ТОП 10:

Теплогенеруючі установки малої та середньої продуктивності.Курсова робота

з курсу:

Теплогенеруючі установки малої та середньої продуктивності.

Виконав:

ст. гр. ТГВ-31

Синовят С.М.

Перевірив:

Юркевич Ю. С.

 

Львів -2014

Вихідні дані

1.Місце будівництва – м. Конотоп;

2.Теплове навантаження:

§ системи опалення і вентиляції – 4 МВт;

§ системи гарячого водопостачання – 2 МВт;

3.Тип палива – газ

4.Тип котельні – окремо розташована

5.Схема системи теплопостачання - відкрита.

Кліматичні дані місця будівництва

· Температура холодної п’ятиденки tх.5 = -21°С;

· Температура холодного періоду tх.п. = -10°С;

· Температура опалювального періоду tо.п. = -0,1°С;

· Температура початку опалювального періоду tл. = +8°С;

· Тривалість опалювального періоду zо.п = 183 діб.

 

Склад палива та розрахунок процесів горіння

визначаємо склад палива, та його нижчу розрахункову теплоту горіння .

Нижча розрахункова теплота згоряння вугілля = 37,8 МДж/м3;

Середній елементарний склад палива:

Вміст : метан СН4 – 95 % , етан С2Н6 – 2 % , пропан С3Н8 – 2 % , бутан С4Н10 – 0,5 % , азот N2 – 0,5 % .

 

 

Розрахунки проводимо на 1 кг рідкого палива при нормальних умовах. Користуючись стехіометричними рівняннями, наведеними в таблиці 2, визначаємо основні показники процесу горіння палива. Ентальпія продуктів горіння палива визначається для двох температур – 100ºС та 2300ºС при коефіцієнті надлишку повітря α = 1,0 та α = 1,4. Для розрахунку з додатку 4 [7] для відповідних температур вибираємо середні питомі об’ємні теплоємності повітря ( ),триатомних газів ( ), водяної пари (CH2O). та двоатомних газів ( ). Дані виписуємо в таблицю 1.

Питома об’ємна теплоємність (кДж/м3) повітря і газів

 

 

Середня об’ємна теплоємність (кДж/м3) повітря, газів і золи.

Т, ºС
1,30 1,70 1,30 1,49 0,81
1,51 2,46 1,50 1.98 -

 

Розрахунок процесу горіння зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2.

Розрахунок процесу горіння палива.

Назва величини при α = 1 Розрахункова формула для газу Значення
1. Теоретичний об’єм повітря, необхідний для горіння палива (м33)   10,47  
2. Теоретичний об’єм триатомних сухих газів (м33) 1,57  
3. Теоретичний об’єм двоатомних газів (м33) 8,26  
4. Теоретичний об’єм водяних парів (м33) 1,41  
5. Загальний об’єм димових газів (м33) 11,25  
6. Ентальпія (кДж/м3) продуктів горіння при температурі газів tг = 100ºС  
7. Ентальпія (кДж/м3) продуктів горіння при температурі газів tг = 2300ºС
8. Ентальпія (кДж/м3) продуктів горіння при α = 1,4 і при температурі газів tг = 100ºС ;
8. Ентальпія продуктів горіння при α = 1,4 і при температурі газів tг = 2300ºС ;

 

 

На підставі отриманих даних будуємо графік залежності ентальпії продуктів горіння від температури продуктів горіння

 

Компонування котельні

В курсовій роботі запроектована прибудована котельня закритого типу, в якій обладнання знаходиться в приміщенні. В будівлі котельні передбачено такі основні приміщення: котельний зал, службові та побутові приміщення.

Котлоагрегати встановлюються на першому поверсі котельні, фронт усіх котлів знаходиться на одному рівні.

Для встановлення економайзерів, установок хімводоочистки, помп – спеціальне приміщення не передбачається, це обладнання встановлюється в котельному залі.

Мінімальні відстані між основним обладнанням і будівельними конструкціями котельні збережено і наведено в додатку 6 [7].

Котельня обладнана системою опалення і системою вентиляції з природнім побудженням, яка забезпечує трикратний повітрообмін.

 

Курсова робота

з курсу:

Теплогенеруючі установки малої та середньої продуктивності.

Виконав:

ст. гр. ТГВ-31

Синовят С.М.

Перевірив:

Юркевич Ю. С.

 

Львів -2014

Вихідні дані

1.Місце будівництва – м. Конотоп;

2.Теплове навантаження:

§ системи опалення і вентиляції – 4 МВт;

§ системи гарячого водопостачання – 2 МВт;

3.Тип палива – газ

4.Тип котельні – окремо розташована

5.Схема системи теплопостачання - відкрита.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.01 с.)