ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з анестетиків належать до неінгаляційних ?*А – пропофол, оксибутират натрію , кетамін.

В – фторотан, діоксид азоту, кетамін, ефір,

С – діоксид азоту, ефір, гексенал, фторотан,

D – пропофол, фторотан, форан, ефір, фторотан,

E – ефір, оксибутират натрію, енфлюран, ізофлюран

 

20. Натрію тіопентал випускають:

*А – у порошку, по 0,5 та 1 г,

В – у розчині, 20 %,

С – у флаконах, по 10 мл розчину,

D – у ампулах, по 2 мл 0,5 % р-ну,

E – у 5 % розчині

 

21. Натрію оксибутират використовують для:

*А – захисту життєво важливих органів від гіпоксії,

В – знеболювання під час наркозу,

С – міоплегії,

D – стабілізації нейровегетативних функцій організму,

E – забезпечення оптимальної функції зовнішнього дихання

 

22. Натрію оксибутират випускають:

А – в ампулах, 0,5 % р-н,

В – в порошку, у флаконах ,

*С – в ампулах, 20 % р-н,

D – у флаконах, 5 % р-н,

E – в ампулах, по 0,4 мг

 

23. Пропофол випускають у вигляді:

А – 0,1 г порошку, в ампулах,

В – 20 % розчину в ампулах,

С – 0,5 % розчину в ампулах,

*D – жирової емульсії в ампулах по 20 мл,

E – по 1,0 г порошку, у флаконах

 

24. Атаралгезія – це наркоз із використанням :

А – кетаміну і фентанілу,

В – нейролептиків та наркотичних анальгетиків,

С – пропофолу, фентанілу, міорелаксантів,

D – м’язових релаксантів та ШВЛ,

*E – седативних середників та наркотичних анальгетиків

 

 

Додаток.

25. Для попередження порушення прохідності верхніх дихальних шляхів під час внутрішньовенного наркозу використовують прийом:

А. Ретрофлексії.

В. Ручного виведення нижньої щелепи вперед.

С. Використання ротоглоткового повітропровода

D. Використання носоглоткового повітропроводу.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

26. При проведенні загального наркозу ендотрахеальна інкубація показана:

А. При порожнинних операціях, де необхідна повна релаксація м’язів.

В. При хірургічних втручаннях в ділянці голови і шиї, обличчя.

С. При операціях коли хворого потрібно повернути на бік, на живіт.

D. При довготривалих операціях.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

27. М’язові релаксанти діють на рівні:

А. На рівні нервового волокна.

В. На рівні стовбурових структур.

С. На рівні нервових гангліїв.

D. На рівні поперечносмугастих м’язів.

*Е. На рівні синапсів.

 

28. Наркозна маска Есмарха є типовим прикладом:

А. Закритого контуру.

*В. Відкритого контуру.

С. Напівзакритого контуру.

D. Напіввідкритого контуру.

Е. Правильної відповіді немає.

 

29. Як називається IV стадія наркозу ?

А. Хірургічна.

В. Аналгезії.

С. Збудження.

D. Пробудження.

*Е. Агональна.

 

30. Види загального знеболення.

А. Інгаляційний.

В. Внутрішньовенний.

С. Комбінований.

D. Внутрішньовенний із штучною вентиляцією легень.

*Е. Всі відповіді правильні .

 

31. В яких ситуаціях використовуються м’язові релаксанти ?

А. При інкубації трахеї.

В. При ларингоспазмі.

С. При лікуванні правця.

D. При необхідності довготривалої вентиляції легень.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

32. Розрізняють наступні види місцевого знеболення:

А. Контактна (шкіра і слизові)

В. Інфільтраційна.

С. Провідникова.

D. Епідуральна, спинномозкова.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

33. Який із наведених нижче препаратів не відноситься до міорелаксантів?

*А. Прозерін.

В. Дітілін.

С. Ардуан.

D. Лістенон.

Е. Міорелаксин.

 

34. Для контактної анестезії використовують:

*А. Дикаїн.

В. 0,25 % новокаїн.

С. 0,5 % новокаїн.

D. 0,2 % лідокаїн.

Е. 0,5 % меркаїн

 

35. Як називається I стадія наркозу ?

А. Хірургічна.

*В. Аналгезії.

С. Збудження.

D. Пробудження.

Е. Агональна.

 

36. Як називається IІ стадія наркозу ?

А. Хірургічна.

В. Аналгезії.

*С. Збудження.

D. Пробудження.

Е. Агональна.

 

37. Як називається IІІ стадія наркозу ?

*А. Хірургічна.

В. Аналгезії.

С. Збудження.

D. Пробудження.

Е. Агональна.

 

Переломи

1. Відкритий перелом це:

*А. Перелом із порушенням цілісності шкіри або слизової.

В. Перелом із пошкодженням фасції.

