ТОП 10:

Назва видання. «Приміське життя»Туровського О. Р.

 

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук

Близнюк А. С.

 

 

м. Житомир – 2016 рік

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ I.

Розділ II.

Висновки…………………………………………………………………..19

Список використаних джерел та літератури…………………………21

Додатки…………………………………………………………………….22

ВСТУП

Газета - періодичне, що виходить від кількох разів на день до кількох разів на тиждень, друковане видання з систематичними матеріалами про події і явища суспільно-політичного, економічного і культурного життя. Спочатку газети виконували лише інформативну функцію, але в процесі розвитку стали вміщувати аналітичні матеріали, перетворилися на спосіб формування громадської думки, урізноманітнилися за тематикою й напрямками [15]. Останніми часом значна увага приділяється структурі і верстці газетних видань з метою поліпшення оформлення, удосконалення зовнішньої форми. Сучасні періодичні видання характеризуються значною кількістю та якістю зображальних матеріалів, різноманітністю шрифтів, зменшенням обсягу і збільшенням кількості публікацій. Водночас новітні технологічні досягнення в галузі поліграфії дають змогу робити газету більш інформативною, зручною щодо читацького сприйняття.

Одним із актуальних завдань сучасної української журналістики є дослідження стилю оформлення періодичних видань, зокрема їх архітектоніки. Архітектоніка є основою зовнішньої форми, закономірностей побудови, моделі оформлення видання (в цьому дослідженні – газетного) з погляду складових елементів та їх взаємодії. Дослідження періодичних видань посідає в теорії журналістики особливе місце, проте зовнішня форма газети як об’єкт наукових розробок найменш вивчена. Принципи та засоби зовнішньої форми різних видів друкованих видань мають спільні засади, оскільки виражальні можливості, закладені в мистецтві шрифту, зображення, у комп’ютерних обробках, композиційних варіантах, зумовлені спільними архітектонічними закономірностями.

Проблеми оформлення, структури, композиції періодичного і, зокрема, газетного видання теоретично та практично розроблено недостатньо, більшість авторів з теорії газетного оформлення спираються на праці митців книги. Оформлення періодичних видань досліджується у працях І. В. Прокопенка, О. В. Гутянської, В. Ф. Іванова, О. П. Кисельова. Проте проблеми оформлення періодичних видань все ж залишаються недостатньо вивченими, більшість дослідників віддають перевагу теоретичним розробкам і змісту, сучасний рівень розвитку видавничих технологій і комп’ютерних інструментів дизайну вимагає нових підходів до оформлення газетних видань.

Безумовно, дослідження газетної форми неможливе без виявлення її зв’язків зі змістом. Правильне уявлення про характер газети неможна скласти, виходячи лише з структури та оформлення. Важливий передусім предмет оформлення, він і визначає графічну концепцію видання, засоби оформлення. Хоча є й інший бік цієї проблеми: зміст не може у повному обсязі відобразити головні характеристики, стиль оформлення. Зміст газетних матеріалів передається літературною формою, через неї формується їх сутність, а вже потім обираються графіка шрифтів, зображення, співвідношення розмірів частин і цілого, засоби побудови сторінок та розворотів. Аналіз газет з погляду методів і засобів їх оформлення спонукав авторів (О. І. Акопова, В. В. Бакшина, А. Г. Бочарова, С. І. Галкіна, Д. Георгієва, П. М. Керженцева, О. В. Циганова) до їх класифікації. Газети класифікують за кількістю шрифтів, типами верстки, тематичною спрямованістю, ілюстративністю. Проте виведення типології з сукупності всіх елементів, що можуть бути використані при оформленні, не здійснено.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю осмислення оформлення газетних видань у контексті сучасного розвитку журналістської науки, визначається удосконаленням поліграфічної техніки, автоматизацією макетування і систем верстки.

Метою роботи є аналіз газети «Приміське життя, як типу видання, її ознак та типологічних особливостей. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

– Визначити

 

 

І. Відомості про видання:

Місце видання. м. Житомир.

Обсяг. 8 сторінок.

Формат. 29x40

Примітки

23.

24.

25.

V. Розширена анотація.

Основні категорії читачів Основною цільвою аудиторією газети приміське життя буде група людей, старших 30 років, які проживають у сільській місцевості, а саме це будуть літні люди(селяни), робітники, держслужбовці сільська інтелегенція та підприємці.

Способи поширення. Читач може передплачувати газету та одержувати її поштою, а також роздрібне розповсюдження шляхом доставки додому. Купити газету ви можете у всіх поштових віділеннях м. Житомира та Житомирського району.

