СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАДИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАНАДИМета роботи: вивчити особливості історії відкриття, заселення, господарського освоєння та формування адміністративно-територіальної карти країни, природно-ресурсного потенціалу, географії населення й основних галузей господарства; виявити взаємозв'язок природних, соціально-економічних і політичних факторів, що визначають спеціалізацію Канади та їх участь у міжнародному поділі праці; закріпити вміння зі складання комплексної суспільно-географічної характеристики території.

Обладнання: фізична та адміністративно-територіальна карти Північної Америки, атлас «Економічна і соціальна географія світу».

Питання для обговорення в аудиторії:

 1. Загальні відомості та особливості економіко-географічного положення Канади. Соціально-економічний портрет країни: місце країни у світі (площа, населення, загальний ВВП і ВВП на душу населення, темпи росту ВВП, ІРЛП). Особливості економіко-географічного положення, його оцінка. Форма державного правління і державного устрою. Адміністративно-територіальний поділ. Державні і народні символи країни. Міжнародні організації, до складу яких входить країна.
 2. Природно-ресурсний потенціал Канади та його оцінка. Особливості геологічної будови і рельєфу. Обсяг і структура мінерально-сировинних ресурсів. Клімат, його господарська оцінка. Гідрографічна мережа: енергетична, транспортна, водогосподарська, рекреаційна оцінка. Грунтовий покрив, оцінка родючості грунтів. Рослинний і тваринний світ, їх господарське значення.
 3. Суспільно-географічна характеристика населення і розселення Канади. Чисельність, особливості формування населення. Показники природного і міграційного руху населення, статево-вікова структура населення. Етнічний та конфесійний склад. Оцінка трудових ресурсів, структура зайнятості. Розміщення населення. Сучасна система розселення, урбанізація, основні міські агломерації. Мегаполіси. Демографічна політика.
 4. Особливості економічного розвитку і загальна характеристика господарства Канади. Особливості формування господарського комплексу країни. Структура ВВП. Місце країни в міжнародному поділі праці. Основні риси і тенденції сучасного господарства.
 5. Промисловість Канади, її галузева і територіальна структура. Основні тенденції розвитку, структурні та територіальні зрушення. Найбільші ТНК, їх галузева спеціалізація.

5.1. Добувна промисловість, основні види мінеральних ресурсів, ступінь забезпеченості та обсяги видобутку (паливні, рудні і нерудні).

5.2. Паливно-енергетичний комплекс, його структура. Паливні ресурси: нафта, газ, кам'яне вугілля та інші (кількісна та якісна оцінка). Електроенергетика.

5.3. Переробна промисловість: структура, географія розміщення, основні тенденції. Чорна металургія: обсяги виробництва, тенденції розвитку, зміна географії сировинної бази, основні райони і найбільші металургійні комбінати. Кольорова металургія, основні підгалузі і географія розміщення, джерела сировини та енергії, обсяги виробництва, тенденції розвитку.

5.4. Машинобудування і металообробка. Основні галузі спеціалізації та центри, найбільші ТНК. Види машинобудування. Важке машинобудування. Транспортне машинобудування: залізничне, автомобілебудування, суднобудування, авіаракетокос-мическое. Новітні види машинобудування, структурні та територіальні зрушення.

5.5. Хімічна промисловість. Сировинна база. Галузева структура та особливості розміщення. Основна хімія (виробництво мінеральних добрив, сірки, соди та ін.). Органічна хімія (нафтохімія, виробництво синтетичного каучуку, хімічних волокон, пластмас). Тонка хімія (фармацевтика, мікробіологічні виробництва, парфумерія).

5.6. Лісопромисловий і будівельно-індустріальний комплекси.

5.7. Легка і харчова промисловість, спеціалізація і територіальна організація.

 1. Сільське господарство країни. Сільське господарство: значення для економіки країни. Інтенсивність і ефективність виробництва, галузева структура. Рівень самозабезпеченості країни.

6.1. Рослинництво. Зернові, олійні, бульбоплідні, цукроносні та інші культури. Географія галузі, спеціалізація експорту.

6.2. Тваринництво. Провідні галузі, структурні та територіальні зрушення.

 1. Транспорт Канади. Основні види та їх роль у внутрішніх і міжнародних перевезеннях. Автомобільний, залізничний, повітряний і трубопровідний транспорт. Обсяги пасажиро- та вантажоперевезень. Динаміка розвитку.
 2. Сфера послуг Канади, провідні галузі: освіта і наука, охорона здоров’я, банківська і фінансова сфера, туризм тощо.
 3. Зовнішньоекономічні зв'язки Канади. Зовнішньоторговельний баланс. Географічна і товарна структура зовнішньої торгівлі. Інвестиційна діяльність, експорт та імпорт капіталу.
 4. Внутрішні відмінності. Економічні райони. Регіональні диспропорції в економічному розвитку і регіональна економічна політика країни. Сучасна мережа економічних районів та їх суспільно-географічна характеристика. Спеціалізація економічних районів та їх частка в структурі промислового і сільськогосподарського виробництв, сфері послуг країни.
 5. Проблеми та перспективи розвитку Канади.

Завдання до практично-семінарського заняття:

Завдання 1. Підготувати спільну (на групу) доповідь і презентацію з суспільно-географічної характеристики Канади за планом.

 

Практичне заняття № 7Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.023 с.)