С. Перелом із пошкодженням синовіальної оболонки.

D. Перелом із пошкодженням судинно-нервового пучка.

Е. Перелом із пошкодженням внутрішніх органів.

 

2. Ускладнення переломів:

А. Розвиток інфекції при відкритому переломі.

В. Травма магістральних судин.

С. Травма нервових стовбурів.

D. пошкодження внутрішніх органів.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

3. Основну масу переломів в мирний час складають:

А. Відкриття переломи.

В. Вроджені переломи.

*С. Травматичні закриті переломи.

D. Патологічні переломи.

Е. Травматичні переломи.

 

4. Перелом по типу „зеленої гілки” це:

А. Повний перелом.

*В. Неповний перелом.

С. Вроджений перелом.

D. Патологічний перелом.

Е. Переломовивих.

 

5. Перелом по типу „зеленої гілки” це:

*А. Під надкісничний перелом.

В. Метафізарний перелом.

С. Епіфізарний перелом.

D. Внутрішньосуглобовий перелом.

Е. Оскольчастий перелом.

 

6. Хвора С. в анамнезі операція з приводу раку молочної залози. Різко піднялась з ліжка, відчула сильний біль в ділянці стегна. На рентгенограмі констатовано перелом стегна. Який це перелом ?

А. Травматичний.

В. Вроджений

*С.Патологічний.

D. Ускладнений.

Е. Онкологічний

 

7. Розрізняють наступні види зміщення кісткових відламків, окрім:

А. По довжині.

В. по ширині.

С. Під кутом.

D. По периферії.

*Е. По кругу.

 

8. Коли виникає відривний перелом ?

А. При прямій дії травмуючого агента.

В. При бамперних переломах.

С. При зміщенні під кутом.

*D. При надмірному різкому скороченні певного м”яза.

Е. При зміщенні по периферії.

 

9. Епіфізарний перелом це завжди:

А. Перелом по типу „зеленої гілки”.

В. Оскольчастий перелом.

*С. Втнурішньосуглобовий перелом.

D. Перелом без зміщення.

Е. Неповний перелом.

 

10. При якому переломі не визначаються абсолютні клінічні ознаки перелому ?

А. Діафізарному.

В. Патологічному.

*С. Вколоченому.

D. Гвинтоподібному.

Е. Вогнепальному.

 

11. Який вид емболії може виникнути при масивних переломах ?

А. Повітряна.

*В.Жирова.

С. Тромбоемболія.

D. Емболія чужорідним тілом.

Е. Ретроградна емболія.

 

12. За характером лінії перелому розрізняють наступні його види, окрім:

А. Поперечний.

В. Косий.

С. Гвинтоподібний.

D. Вколочений.

*Е. Зигзагоподібний.

 

13. Для хребта найбільш характерним є:

А. Відкритий перелом.

В. Косий перелом.

*С. Компресійний перелом.

D. Вколочений перелом.

Е. Гвинтоподібний перелом.

 

14. Вкажіть який перелом є ускладненим:

А. Метаепіфізарний.

В. Вклочений.

*С. Перелом кісток тазу із розривом уретри.

D. Відривний.

Е. Компресійний.

 

15. Вкажіть на абсолютний показ до відкритої репозиції кісткових відламків ?

А. Вколочений перелом.

В. Метафізарний перелом.

*С.Інтерпозиція м’яких

D. Компресійний перелом.

Е. Перелом ускладнений жировою емболією.

 

16. З чого потрібно розпочинати оперативне втручання за наявності перелому ускладненою травмою судинно-нервового пучка:

А. Шов артерії.

В. Шов нерва.

*С. Металоостеосинтез.

D. Шов вени.

Е. Шов м”язів і фасцій.

 

17. Що не відноситься до кісткової мозолі ?

А. Периостальний шар.

*В. Діафізарний шар.

С. Ендоостальний шар.

D. Параосальний шар.

Е. Інтрамедіарний шар.

 

18. Який метод є вирішальним в діагностиці переломів кісток ?

А. Пальпація.

В. Вимірювання.

С. УЗД.

*D. Рентгенографія.

Е. Термографія.

 

19. До основних принципів лікування переломів відносяться наступні, крім:

А. Транспортна імобілізація.

В. Репозиція.

С. Фіксація.

D. Консолідація і відновлення функції.

*Е. Антибактеріальна терапія.

 

20. Патологічний перелом виникає внаслідок:

А. Механічної сили яка дорівнює міцності кістки.

В. Механічної сили яка перевищує міцність кістки.

*С. Незначного зусилля.

D. Вродженої аномалії розвитку.

Е. Дії сили скорочення власних м’язів.

 

21. Види зміщень кісткових переломів:

*А. По ширині, довжині, під кутом і по осі.

В. По ширині, по епіфізарній частині, по діалізу і метафазу.

С. По ширині, кругові, по лінії Лангенгарса, по осі.

