ТОП 10:

Підготовка до лабораторної роботи 

Використовуючи рекомендовану літературу, матеріали курсу лекцій та дані вказівки вивчити:

1. пристрій багаторезонаторного магнетрона, призначення його конструктивних елементів;

2. принцип роботи магнетронного генератора, рух електронів в схрещених полях;

3. види коливань анодного блоку, структуру ВЧ поля в просторі взаємодії;

4. умови самозбудження коливань типу біжучої хвилі; порогову анодну напругу, робочі характеристики магнетрона;

5. навантажувальні характеристики магнетронного генератора;

6. структурну схему лабораторної установки дослідження магнетрона;

 

Порядок виконання роботи та завдання

 

1. Ознайомитись з конструкцією досліджуваного магнетрона та вимірювальної установки. Засвоїти методику вимірювання потужності за допомогою приладу МЗ-10 та частоти за допомогою візуального хвилеміру ВВ-1 чи резонансного частотоміру.

2. Подати напругу живлення на магнетронний генератор. Для цього необхідно:

a) ввімкнути блок живлення (при цьому подається напруга розжарювання на магнетрон);

b) після п'ятихвилинного прогріву, впевнившись, що ручка регулювання анодної напруги виведена до нуля, ввімкнути вентилятор обдуву та джерело живлення анодної напруги.

3. За допомогою трансформатора опорів отримати режим біжучої хвилі в хвилеводному тракті. Необхідно встановити таку відстань між пробками, при якій в час пересування каретки вздовж хвилеводу постійна складова струму магнетрона буде змінюватись несуттєво.

4. Зняти по точкам залежності струму магнетрону та вихідної потужності від анодної напруги. Розрахувати ККД генератора в знятих точках. Залежності знімати при трьох значеннях напруженості магнітного поля (номінальне значення поля відповідає крайньому лівому положенню шунта).

Побудувати робочі характеристики як залежності:

, , ;

5. Зняти по точкам залежності потужності та частоти генерації від фази коефіцієнта відбиття при різних - 1,5; 2; 2,5. Відстані між пробками трансформатора опорів, які відповідають рекомендованим , вказані на лабораторному макеті.

Побудувати зняті навантажувальні характеристики. Фазу коефіцієнта відбиття представляють в косвенних величинах (в міліметрах, які визначають положення пластин в хвилеводі).

6. Визначити коефіцієнт затягування магнетрону. Для цього встановити таку відстань між пробками трансформатора опорів, яка відповідає =1,5 та за допомогою хвилеміру визначити максимальну зміну частоти магнетрону при пересуванні пробок вздовж хвилеводу.

 

Зміст звіту

 

В звіті необхідно привести:

1. структурну схему вимірювальної установки;

2. залежність анодної напруги, вихідної потужності та ККД від струму магнетрону;

3. навантажувальні характеристики магнетронного генератора;

4. дані коефіцієнта затягування магнетрону;

5. пояснення експериментальних даних та кривих, а також опис на основі отриманих даних можливих областей використання магнетрону.

 


 

Лабораторна робота №2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.11.249 (0.006 с.)