ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Економічні засади професійного спорту.Специфіка бізнесу в професійному спорті. Джерела прибут­­­ків в професійному спорті. Специфіка джерел прибутків в професійному спорті США та європейських країнах. Аналіз надходжень від продажу квитків, прав на телетрансляцію зма­­­гань, прибутків від концесій стадіонів та палаців спорту, спонсорів комерційно-ліцензійної, рекламної та видавничої ді­­­яльності та інші. Зміст комерційно-ліцензійної та рекламно-спонсорської діяльності.

Принципи розподілу прибутків від продажу білетів та прав на трансляцію ігор. Фактори, що впливають на відвідування зма­­­гань глядачами, організація роботи з ними.

Маркетинг, його визначення та значення, роль спонсорства у розвитку професійного спорту.

Аналіз економічної діяльності професійних ліг з ігрових видів спорту в США, Німеччині, Італії, Франції. Основні фінан­­­сові показники діяльності Національної хокейної ліги (НХЛ), Національної баскетбольної асоціації (НБА), їх порівняльний аналіз.

Взаємозв'язок розвитку професійного спорту з соціаль­­­но-економічними умовами розвитку суспільства. Статті видатків в професійному спорті.

Рекомендована література

1. Енциклопедія Олімпійського спорту України [Текст] / за ред. В. М. Платонова. – К. : Олімпійська література, 2005. – 464с. – ISBN 966-7133-71-0.

2. Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2004.

3. Линець М. М. Тексти лекцій з дисципліни «Професійний спорт» (для студентів IV курсу напряму «Фізичне виховання») [Текст] / М. М. Линець; Львівський державний університет фізичної культури.м – Л. : ЛДУФК, 2007.

4. Олимпийский спорт: в 2 т. / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка [и др.]; под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимп. л-ра, 2009. – Т. 1. – 736 с. – ISBN 978-966-8708-15-2.

5. Олимпийский спорт: в 2 т. / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка [и др.]; под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимп. л-ра, 2009. – Т. 2. – 696 с. – ISBN 978-966-8708-17-6.

6. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник (в 2 кн.) / Платонов В. Н., Гуськов С. И. – К. : Олимпийская литература, 1994. – 496 с. – ISBN 5-7707-5870-8.

7. Платонов В. М. Профессиональный спорт / Платонов В. М., Гуськов С. И., Юшко Б. Н., Лынець М. М. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 487 с.

8. Гуськов С. И. Профессиональный спорт и международное спортивное движение / Гуськов С. И. // Теория и практика физической культуры. – 1991. – № 8. – С. 56-59.

9. Гуськов С. И. Экономика профессионального хоккея / Гуськов С.И. // Хоккей : Сб. статей. – М. : ФиС. – 1988. – С. 107-110.

10. Заседа І. І. Олімпійці / Заседа І. І. – К. : Молодь, 1975. – 224 с.

11. Линець М. М. Формування правових засад професійного спорту в Європі / Линець М. М. // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Роль фізичної культури в здоровому способі життя”. – Львів, 1999. – С. 63-64.

12. Суник О. Б. Від Олімпії до Москви / Суник О. Б. – К. : Здоров’я, 1980. – 200 с.

13. Хавин Б. Н. Все об олимпийских играх / Хавин Б. Н. – М. : ФиС, 1979. – 607 с.

14. Шанин Ю. В. Герои античных стадионов / Шанин Ю. В. – М. : ФиС, 1979. – 141 с.

15. Булатова М. М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 2009. – 400с. – ISBN 978-966-8708-14-5.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.

5. Засоби діагностики успішності навчання:

· перевірка конспектів самопідготовки;

· опитування на семінарах;

· написання самостійних робіт;

· написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання);

· екзамен.

Екзаменаційні вимоги

1. Джерела спорту Стародавньої Греції.

2. Фізичне виховання в системі освіти і виховання Стародавньої Греції.

3. Організація і програма Олімпійських ігор Стародавньої Греції.

4. Спортивні споруди у Стародавній Греції.

5. Участь в змаганнях, визначення і ушановування переможців.

6. Підготовка атлетів до Олімпійських ігор у Древній Греції.

7. Кризові явища у спорті Стародавньої Греції і припинення Олімпійських ігор.

8. Відновлення ідей Олімпізму у XV-XVIII ст.

9. Діяльність барона П’єра де Кубертена по відродженню Олімпійських Ігор.

10.Конгрес 1894 року та його роль в олімпійському русі.

11.Утворення Міжнародного олімпійського комітету.

12.Провідні принципи олімпійського спорту.

13.Олімпійська хартія - основний правовий документ олімпійського спорту.

14.Міжнародний олімпійський комітет і основи його діяльності.

15.Міжнародна олімпійська академія і олімпійський музей.

16.Міжнародні спортивні федерації (МСФ) і основи їх діяльності.

17.Національні олімпійські комітети (НОК) і основи їх діяльності.

18. НОК України.

19.Склад і керівні органи НОК України.

20.Президенти МОК і їх роль у розвитку олімпійського спорту.

