ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

Матеріал графічної частини проектів і робіт, оформляється на графічних аркушах у вигляді креслень або (та) плакатів з дотриманням вимог стандартів Єдиної системи конструкторської документації [2].

Креслення – умовне графічне зображення об’єкта діяльності або (та) його складових елементів, виконане олівцем або (та) тушшю за допомогою креслярських інструментів або (та) засобами систем автоматизованого проектування (САПР) на папері або (та) на кальці. Креслення поділяють на технічні креслення та демонстраційні креслення. Плакат – малюнок або (та) текст, що містять інформацію про результати вирішення задач діяльності [3].

Технічні креслення виконуються відповідно до вимог [2], а демонстраційні креслення і плакати виконуються будь-яким способом, що дає змогу читати їх на відстані 6-8 м.

Умовні графічні позначення елементів електричних кіл (додаток И), надписи та тексти графічної частини, які необхідно виконувати креслярським шрифтом, повинні відповідати вимогам [2].

Згідно з ГОСТ 2.301-68 «Форматы» позначення та розміри графічних аркушів такі:

· А1 – 841´594 мм ±3,0 мм;

· А2 – 420´594 мм ±2,0 мм;

· А3 – 297´420 мм ±2,0 мм;

· А4 – 210´297 мм ±2,0 мм.

На графічних аркушах повинна бути нанесена рамка робочого поля, яку виконують суцільною товстою лінією, відступаючи від лівого краю 20 мм, а від інших – 5 мм.

Всі графічні аркуші та перші аркуші кожного розділу пояснювальної записки повинні мати основний напис (штамп) відповідної форми, розміру та змісту, який розміщують в правому нижньому куті робочого поля аркуша.

Основний напис згідно з ГОСТ 2.104-68 «Основные надписи» виконується за однією з таких форм:

· форма 1 (55´185 мм) – для перших аркушів технічних креслень;

· форма 2 (40´185 мм) – для аркушу з анотацією пояснювальної записки;

· форма 2а (15´185 мм) – для наступних аркушів графічної частини та, як правило, пояснювальної записки.

Приклади виконання основних написів наведені: за формою 1 – на рисунку 1, за формою 2 – на рисунку 2 та за формою 2а – на рисунку 3.

В основних написах графічної частини повинні бути відображені:

1 – назва документа (тема роботи);

2 – позначення документа, де: 2а – скорочена назва документа (РГР, КР, КП, ДП, ДР, МР – відповідно до назви документа, наведеного у п. 1); 2b – шифр напряму або спеціальності (для бакалаврської кваліфікаційної роботи 6.050701(02); спеціалісти 7.05070102 - “Електричні системи та мережі”; магістри 8.05070102 - “Електричні системи та мережі”); 2с – номер залікової книжки; 2d – рік захисту роботи;

3 – назва креслення, плаката;

4 – літерне позначення кваліфікаційної роботи: для дипломного проекту або дипломної роботи – Д; для магістерської роботи – М; для всіх інших робіт – Н (навчальна);

5 – маса виробу, наведеного на графічному аркуші;

6 – масштаб креслення;

7 – порядковий номер графічного аркуша;

8 – загальна кількість графічних аркушів;

9 – скорочена назва вищого навчального закладу, кафедри фахової підготовки, шифр групи;

10, 11, 12, 13 – посади, прізвища та ініціали учасників етапу виконання та захисту кваліфікаційної роботи, їх підписи, дата підписання документа.

 

 

Список ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Положення про організацію та проведення державної атестації студентів / Укл.: А.Г.Загородній та інші. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 40 с.

2. Единая система конструкторской документации: Справочное пособие. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – С. 280.

3. Технологія виконання та захисту кваліфікаційних робіт на кафедрі «Електричні системи та мережі»: Методичні вказівки з організації виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальностей 7(8).090602 «Електричні системи і мережі» та 7(8).090615 «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» для студентів, екстернів і слухачів всіх форм навчання, керівників, консультантів, нормоконтролерів, рецензентів та членів і секретарів державних екзаменаційних комісій / Укл.: З.М.Бахор, В.п.Кідиба Г.М.Лисяк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 64 с.

Рисунок 1

 

 
Рисунок 2  

 

Рисунок 3

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)