D. По ширині, під кутом, в результаті компресії.

Е. По ширині, по типу „зеленої гілки”, довжині, по осі.

 

22. Епіфізіоліз це:

*А. Перелом на межі метафіза і епіфіза в зоні росту кісток.

В. Деструктивний процес в епіфізі.

С. Результат пухлини епіфіза.

D. Нагноєння епіфізарної частини кістки.

Е. Патологічний перелом епіфіза.

 

23. Кісткова мозоля утворюється шляхом:

А. Фізіологічної регенерації.

В. Остеокластичних механізмів.

*С. Репаративної регенерації.

D. Колагенової перебудови.

Е. Репаративної епітелізації.

 

24. Інтрамедулярний остеосинтез це:

А. Відкрита репозиція.

В. Закрита репозиція.

*С. Фіксація після відкритої репозиції.

D. Консолідації.

Е. Фіксація після закритої репозиції.

 

25. Є наступні види репозиції, окрім:

А. Закрита.

В. Відкрита.

С. Одномоментна.

D. Ручна.

*Е. Транспортна.

26. Як називається репозиція за допомогою скелетного витяжіння ?

А. Відкрита.

В. Ручна.

С. Одномоментна.

*D. Закрита, поступова.

Е. Іммобілізаційна.

 

26. З допомогою апарата Єлізарова здійснюють:

*А. Поза вогнищевий компресійний остеосинтез.

В. Транспортну іммобілізацію.

С. Остеотомію.

D. Остеопластику.

Е. Апаратну консолідацію перелому.

 

27. Що є визначальним для терміну фіксації (іммобілізації) при переломі кісток:

А. Стать хворих.

В. Вік хворого.

С.Наявність супутньої патології.

D. Вид репозиції.

*Е. Локалізація і вид перелому.

 

28. Який метод фіксації найчастіше використовується після закритої ручної репозиції ?

А. Металоостеосинтез.

В.Накладають апарат Гудушаурі..

*С. Накладають гіпсову пов’язку,

D. Накладають скелетний витяг.

Е. Накладають апарат Єлізарова.

 

29. До методів лікування переломів відносяться наступні, окрім:

А. Консервативне лікування (закрита репозиція і іммобілізація гіпсовою пов’язкою).

В. Скелетне витяжіння.

С. Відкрита репозиція. Металоостеосинтез.

D. Позавогнищевий компресійний остеосинтез.

*Е. Транспортна іммобілізація.

 

30. Перша медична допомога при переломах кісток передбачає наступні міроприємства, окрім:

А.Зупинку кровотечі.

В.Профілактику шоку.

С.Транспортну іммобілізацію.

D.Накладання асептичної пов’язки.

*Є.Профілактику правця.

 

 

РАНИ

1. По виду ранящого агента рани поділяються на:

А. Кулеві

В. Осколочні

С. Від холодної зброї

D. Травматичні

*Е. Всі відповіді правильні

 

2. За морфологічними особливостями виділяють:

А. Рвані рани

В. Колоті рани.

С. Різані рани.

D. Рублені рани

*Е. Всі відповіді правильні.

 

3. По відношенню до порожнин тіла виділяють наступні види ран:

А. Сліпі

В. Наскрізні.

С. Дотичні.

D. Множинні.

*Е. Проникаючі

 

4. За мікробним обсіменінням розрізняють рани:

А. Інфіковані.

В. Бактерійно-забрудненні.

С. Асептичні

D. Гнійні.

*Е. Всі відповіді правильні

 

5. Зона струсу, комоції або вторинного некрозу характерна для:

А. Різаної рани

В. Хірургічної рани

*С. Вогнепальної рани

D. Рубленої рани

Е. Укушеної рани

 

6. Сказ передається через:

А. Різані рани.

*В. Укушені рани

С. Розчавлені рани

D. Отруєні рани

Е. Колоті рани

 

7. Як називається друга фаза перебігу раневого процесу за М. Кузіним?

А. Запалення і альтерації.

В. Судинних змін і очищення рани.

*С. Регенерації, утворення і дозрівання грануляційної тканини

D. Реорганізації рубця і епітелізації.

Е. Запалення, ексудації і регенерації.

 

8. Як називається ІІІ фаза перебігу раневого процесу за М.Кузіним?

*А.Реорганізації рубця і епітелізації.

В. Гідратації та альтерації.

С. Дегідратації і епітелізації.

D. Судинних змін і очищення рани.

Е. Регенерації і грануляції.

 

9. Як називається І фаза перебігу раневого процесу за М Кузіним?

