ТОП 10:

Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огородженьТеплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень

 

Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін

Визначення розрахункового опору виконується з використанням коефіцієнту холодного періоду року.

В дипломному проекті розрахунки проводяться для зовнішніх стін, горища, перекриття, а також перекриття над холодним підвалом.

Послідовність розрахунку кожного огородження:

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалювальних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 С та більше, обов’язкове виконання умов:

 

R R (1)

 

де R -приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції , м2 К/Вт визначається по формулі

R , (2)

 

де - термічний опір внутрішньої поверхні огородження, м2 К/Вт

- термічний опір зовнішньої поверхні огородження, м2 К/Вт

- коефіцієнт тепловіддачі стін, підлоги, гладких стель, Вт/м2К

- коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огородження, Вт/м2К

- товща шару огородження, м

- коефіцієнт теплопровідності матеріалу огородження , Вт/мК

Невідома товщина шару огородження визначається для зовнішньої стіни, горища та перекриття над холодним підвалом за формулою

 

. (3)

 

Визначену за цією формулою товщину шару приймають рівною близькому більшому стандартному значенню:

- товщина бетонних блоків – не менш ніж 300мм;

- товщина цегляних стін – 380, 510 мм;

- товщина теплоізолюючого шару горищного перекриття, не менше 80 мм.

Термічний опір зовнішнього огородження Rпр житлових і побутових будівель повинен бути не меншим за нормативний опір тепловіддачі, що визначається за таблицею 1./1/, для стіни рівняється 2.5

Опір конструкцій огороджень Rпр , повинен бути не меншим, ніж необхідний опір огороджувальних конструкцій.

. Мінемально допустиме значення R опору теплопередачі внутрішніх міжквартирних конструкцій , що розмежовують приміщення з розрахунковими температурами повітря,які відрізняються більше ніж на 3 С(стіни, покриття), визначається по таблиці1 /1/

 

Визначення температурних зон району будівництва виконуються за картою-схемою температурних зон України за кількістю градусодіб опалювального періоду, що наведені у таблиці 1а та 1б,/1/ або за формулою:

 

, (5)

 

де - кількість градусодіб опалювального періоду,що рівняється для міста Віниця 3610

- розрахункова температура внутрішнього повітря;

- середня температура опалювального періоду;

- тривалість опалювального періоду.

 

Визначається коефіцієнт теплопередач;

 

К = (6)Последнее изменение этой страницы: 2017-01-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.003 с.)