VI. Макет видання.

32. Формат. Формат газети визначається розміром газетної сторінки, вста­новлюється видавцем та узгоджується з поліграфічним підприємством залежно від її обсягу та формату паперу. Формат газети повинен відповідати ГОСТ 9254 та вимогам цього стандарту. Згідно з ГОСТ 9254 допустиме відхилення від формату не повинно бути більше 2 мм. Допускається відхилення від формату не більше + 2мм, — 5 мм для газет, що друкуються на аркушних машинах. Газета примыське життя дотримуэться правил якы наведены у стандарты.

33. Орієнтація сторінки. Книжкова (вертикальна) Орієнтація сторінки – це спосіб розміщення сторінки на площині. Розрізняють книжкову (вертикальну) і альбомну (горизонтальну) орієнтації

Елементи дизайну.

37.

Шпальт.

39.

40.

Інтерліньяж.

Офсетний спосіб друку.

Туровського О. Р.

 

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук

Близнюк А. С.

 

 

м. Житомир – 2016 рік

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….3

Розділ I.

Розділ II.

Висновки…………………………………………………………………..19

Список використаних джерел та літератури…………………………21

Додатки…………………………………………………………………….22

ВСТУП

Газета - періодичне, що виходить від кількох разів на день до кількох разів на тиждень, друковане видання з систематичними матеріалами про події і явища суспільно-політичного, економічного і культурного життя. Спочатку газети виконували лише інформативну функцію, але в процесі розвитку стали вміщувати аналітичні матеріали, перетворилися на спосіб формування громадської думки, урізноманітнилися за тематикою й напрямками [15]. Останніми часом значна увага приділяється структурі і верстці газетних видань з метою поліпшення оформлення, удосконалення зовнішньої форми. Сучасні періодичні видання характеризуються значною кількістю та якістю зображальних матеріалів, різноманітністю шрифтів, зменшенням обсягу і збільшенням кількості публікацій. Водночас новітні технологічні досягнення в галузі поліграфії дають змогу робити газету більш інформативною, зручною щодо читацького сприйняття.

Одним із актуальних завдань сучасної української журналістики є дослідження стилю оформлення періодичних видань, зокрема їх архітектоніки. Архітектоніка є основою зовнішньої форми, закономірностей побудови, моделі оформлення видання (в цьому дослідженні – газетного) з погляду складових елементів та їх взаємодії. Дослідження періодичних видань посідає в теорії журналістики особливе місце, проте зовнішня форма газети як об’єкт наукових розробок найменш вивчена. Принципи та засоби зовнішньої форми різних видів друкованих видань мають спільні засади, оскільки виражальні можливості, закладені в мистецтві шрифту, зображення, у комп’ютерних обробках, композиційних варіантах, зумовлені спільними архітектонічними закономірностями.

Проблеми оформлення, структури, композиції періодичного і, зокрема, газетного видання теоретично та практично розроблено недостатньо, більшість авторів з теорії газетного оформлення спираються на праці митців книги. Оформлення періодичних видань досліджується у працях І. В. Прокопенка, О. В. Гутянської, В. Ф. Іванова, О. П. Кисельова. Проте проблеми оформлення періодичних видань все ж залишаються недостатньо вивченими, більшість дослідників віддають перевагу теоретичним розробкам і змісту, сучасний рівень розвитку видавничих технологій і комп’ютерних інструментів дизайну вимагає нових підходів до оформлення газетних видань.

Безумовно, дослідження газетної форми неможливе без виявлення її зв’язків зі змістом. Правильне уявлення про характер газети неможна скласти, виходячи лише з структури та оформлення. Важливий передусім предмет оформлення, він і визначає графічну концепцію видання, засоби оформлення. Хоча є й інший бік цієї проблеми: зміст не може у повному обсязі відобразити головні характеристики, стиль оформлення. Зміст газетних матеріалів передається літературною формою, через неї формується їх сутність, а вже потім обираються графіка шрифтів, зображення, співвідношення розмірів частин і цілого, засоби побудови сторінок та розворотів. Аналіз газет з погляду методів і засобів їх оформлення спонукав авторів (О. І. Акопова, В. В. Бакшина, А. Г. Бочарова, С. І. Галкіна, Д. Георгієва, П. М. Керженцева, О. В. Циганова) до їх класифікації. Газети класифікують за кількістю шрифтів, типами верстки, тематичною спрямованістю, ілюстративністю. Проте виведення типології з сукупності всіх елементів, що можуть бути використані при оформленні, не здійснено.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю осмислення оформлення газетних видань у контексті сучасного розвитку журналістської науки, визначається удосконаленням поліграфічної техніки, автоматизацією макетування і систем верстки.

Метою роботи є аналіз газети «Приміське життя, як типу видання, її ознак та типологічних особливостей. Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

– Визначити

 

 

І. Відомості про видання:

Назва видання. «Приміське життя»Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.008 с.)