А. Гідратації

*В. Запалення

С. Дегідратації

D. Регенерації

Е. Епітелізації

 

10. Критичний рівень мікробного забруднення складає:

А. 106 бактерій в 1 грамі

В. 107 бактерій в 2 грамах

С. 103 бактерій в 1 грамі

*D. 105 бактерій в 1 грамі

Е. 108 бактерій в 1 грамі

 

11. В залежності від мікробного забруднення розрізняють рани:

А. Асептичні

В. Умовно контаміновані

С. Контаміновані

D. Гнійні

*Е. Всі відповіді правильні

 

12. В залежності від мікробного забруднення та місцевих клінічних ознак розрізняють рани:

А. Асептичні.

В. Бактеріально забрудненні.

С. Інфіковані

D. Гнійні

Е. Всі відповіді правильні

 

13. При якому виді рани найменше ушкоджуються навколишні тканини.

А. Укушеній

*В. Різаній

С. Вогнепальній.

D. Рубаній

Е. Колотій.

 

14. При якій рані найбільше ушкоджуються навколишні тканини.

А. Укушеній

В. Різаній

*С. Вогнепальній.

D. Рубаній

Е. Колотій

 

15. Згідно класифікації фаз перебігу раневого процесу за М.Кузіним розрізняють фази:

*А. Запалення, регенерації, утворення рубця

В. Запалення, очищення рани, епітелізації.

С. Запалення, ексудації, регенерації.

D. Гідратації, альтерації, епітелізації.

Е. Судинних змін, регенерації, грануляції.

 

16. Яка рана є потенційно загрозливою для виникнення анаеробної інфекції:

А. Рублена

В. Різана.

С.Рвана.

D. Колота

*Е. Вогнепальна

 

17. Що визначає інтенсивність кровотечі при поранені:

А. Локалізація рани.

В. Характер знаряддя поранення.

С. Стан системної і місцевої гемодинаміки.

*D. Наявність пошкодження крупних судин (артерій і вен)

Е. Всі відповіді правильні

 

18. Як називається третя зона ушкодження при вогнепальному пораненні:

*А. Зона молекулярного струсу.

В. Безпосередньо раневий канал.

С. Зона грануляцій.

D. Зона прямого травматичного некрозу.

Е. Зона травматичного парабіозу

 

19. В якій ділянці тіла рани загоюються найшвидше?

*А.Голови

В. Кисті.

С. Попереку.

D. Стегна.

Е. Ступні.

 

20. Визначальний фактор, який впливає на загоєння рани:

*А. Стан кровопостачання в зоні поранення.

В. Вік хворого.

С. Стан імунного захисту організму.

D. Маса тіла хворого

Е.Стать хворого

 

21. Вкажіть на основну умову необхідну для загоєння рани первинним натягом?

 

*А.Відсутність в рані інфекції.

В. Щільне прилягання країв рани

С. Відсутність гематом і чужорідних тканин в орані

D. Відсутність в рані некротизованих тканин

Е. Задовільний загальний стан хворого.

 

22. Класичними типами загоєння рани є:

А. Загоєння первинним натягом.

В. Загоєння вторинним натягом.

С. Загоєння під струпом.

*D.Все вище згадане.

Е. Жоден із перерахованих не є класичним типом.

 

23. Загоєння рани вторинним натягом відбувається при:

А. Значному мікробному забрудненні рани.

В. Значному дефекті шкірних покривів

С. Наявності в рані гематом, чужорідних тіл.

D. Наявності в рані некротизованих тканин.

*Є. Всі відповіді правильні.

 

24. Принциповою відмінністю загоєння рани вторинним натягом від загоєння первинним натягом є:

А. Терміни загоєння.

В. Утворення інфільтрату.

*С. Розвиток грануляційної тканини.

D. Косметичний ефект.

Е. Розвиток сполучної тканини.

 

25. Після первинної хірургічної обробки рану не зашивають при:

А. Значному забрудненні рани землею.

В. Масивному пошкодженні тканини (розчавлена рана)

С. При пізній первинній хірургічній обробці рани

D. Локалізації рани на ступні

*Е. Всі відповіді правильні.

 

26. Покази до первинної хірургічної обробки рани:

*А.Люба випадкова рана впродовж до 48 – 72 годин з моменту нанесення.

В. Наявність ознак розвитку інфекції в рані.

С. Множинні колоті рани без пошкодження внутрішніх органів.

D. Множинні рани від дробового заряду.

Е. Всі відповіді правильні.

 

27. Принципова різниця між ранніми та пізніми вторинними швами є :

А. Інтенсивність утворення грануляцій.

В. Інтенсивність очищення рани від некротизованих тканин.

С. Вираженість ознак запалення в рані.

*D. Утворення рубцевої тканини, що унеможливлює зближення країв рани та їх зростання.

Е. Характер шовного матеріалу, що використовується при накладанні швів.

 

28. Обов’язковою умовою при накладанні пізніх вторинних швів є:

*А. Висічення країв рани.

В. Промивання рани антисептиками.

С. Адекватне загальне знеболення

D. Стихання запалення в рані

Е. Поява краєвої епітелізації.

