Наведемо приклад розрахунку точки беззбитковості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наведемо приклад розрахунку точки беззбитковості.Вихідні дані:

Постійні (загальновиробничі) витрати складають 60 млн.грн. у рік;

Змінні витрати на одиницю продукції на матеріали, комплектуючі вироби, відрядна зарплата та ін..) складають близько 75 тис.грн.;

Ціна одиниці продукції складає 115тис.грн.

Розрахунок точки беззбитковості здійснюється за формулою:

О = = = 1500 (одиниць).

Відобразимо на графіку (рис.3 ) взаємозв’язок показників обсягу виробництва, витрат і прибутку.

 

Рис.3 Графік взаємозв’язку показників обсягу виробництва, витрат і прибутку

 

де: N – обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні;

Z – повна собівартість продукції (витрати на виробництво);

K – точка критичного обсягу виробництва;

QК – критична кількість одиниць продукції;

NК – критичний обсяг виручки (поріг рентабельності, точка беззбитковості);

NФ – фактичний обсяг виручки;

Ф – запас фінансової міцності (різниця між фактичною виручкою і порогом рентабельності).

Із графіка видно, що обсяг доходу, який знаходяться між лініями змінних і загальної їх суми (постійні витрати плюс змінні), вище точки беззбитковості, представляє собою прибуток.

 

Аналіз розрахованої точки беззбитковості необхідний для:

· визначення критичної виробничої програми підприємства;

· оцінки стану підприємства.

 

Важливу роль щодо величини точки беззбитковості відіграють наслідки підвищення або зниження ціни продукції. Аналіз впливу цін має бути направлений на забезпечення необхідного прибутку.

 

Наприклад, якщо ціна за одиницю продукції знизилася на 2000 грн., тоді виникає потреба у збільшенні обсягу випуску продукції, щоб не відбулося зниження прибутку.

 

О = =1579(одиниць).

 

У нашому прикладі точка беззбитковості у випадку зниження ціни складатиме 1579 од., тобто на 79 од. більше, ніж за первинного розрахунку.

 

Таким чином, аналіз беззбитковості дозволяє визначити:

Ø обсяг продажу, який забезпечує покриття витрат і отримання необхідного прибутку;

Ø залежність величини прибутку підприємства від змін ціни реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), змінних і постійних витрат;

Ø значення кожного виду продукту в покритті загальних витрат.

 

До переваг методу аналізу беззбитковості потрібно віднести:

Ø простоту використання;

Ø наочність при плануванні прибутку;

Ø врахування впливу операційних змін на прибутковість підприємства;

Ø можливість визначення оптимального співвідношення постійних і змінних витрат.

Метод аналізу беззбитковості використовується у випадках:

Ø введення у виробництво нового продукту;

Ø модернізації виробничих потужностей;

Ø створення нового підприємства;

Ø зміни виробничої або адміністративної діяльності підприємства.

 

Точка беззбитковості дозволяє розрахувати діапазон безпеки, що є одним із показників ризику. Чим менше значення резерву безпеки, тим вищий ризик попадання підприємства у область збитків.

Для розглянутого прикладу запланований обсяг продаж складає 195,5 млн. грн. (1700 одиниць по ціні 115 тис. грн.), за цього значення рівня резерву прибутковості (РРП) як частки від запланованого, обсяг продажу складатиме:

 

 

На базі аналізу точки беззбитковості виявляється можливість вдосконалення фінансової роботи підприємства і поліпшення його фінансового становища.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)