21.Діяльність Президента МОК Деметріуса Вікеласа у 1894-1896 рр

22.Діяльність Президента МОК П’єра де Кубертена у 1896-1925 рр

23.Діяльність Президента МОК Анрі де Байє-Латура у 1925-1942 рр

24.Діяльність Президента МОК Юханеса Зігфріда Едстрема у 1942-1952 рр

25.Діяльність Президента МОК Ейвері Брендеджа у 1952-1972 рр

26.Діяльність Президента МОК Майкла Моріса Кілланіна у 1972-1980 рр.

27.Діяльність Президента МОК Хуана Антоніо Самаранча у 1980-2001 рр.

28.Діяльність Президента МОК Жака Рогге у 2001-2013 рр.

29.Діяльність Президента МОК Томаса Баха з 2013 р.

30.Еволюція уявлення про спортсменів-аматорів та професіоналів.

31.Професіоналізація олімпійського спорту. «Відкриті» Олімпійські ігри.

32.Місце проведення Олімпійських ігор.

33.Типові структура і зміст діяльності ОКОІ.

34.Програма Олімпійських ігор.

35.Підготовка і проведення Олімпійських ігор.

36.Протиріччя в олімпійському русі у ХХ ст. та шляхи їх усунення Міжнародним олімпійським комітетом.

37.Діяльність МОК в останні роки.

38.Боротьба з апартеїдом в спорті.

39.Боротьба із застосуванням допінгу в спорті.

40.Сучасна класифікація допінгів.

41.Комерціалізація олімпійського спорту.

42.Економічні програми організації і проведення олімпійських ігор.

43.Олімпійський спорт в Україні до 1992 року.

44.Сучасний стан олімпійського спорту в Україні.

45.Національний олімпійський комітет України.

46.Олімпійці Львівщини.

47.Досягнення спортсменів України в Іграх Олімпіад 1952-2012 рр.

48.Досягнення спортсменів України в зимових Олімпійських іграх 1956-2014 рр.

49.Участь та досягнення спортсменів Львівщини в Іграх Олімпіад та зимових Олімпійських іграх.

50.Сутність ПС як соціального явища.

51.Мета та основні завдання ПС.

52.Професійний спорт як сфера індустрії розваг.

53.Позитивні та негативні риси ПС як суспільного явища.

54.Загальні соціальні функції ПС.

55.Специфічні соціальні функції ПС.

56.Спільні та відмінні риси професійного та олімпійського спорту.

57.Ознаки професіоналізму у спорті Стародавньої Греції.

58.Зародження елементів професіоналізму в англійському спорті у XVIII-XIX століттях.

59.Передумови виникнення професійного спорту у Великобританії.

60.Передумови виникнення професійного спорту у США.

61.Формування та розвиток професійного футболу.

62.Формування та розвиток професійного бейсболу.

63.Формування та розвиток професійного американського футболу.

64.Формування та розвиток професійного баскетболу.

65.Формування та розвиток професійного хокею.

66.Формування та розвиток професійного тенісу.

67.Формування та розвиток професійного боксу.

68.Роль засобів масової інформації у формуванні та розвитку професійного спорту.

69.Структура професійної ліги (асоціації) та зміст її діяльності.

70.Функції вищого законодавчого і виконавчого органу професійної ліги (Ради управління).

71.Функції комісара (президента) професійної ліги.

72.Структура і зміст діяльності професійного спортивного клубу (команди) як низової структурної ланки професійної ліги.

73.Побудова взаємовідносин між клубами та між лігою і клубами у професійному спорті.

74.Форми володіння професійними командами та їх особливості.

75.Особливості розвитку і функціонування професійного спорту в Європі.

76.Основи правового регулювання у північно-американському професійному спорті.

77.Правові засади професійного спорту в Європі.

78.Формування законодавства стосовно укладення індивідуальних контрактів у професійному спорті.

79.Структура і зміст системи обмеження прав спортсменів в ігрових видах професійного спорту США.

80.Роль системи заходів обмеження прав спортсменів у підвищенні ефективності бізнесу у професійному спорті.

81.Сутність антимонопольного законодавства США та особливості його застосування до професійного спорту.

82.Роль трудового та податкового законодавства США у розвитку професійного спорту.

83.Роль судового права у формуванні правових основ професійного спорту.

84.Аналіз правових документів, на яких базуються трудові взаємовідносини професійного спорту.

85.Структура та зміст індивідуального контракту спортсмена-професіонала.

86.Передумови створення Асоціацій спортсменів професійних ліг.

87.Зміст діяльності Асоціацій спортсменів професійних ліг.

88.Специфіка бізнесу у професійному спорті.

89.Сутність права команди на визначену для неї територію (командні ігрові види професійного спорту).

90.Правила вступу до ліги (асоціації) нових команд.

91.Джерела прибутків у професійному спорті.

92.Принципи отримання та розподілу прибутків від продажу квитків та прав на телетрансляції в командних ігрових видах професійного спорту.

93.Ліцензування та рекламно-спонсорська діяльність у професійному спорті.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.01 с.)