ТОП 10:

Порядок виконання роботи та завдання 

1. Ознайомитись з конструкцією досліджувальної ЛБХ та вимірювальної установки. Засвоїти методику установки заданої частоти та заданого рівня вихідної потужності за допомогою генератора Г4-32 та виміру вихідної потужності ЛБХ приладом МЗ-10 (додаток).

2. Зняти по точкам залежність вихідної потужності ЛБХ від частоти вхідного сигналу при значеннях , рівних 1 та 5 мкВт. Частоту вимірювати в межах 7700... 10100 МГц. Вимірювання проводити не менш ніж в 10 точках, які рівномірно розташовані у вказаному діапазоні. Струм пічка підтримувати постійним та рівним 2,5 мА. Напругу на СС вказує викладач. Побудувати зняті частотні характеристики.

3. Зняти по точкам залежності вихідної потужності та коефіцієнта підсилення від вхідної потужності для частоти, яка відповідає максимуму частотної характеристики, при незмінних значеннях прискорюючої напруги та струму пучка. Прискорюючу напругу підібрати рівним оптимальному з умов синхронізму, струм пучка взяти рівним 2,5 мА. Виміри виконати при значеннях вхідної потужності, мкВт: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100.

4. Зняти по точкам залежність вихідної потужності від прискорюючої напруги в трьох точках робочого діапазону частот (в тому числі на частоті максимуму частотної характеристики) при вхідній потужності 1 мкВт та струмі пучка 2 чи 2,5 мА. Струм пучка підтримувати постійним при зміні прискорюючої напруги.

5.Зняти по точкам залежність вихідної потужності ЛБХ від струму пучка на частоті максимуму частотної характеристики при оптимальній прискорюючій напрузі та незмінному вхідному сигналі, який рівний 10 мкВт. Максимальне значення струму пучка не повинне перевищувати З мА.

Зміст звіту

1. Структурна схема вимірювальної установки та схема конструкції ЛБХ.

2. Частотні характеристики ЛБХ

3. Графіки залежності вихідної потужності від величини вхідного сигналу (амплітудні характеристики).

4. Графіки залежності коефіцієнта підсилення ЛБХ від величини вхідного сигналу.

5. Графік залежності вихідної потужності від прискорюючої напруги.

6. Графік залежності вихідної потужності від струму пучка.

7. Пояснення експериментальних кривих.

8. На основі отриманих кривих описати можливі області використання ЛБХ.

 

 


 

Д о д а т о к

 

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ВИМІРЮВАЧА
МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ М4-2

 

Діапазон робочих частот вимірювача потужності визначається виносними термісторними головками. В лабораторних роботах даного циклу використовується головка М5-20.

Для підготовки приладу до роботи до вимірювання НВЧ потужності потрібно тумблер живлення поставити в положення "Ввімк." та виконати такі операції:

 

1. Калібрування приладу. Перемикач роду робіт вимірювача потужності поставити в положення "Калібрування". Натискаючи до упору маленьку ручку "Калібрування" та обертаючи її, встановити відхилення стрілки по вимірювальному приладу ВП на крайню поділку шкали 150 мкВт, після чого маленьку ручку "Калібрування" відпускають.

2. Початковий баланс. Перемикач роду робіт перевести в положення "Поч. баланс" та провести баланс схеми (встановлення стрілки нуль-індикатора на нуль) грубо великою ручкою "Баланс". Початковий баланс мосту встановлюють при повній відсутності ВЧ-сигнала на вході термісторної головки. Для цього подається потужність на виході генератора ГЗ-14А за допомогою одного з "Атенюаторів виходу". Після початкового калібрування та встановлення початкового балансу прилад залишають в ввімкненому стані на 10... 15 хв без подавання на нього ВЧ-потужності. По проходженню цього часу повторюють операції "Калібрування" та "Поч. баланс".

3. Вимірювання НВЧ-потужності балансним методом.

A. Подається потужність, яку необхідно виміряти.

B. Перемикач роду робіт переводять в положення "Бал. вимір.". Не чіпаючи ручок "Баланс", відновлюється балансування моста по нуль-індикатору обертанням ручок "Вимірювання". Покази лічильного приладу, які відповідають точному вторинному балансу, визначає вимірювану потужність. Якщо лічильний прилад зашкалює чи, навпаки, відхилюється незначно, треба перемкнути межу відповідно на більшу чи меншу. Слід звернути увагу на те, що при перемиканні меж в процесі вимірювання точний баланс не зберігається. Тому при переході з межі на межу необхідно добалансувати схему ручками "вимірювання" при максимальній чутливості нуль-індикатора при натиснутій кнопці, та лише після цього провести відлік по вимірювальному приладу.

 


Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Федоров Н.Л., Андрушко Л.М. "Электронные и квантовые приборы СВЧ", М., "Радио и связь", 1981

2. Левитский С.М., Кошевая С.В. "Вакуумная и твердотельная электроника СВЧ". Киев, "Вища школа", 1986

3. " Электронные приборы" , под ред. проф. Шишкина Г.Г., М., "Энергоиздат", 1989

4. Тараненко В.П. "Електронні та квантові прилади НВЧ" Київ, "Вища школа", 1974

5. Вамберский М.В., Казанцев В.И., Шелухин С.А. "Передающие устройства СВЧ", М., "Высшая школа", 1984

6. Харвей А.Ф. "Техника сверхвысоких частот", Т. 1,2, М., "Советское радио", 1965Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.11.249 (0.007 с.)