РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБоти
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБотиКОНТРОЛЬНа РОБОТа

Під час вивчення дисципліни "Обладнання готельно-ресторанних комплексів" студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

Завдання для виконання контрольної роботи обираються з переліку запитань, номер яких відповідає варіанту, що визначений за табл. 6.1.

 

Таблиця 1.1 - Вибір номера варіанта

  Остання цифра номера залікової книжки
Варіант
Передостання цифра номера залікової книжки
                         

Наприклад, останні дві цифри номера залікової книжки 99. Тоді номер варіанта буде 19.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБоти

Контрольна робота виконується в друкованому вигляді. Текст набирається шрифтом Times New Roman або Arial, кегль 14, інтервал між рядків – 1,0. Текст повинен бути вирівняний по ширині, без інтервалів між абзацами.

Контрольна робота повинна містити зміст, вступ (до 1 сторінки) і список використаних джерел (в тому числі інформаційні ресурси).

В тексті роботи ґрунтовнонаводиться класифікація, принцип роботи, правили експлуатації, безпеки праці під час роботи устаткування відповідно до номера варіанта. За номером варіанта обрати запитання. Обов'язково розміщуються схеми, рисунки і фотографії устаткування, яке описується. Обсяг тексту до 20-25 друкованих сторінок без рисунків.

 


Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Устаткування готельних комплексів

Таблиця 2.1 – Запитання до змістового модулю 1

№ варіанту Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5

Контрольні запитання для заліку

Запитання до екзамену

Тема 4. Професійне устаткування для прибирання в приміщеннях, на території готельних комплексів

 

1. Громадські об'єкти готельних комплексів, де пред'являються високі вимоги до гігієни і чистоти:

2. Види пилососів для готелів.

3. Принципи вибору пилососів для готелів.

4. Схема централізованої системи пиловидалення.

5. Опис і принцип дії професійних систем пиловидалення, особливості експлуатації.

6. Переваги централізованих систем пиловидалення.

7. Відмінності побутових і професійних систем центральної пилоприбирання .

8. Способи очищення снігу снігоприбиральними машинами.

9. Снігоприбиральні прибудинкові машини. Види, принцип роботи, переваги, вибір снігоприбиральних машин.

10. Машини для утримання доріг. Класифікація.

11. Поливально-мийні машини, призначення, схема роботи.

12. Підмітально-прибиральні машини, класифікація, схеми робочого обладнання підмітально-прибиральних машин.

13. Робочі органи підмітально-прибиральних машин.

14. Машини для зимового утримання покриттів (снігоочисники, снігонавантажувачі, машини для теплового, вітрового, механічного та хімічного впливу на ожеледь.)

15. Визначення продуктивності обладнання для прибирання пилососами центральними.

16. Визначення продуктивності поливально-мийних машин.

17. Визначення продуктивності машин для прибирання снігу.

18. Визначення продуктивності машин для прибирання підлоги.

 

Змістовий модуль 2. Устаткування закладів ресторанного господарства, спортивно-оздоровче та дозвіллєве устаткування готельних комплексів

Тема 7. Спортивно-оздоровче та дозвіллєве устаткування готельних комплексів

Загальна характеристика устаткування зони тестування та моніторингу здоров'я.

Устаткування зони тестування та моніторингу здоров'я - прилади та обладнання для тестування фізичного здоров'я.

Устаткування зони тестування та моніторингу здоров'я - прилади та обладнання для тестування психічного здоров'я.

Устаткування для тестування та моніторингу здоров'я укомплектованих тренажерів, приклади.

Устаткування водної зони спортивними басейнами. Схеми.

Устаткування водної зони фітнес та рекреаційними басейнами. Схеми.

Устаткування водної зони гідроаеромасажними басейнами. Схеми.

Облаштування водної зони купелями. Схеми.

Облаштування водної зони душововими кабінами з гідромасажем, пристроями контрастного обливання.

КОНТРОЛЬНа РОБОТа

Під час вивчення дисципліни "Обладнання готельно-ресторанних комплексів" студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу.

Завдання для виконання контрольної роботи обираються з переліку запитань, номер яких відповідає варіанту, що визначений за табл. 6.1.

 

Таблиця 1.1 - Вибір номера варіанта

  Остання цифра номера залікової книжки
Варіант
Передостання цифра номера залікової книжки
                         

Наприклад, останні дві цифри номера залікової книжки 99. Тоді номер варіанта буде 19.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБоти

Контрольна робота виконується в друкованому вигляді. Текст набирається шрифтом Times New Roman або Arial, кегль 14, інтервал між рядків – 1,0. Текст повинен бути вирівняний по ширині, без інтервалів між абзацами.

Контрольна робота повинна містити зміст, вступ (до 1 сторінки) і список використаних джерел (в тому числі інформаційні ресурси).

В тексті роботи ґрунтовнонаводиться класифікація, принцип роботи, правили експлуатації, безпеки праці під час роботи устаткування відповідно до номера варіанта. За номером варіанта обрати запитання. Обов'язково розміщуються схеми, рисунки і фотографії устаткування, яке описується. Обсяг тексту до 20-25 друкованих сторінок без рисунків.

 


Модуль 1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.008 с.)