 

29. Первинно-відстроченні шви накладають у випадку:

А. Пізньої первинної хірургічної обробки рани.

В. Вторинної хірургічної обробки рани.

С. Первинної хірургічної обробки забійної рани

*D. Коли є ймовірним ризик розвитку інфекції в рані.

Е. Первинної хірургічної обробки інфікованої рани.

 

30. Що таке провізорний шов.

А. Це різновид первинного шва.

*В. Це шви, які накладаються на рану , але не зав’язуються.

С. Це шви, які накладаються після розвитку грануляційної тканини.

D. Це шви, які накладаються до розвитку грануляційної тканини.

Е. Це різновид раннього вторинного шва.

 

31. Коли зав”язують провізорні шви?

*А. На 1 – 5 добу при відсутності ознак запального процесу в рані.

В. При появі грануляційної тканини.

С. При появі краєвої епітелізації.

D. Через 7-8 після ліквідації явищ нагноєння рани.

Е. Через 7-8 днів після первинної хірургічної обробки

 

32. Основна мета первинної хірургічної обробки рани:

А. Зупинка кровотечі.

В. Видалення некротизованих тканин.

С. Видалення чужорідних тканин

*D. Попередження нагноєння рани.

Е. Закриття рани первинним швом.

 

33. Основна мета вторинної хірургічної обробки рани.

А. Зупинка вторинної кровотечі.

В. Накладання ранніх вторинних швів.

С. Накладання пізніх вторинних швів.

D. Видалення некротизованих тканин.

* Е. Боротьба з інфекцією в рані.

 

34. Завдання вторинної хірургічної обробки рани:

А. Розкриття гнійного вогнища.

В. Розкриття вторинних гнійних порожнин і запливів.

С. Висічення нежиттєздатних тканин.

D. Адекватний дренаж рани.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

35. Вогнепальна рана вважається:

А. Асептичною.

* В. Високобактерійно забрудненою.

С. Гнійною.

D. Некротичною.

Е. Анаеробною.

 

36. Основне завдання лікування рани в ІІІ фазі раневого процесу?.

А. Очищення рани.

В. Стимуляція регенерації.

С. Дегідратація.

*D. Стимуляція епітелізації.

Е. Стимуляція розвитку грануляцій.

 

37. Які з перерахованих мазей використовуються в І фазі раневого процесу:

*А. Левосін.

В. Метилурацилова.

С. Пантестинова.

D. Гідрокортизонова.

Е. Фторокорт.

 

38. Мазь, яка використовується для лікування рани в І фазі раневого процесу повинні бути на:

*А. Гідрофільній основі.

В. Жировій основі.

С. На основі антисептичної речовини.

D. Глюкокортикоїдній основі.

Е. На індиферентній основі.

 

39. Яку мазь слід використовувати у ІІ фазі раневого процесу?

А. Левосін.

В. Левоміколь

С. Стрептонітолову.

D.Офлокаїнову

* Е. Метилурацилову.

 

40. Який із антисептиків ви використаєте у боротьбі із синьо - гнійною інфекцією?

*А. 2 % розчин борної кислоти.

В. 1 % розчин хлораміну В.

С. 1 % спиртовий розчин брильянтового зеленого

D. 1 % йодонат.

Е.0, 5 % розчин нашатирного спирту.

 

41. Вкажіть сучасний антисептик проти синьо гнійної палички:

А. Новосепт.

В. Євросепт.

*С. 1 % розчин діоксидину.

D. Повідон – йодин.

Е. Йодопірон 1 %.

 

42. Застосування перекису водню має на меті:

А. Стимуляцію грануляційної тканини.

В. Покращення окисно відновних процесів в рані.

С. Ліквідацію гіпоксії в рані.

*D. Очищення рани і боротьбу з інфекцією.

Е. Зняття запалення і гідратації.

 

43. Трипсин має:

А. Антисептичну дію.

В. Протизапальну дію.

*С. Некролітичну дію.

D. Дезинфікуючу дію.

Е. Дегідратаційну дію.

 

44. Що є основною складовою загального лікування хворого із гнійною раною?

А. Детоксикація.

В. УФО рани.

С. Протизапальна терапія.

*D. Антибіотикотерапія.

Е. Імунокоригуюча терапія

 

45. До екстракорпоральних методів детоксикації належить:

А. Керована гемодилюція.

В. Форсований діурез.

С. Застосування дезінтоксикаційних розчинів.

D. Застосування сорбентів ентерально.

*Е. Лімфосорбція.

 

46. Який з препаратів ви застосуєте з метою „хімічної некректомії”?

А. Левосин.

*В. Хімотрипсин.

С. Сульфамеколь.

D. Перекис водню.

Е. KMnO4

 

47. Який найбільш раціональний метод дренування за наявності обширної глибокої гнійної рани ?

А. Марлевими тампонами.

