню, що з’явиться вибрати пункт Вирізати (Ctrl+X). Потім встановити курсор на вільному місці цільової папки, клацнути правою клавішею миші і з контекстного меню вибрати пункт Вставити(Ctrl+V).

Спосіб 2. Перетягання правою кнопкою миші.

Відкрити вікна цільової і вихідної папок, натиснути на праву клавішу миші на об’єкті, що переміщується і, не відпускаючи клавішу миші перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки і відпустити клавішу. З контекстного меню вибрати пункт Перемістити.

Спосіб 3. Перетягання лівою кнопкою мишею.

Натиснути на ліву клавішу миші на переміщуваному об’єкті і, не відпускаючи клавішу миші, перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки, в цьому випадку контекстне меню не з’являється.

Перервати процес переміщення об’єкта можна одним із способів:

Перемістити об’єкт назад у вихідну папку;

Із контекстного меню вибрати пункт Відмінити;

Не відпускаючи клавішу миші, натиснути на клавішу Esc або на іншу клавішу миші.

Копіювання файлів і папок виконується аналогічно переміщенню. У способі 1 замість пункту Вирізати необхідно вибрати пункт Копіювати (Ctrl+C), а в способі 2 замість пункту Перемістити також пункт Копіювати. При копіюванні: перетягуючи об’єкт лівою клавішею миші слід додатково натиснути на клавішу Ctrl й утримувати її.

Необхідно зазначити, що при переміщенні та копіюванні папок і файлів не обов’язково відкривати цільову папку. Перетягнути об’єкт можна на її значок.

Знищення папок і файлів найчастіше здійснюється наступним чином:

1. Перетягнути об’єкт лівою клавішею миші на піктограму Корзина;

2. Позначити об’єкт і натиснути клавішу Delete;

3. Позначити об’єкт і в меню вікна відкритої папки вибрати пункт Файл, Видалити, або на панелі інструментів клацнути мишею на відповідній клавіші.

4. Клацнути правою клавішею миші на об’єкті, що підлягає вилученню і в контекстному меню, що з’явиться вибрати пункт Видалити.

При використанні способів 2-4 видається запит на підтвердження видалення об’єкта. Із Корзини потім його буде можна відновити на колишньому місці. Якщо точно відомо, що відновлення об’єкту не знадобиться, то його можна видалити остаточно. Для цього під час вилучення необхідно додатково утримувати натиснутою клавішу Shift.

При перейменуванні папки або файлу, необхідно ввійти в режим редагування його імені одним із наступних способів:

· Позначити об’єкт і клацнути лівою клавішею миші на його імені або натиснути клавішу F2;

· Клацнути правою клавішею миші на об’єкті і з контекстного меню, що з’явиться вибрати пункт Перейменувати;

· Потім необхідно змінити ім’я і натиснути клавішу Enter.

Windows запам’ятовує всі дії щодо операцій з об’єктами. Це дає змогу скасовувати ці дії в порядку, зворотному до їх виконання. Для цього досить викликати контекстне меню й у ньому вибрати пункт Відмінити або на панелі інструментів клацнути мишею на надписі Відмінити.

Для виконання операцій відразу з кількома об’єктами їх необхідно виділити в групу. Якщо значки цих об’єктів знаходяться поруч, то досить клацнути лівою клавішею миші на значку розташованому в лівому верхньому куті області, потім при натиснутій клавіші Shift - на значку у правому нижньому куті області, що підлягає виділенню. Якщо об’єкти розташовані не поруч, то їх можна виділити, клацаючи лівою клавішею миші на значках об’єктів у довільному порядку але при цьому необхідно постійно утримувати натиснутою клавішу Ctrl. Щоб виділити всі об’єкти, котрі знаходяться у папці необхідно вибрати пункт меню Виділити все, або скористатися комбінацією клавіш Ctrl+A.

Будь-які операції з папками та файлами у WINDOWS найдоцільніше виконувати за допомогою програми Провідник, яка викликається за допомогою команд Пуск, Програми або натисканням правої кнопки миші на кнопці Пуск і вибором з контекстного меню.

Якщо дія виконується лише з однією папкою чи файлом, він робиться активним за допомогою лівої кнопки миші. Декілька об¢єктів можна помітити за допомогою клавіші Ctrl і лівої кнопки миші. КлавішаSHIFTі ліва кнопка миші, котра натискається на першому і останньому об'єкті, помічають файли, які містяться один за одним; при цьому SHIFTутримується в натиснутому стані.

Для виконання певної операції натискається права кнопка миші і вибирається необхідний пункт. Режим Копировать дозволяє скопіювати помічені об'єкти в буфер обміну; режим Вырезать переміщає (зі знищенням у поточній папці) об'єкти в буфер обміну; режим Вставить дозволяє вставляти дані з буфера обміну. Режим Отправить дозволяє скопіювати виділені об'єкти на гнучкий диск, в буфер обміну даних або покласти у скриньку електронної пошти. Окрім цього виділені об'єкти можна перенести з однієї папки в іншу, перетягуючи їх мишею або скопіювати таким же чином, використовуючи при цьому натиснуту клавішу Ctrl.

Для вирішення проблеми швидкого переходу до часто використовуваного об’єкту у Windows застосовуються ярлики.

Ярлик - невеликий за обсягом файл, в якому записано шлях до об’єкта. Подвійне натискання клавіші миші на піктограмі ярлика приводить до тих же дій, що й на об’єкті, на який вказує цей ярлик. На екрані ярлик зображується тією ж самою піктограмою, що і об’єкт але в нижньому лівому куті в нього є стрілка.

Створення ярлика здійснюється трьома способами:

Спосіб 1. Перетягання об’єкта правою клавішею миші. Після перетягання об’єкта на робочий стіл або в будь-яку папку треба відпустити праву клавішу миші, після чого з’явиться контекстне меню з кого необхідно вибрати пункт Створити ярлик.

Спосіб 2. Клацання правою клавішею миші на об’єкті. При клацанні правою клавішею миші з’являється контекстне меню з якого вибирають пункт Створити ярлик. Після того як ярлик буде створено, його слід перемістити.

Спосіб 3. Клацання правою клавішею миші на робочому столі. З контекстного меню вибрати Створити, Ярлик. У діалоговому вікні, що з’явиться на екрані, потрібно клацнути на кнопці Огляд, щоб знайти об’єкт, для якого необхідно створити ярлик. Після того, як його буде знайдено і виділено, потрібно натиснути на кнопки Відкрити, Далі, Готово.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.012 с.)