В. За методом Микуліча.

С. Гумовими полосками.

*D. Проточно промивний.

Е. Поліхлорвініловою трубкою.

 

 

48. Дренаж Редона це:

А. Пасивний дренаж.

В. Наскрізний дренаж.

С. Проточний дренаж.

*D. Активний дренаж.

Е. Контрольний дренаж

 

49. Хворий С. 40 років отримав вогнепальне поранення дробовим зарядом. При огляді в ділянці колінного суглоба множинні точкові рани. На Ro-грамі більше 40 дробинок в м”яких тканинах. Ваша тактика:

 

 

А. Показана первинна хірургічна обробка рани.

В. Показана вторинна хірургічна обробка рани.

С. Показане видалення дробин з допомогою магніту

D. Показане видалення дробин за допомогою ЕОП.

* Е. Первинна хірургічна обробка непоказана.

 

50. Вкажіть на найбільш вагомий фактор ризику нагноєння рани після первинної хірургічної обробки рани.

А. Відсутність антибіотико профілактики.

В. Рублена рана.

С. Розчавлена рана.

*D.Важкий цукровий діабет у пацієнта.

Е. Бактеріально забруднена рана.

 

51. Яка ділянка тіла людини найбільш благо приємна для загоєння рани:

А. Стегно.

В. Стопа.

С. Живіт.

D. Передпліччя

*Е. Обличчя.

 

52. Яка ділянка тіла людини найбільш неблагоприємна для загоєння рани?

*А. Стопа.

В. Шия.

С.Промежина.

D. Кисть.

Е. Грудна клітка.

 

53. Чим досягається функціональний спокій після первинної хірургічної обробки рани на кінцівці?

А. Строгим ліжковим режимом.

В. Гіпотермією.

С. Застосуванням УВЧ рани.

*D. Імобілізацією.

Е. Накладанням асептичної пов”язки.

 

54. До етапів первинної хірургічної обробки рани відносять:

А. Розсічення рани і ревізія раневого каналу.

В. Висічення країв, стінок, дна рани.

С. Видалення чужорідних тіл, гемостаз.

D. Відновлення цілісності пошкоджених органів і структур накладання швів.

*Е.Всі відповіді правильні.

 

55. Загоєння рани під струпом це:

А. Варіант загоєння первинним натягом.

В. Варіант загоєння вторинним натягом.

С. Загоєння під пов”язкою

*D. Особливий, самостійний вид загоєння ран.

Е. Загоєння рани через інфільтрат.

 

56. В якій ділянці людського тіла є грануляційна тканина в нормі?

*А. В нормі, без пошкоджень в організмі грануляційної тканини немає.

В. В ротовій порожнині.

С. На слизовій шлунка.

D. На слизовій прямої кишки.

Е. В ділянці мигдаликів.

 

57. Рана загоювалась вторинним натягом . Термін загоєння 21 день. При огляді: рана чиста, покрита грануляційною тканиною. По краях активна епітелізація. Краї рани ригідні через розвиток сполучної тканини.

Який вид швів необхідно накласти на рану ?

А. Первинний.

В. Провізорний.

С. Первинно відстрочений.

D. Вторинний ранній.

*Е. Вторинний пізній.

 

58. Яка рана із вище перерахованих є найбільш бактеріально забруднена?

А. Різана.

В. Отруєна.

С. Колота.

D. Рублена.

*Е.Укушена.

 

59. Як називається перша зона пошкодження при вогнепальному пораненні ?.

А. Травматичного некрозу

В. Травматичного парабіозу.

*С. Безпосередньо раневий канал.

D. Зона молекулярного стресу

Е. Зона клітинного стресу.

 

60. Як називається друга зона пошкодження при вогнепальному

пораненні ?

*А. Зона прямого травматичного некрозу.

В. Зона раневого каналу.

С. Зона непрямого травматичного некрозу

D. Зона молекулярного некрозу.

Е. Зона клітинного некрозу.

 

61. Загоєння рани первинним натягом найбільш ймовірне при наявності:

*А. 104 бактерій в 1 грамі тканини краю рани

В. 106 бактерій в 1 грамі тканини краю рани

С. 105 бактерій в 1 грамі тканини краю рани

D. 108 бактерій в 1 грамі тканини краю рани

Е. жодна відповідь не є правильною.

 

62. При огляді та ревізії різаної рани передньої черевної стінки встановлено пошкодження паріетальної очеревини. Як називається таке пошкодження ?

А. Закрите

В. Сліпе

С. Тангенціальне.

D. Наскрізне.

*Е. Проникаюче.

 

 

Додаток.

63. Про розвиток гнійних ускладнень з боку рани свідчить все із наведеного, окрім:

А. Підвищення температури до 38-390.

*В.Свербіж в ділянці рани.

С. Біль сіпаючого характеру.

D. Різка гіперемія і інфільтрація країв.

Е. Озноб.

 

64. Критеріями оцінки перебігу раневого процесу є:

А. Клінічний .

В. Цитологічний.

С. Бактеріологічний.

D. Правильних відповідей немає.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

65. Який із критеріїв оцінки перебігу раневого процесу використовується найчастіше:

А. Цитологічний

В. Бактеріологічний.

*С. Клінічний.

D. Імунологічний

Е. Термографічний

 

66. Які критерії оцінки перебігу раневого процесу найбільш об”єктивні:

А. Біохімічний.

В. Вимірювання рН віиділень з рани.

*С. Бактеріологічний і цитологічний.

D. Клінічний.

Е. Оцінка електропотенціалів рани.

 

67. Що є основним чинником ризику нагноєння рани:

А. Наявність в рані чужорідних тіл.

В. Наявність травматичного шоку.

С. Наявність ділянок некрозу в рані.

*D. Мікробне забруднення рани вище 105 мікробних тіл на 1 грам тканини.

Е. Велика крововтрата.

 

68. Вирішальним в діагностиці гнійного ускладнення з боку рани є:

А. УЗД рани.

В. Термографія рани.

С. Пальпація рани.

D. Перкусія рани.

*Е. Інструментальна ревізія рани.

 

69. Що є обов’язковим в моніторингу гнійної рани?

А. Динаміка температурної кривої.

*В. Динамічний бактеріологічний контроль.

С. Вивчення імунного статусу.

D. Оцінка неспецифічних факторів захисту.

Е. Оцінка біохімічних показників.

 

70. Швидкість краєвої епітелізації складає:

А. Динаміка температурної кривої.

*В. Динамічний бактеріологічний контроль.

С. Вивчення імунного статусу

D. Оцінка неспецифічних факторів захисту.

Е. Оцінка біохімічних показників.

 

71. Швидкість краєвої епітелізації складає:

*А. 1 мм від краю рани за 7 – 10 днів.

В. 1 мм від краю рани за 1 – 2 дні.

С. 5 мм від краю рани за 7 днів.

D. 5 мм від краю рани за 7 днів.

Е. 1 – 2 мм від краю рани за 2 – 3 дні.

 

72. Третя фаза перебігу раневого процесу характеризується:

А. Виповнюванням порожнини рани грануляціями.

В. Контракцією рани.

С. Епітелізацією рани.

D. Немає правильної відповіді.

*Е. Всі відповіді правильні.

 

73. Загоєння рани під струпом можливе, окрім:

А. Поверхневе садно.

В. Потертість.

С. Опік І – ІІ ст..

D. Екскоріація.

*Е. Повному дефекті шкіри в діаметрі до 4 см.

 

74. Виникнення правил асептики при лікуванні гнійних ран є:

А. Необов”язковим.

*В. Обов”язковим.

С. Це не має принципового значення.

D. Обов”язкове лише по відношенню до хірурга.

Е. Обов”язкове з міркувань захисту медперсоналу.

 

75. Після вторинної хірургічної обробки гнійної рани дренаж є:

*А. Обов”язковим

В. Необхідним.

С. В залежності від локалізації рани.

D. Тільки при неповній ліквідації гнійного вогнища.

Е. Тільки при наявності запливів та додаткових гнійників.

 

76. Кардинальні принципи лікування гнійної рани є наступні, крім:

*А. Тривала імуносупресивна терапія.

В. Хірургічна обробка гнійної рани.

С. Адекватне дренування.

D. По можливості раннє закриття з допомогою швів або аутодермопластики.

Е. Адекватна антибактеріальна терапія.

 

77. В якій фазі перебігу раневого процесу відбувається контракція рани:

А. І.

В. ІІ.

*С. ІІІ.

D. IV.

Е. І – ІІ.


78. Яке твердження правильне що до бактеріально-забрудненої рани.

А. Обов’язково нагноюється.

В. Стає інфікованою.

С. Загоюється тільки вторинним натягом.

D. Вимагає вторинної хірургічної обробки.

*Е. Може загоїтись первинним натягом після первинної хірургічної обробки.

 

79. При якій рані навколишні тканини змінені мінімально ?

*А. Рубленій.

В. Рваній.

С.Вогнепальній .

D. Забійній.

Е. Укушеній.

 

80. При якій рані найбільш виражені зміни в навколишніх тканинах ?

А. Колотій.

В. Забійній.

С. Різаній.

D. Рубленій

*Е. Розчавленій.

 

Зупинка кровотеч

1. Що із перерахованого треба вважати методом вибору при зупинці кровотечі із варикозного вузла на гомілці.

А. Накладання артеріального джгута.

*В. Підвищене положення кінцівки.

С. Накладання затискаа.

D. Перев”язка судини на протязі.

Е. Шов вени.

 

2. До лікувально-прфілактичного і гігієнічного догляду за хворими відносяться наступні міроприємства, окрім:

А. Проведення ранкового туалету хворих.

В. Годування хворих.

С. Міроприємства по догляду за катетерами, зондами.

D. Санація трахеобронхіального дерева.

*Е. Оформлення медичної документації.

 

3. Що із перерахованого не входить в оснащення реанімаційного відділення ?

А. Апарати і засоби для штучної вентиляції легень.

В. Дефібрилятор.

*С. Агіографічний апарат.

D. Система моніторингу А/Т, пульсу ЕКГ.

Е. Засоби для інфузійної терапії та активної аспірації.

 

4. Що не входить в поняття динамічного спостереження за хворим ?

А. Вимірювання артеріального тиску.

В. Вимірювання пульсу і ЦВТ.

С. Вимірювання температури.

D. Контроль і облік об’єму інфузій і виділень хворого.

*Е. Вимірювання внутрішньо очного тиску.

 

5. Що не може бути ускладненням ін фузійної терапії ?

А. Повітряна емболія.

В. Попадання розчину в підшкірну клітковину.

*С. Діарея, біль в низу живота.

D. Алергічні реакції.

Е. Утворення гематоми в місці пункції вени.

 

6. Як часто здійснюють контроль за бактеріальним забрудненням повітря в операційній:

А. Щоденно.

В. Через день.

С. 1 раз на день.

*D. 1 раз на місяць.

Е. 1 раз в квартал.

 

7. Як часто проводять контроль на стерильність інструментів, шовного матеріалу і білизни.

А. 1 раз на місяць.

В. Перед кожною операцією.

С. На початку тижня.

D. 1 раз на місяць.

*Е. 1 раз на 10 днів.

 

8. Яким наказом регламентується інструкція з профілактики внутрішньо лікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією.

*А. Наказом МОЗ України № 120.

В. Наказом кабміну № 150.

С. Наказом МОЗ України № 720.

D. Наказом обласного управління здоров”я № 300.

Е. Наказом Головного державного санітарного лікаря № 33.

 

9. Згідно наказу № 120 МОЗ України потенційним носієм вірусу імунодефіциту може бути:

А. Наркоман.

В. Гомосексуаліст.

С. Хворий із гарячкою.

D. Людина без постійного місця проживання.

*Е. Кожен хто звертався за медичною допомогою.

 

10. Дії медичної сестри або лікаря в разі забруднення їхніх рук кров”ю, біологічними рідинами і біоматеріалами без ушкодження шкіри:

А. Обробка рук 3 % розчином хлораміну.

В. Помити руки під проточною водою і обробити 3 % розчином хлораміну.

*С. Обробити місце забруднення 70 % розчином етилового спирту, промити водою з милом і вдруге обробити спиртом.

D. Промити руки під проточною водою і обробити 3% розчином перекису водню.

Е. Промити руки 70 % спиртом, а далі 3 % перекисом водню і 3 % розчином хлораміну.

 

11. Якщо контакт з кров”ю супроводжувався порушенням цілісності шкіри (укол, поріз) медична сестра повинна здійснити наступні заходи безпеки, окрім:

*А. Прийняти антибіотик широкого спектру дії.

В. Зняти рукавички робочою поверхнею всередину, видавити кров із рани.

С. Ушкоджене місце обробити 70 % спиртом і ретельно вимити руки з милом під проточною водою, а після обробки спиртом вдруге.

 

D. На рану накласти пластир і зодягнути напальчник.

Е. При потребі продовжити роботу одягти нові гумові рукавички.

 

12. Як проводять дезінфекцію термометрів.

А. В сухо жаровій шафі.

В. В парах пара формаліну.

*С. Замочують в 0,2 % розчині дезактину 30 хв. і промивають під проточною водою.

D. Замочують в 6 % розчині перекису

Е. Замочують в потрійному розчині з наступним промиванням водою.

 

13. Як проводять контроль стерилізації хірургічних інструментів ?

А. З допомогою проби Мікуліча.

*В. З допомогою стрічки „Медтест”.

С. З допомогою культури бактерій.

D. За допомогою термометра.

Е. За допомогою хронометра.

 

14. Скільки стрічок „Медтест” використовують для контролю якості стерилізації інструментів ?

*А. 5 – по одній у кутах сухо жарової шафи і одну по середині.

В. одну кладуть в центр сухо жарової шафи.

С. чотири – по кутах сухо жарової шафи.

D. дві – зверху на інструментах і знизу.

Е. по одній на кожній полиці сухо жарової шафи.

 

15. Використаний перев”язочний матеріал:

А. Спалюють.

В. Викидають в баки для сміття.

*С. Заливають 0,2 % розчином дезактину на 1 год і викидають в баки для сміття.

D. Стерилізують в автоклаві і викидають.

Е. Перуть, стерилізують і повторно використовують.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.138 с.)