Оцінка наукової та науково-технічної результативності НДРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка наукової та науково-технічної результативності НДРРезультатом НДР є досягнення наукового, науково-технічного, економічного або соціального ефекту. У даному підрозділі оцінено рівень наукового та науково-технічного ефектів.

Науковий ефект характеризує отримання нових знань та відображає приріст інформації, призначеної для внутрінаукового застосування. Науково-технічний ефект характеризує можливість використання результатів виконуваних досліджень у інших НДР чи ДКР і забезпечує отримання інформації, необхідної для створення нової техніки.

Оцінка наукової та науково-технічної ефективності для НДР проводиться за допомогою коефіцієнтів, які обчислюються за формулами:

де та – відповідно, коефіцієнти наукової та науково-технічної результативності; – коефіцієнт значимості і-го фактору, використовуваного для оцінки; – коефіцієнт досягнутого рівня і-го фактору; n, m – відповідно, кількість факторів наукової та науково-технічної результативності.

При оцінці наукової і науково-технічної результативності використовуються різні фактори, які впливають на її кількісну оцінку. В якості факторів при оцінці наукової ефективності можуть бути прийняті наступні: новизна отриманих чи прогнозованих результатів; глибина наукового опрацювання; ступінь вірогідності успіху (при незавершеності роботи). В якості факторів при оцінці науково-технічної результативності можуть застосовуватися: перспективність використання результатів; масштаб можливої реалізації результатів; завершеність отриманих результатів.

По кожному із факторів експертним шляхом встановлюється числове значення коефіцієнта значимості. При цьому, сума цих коефіцієнтів повинна бути рівною 1. Коефіцієнт досягнутого рівня фактору також встановлюється експертним шляхом, а його числове значення визначається з урахуванням якості ознаки фактору і його характеристики. При цьому його значення не перевищує 1.

Максимально можливе значення коефіцієнтів наукової та науково-технічної ефективності рівне 1. Чим ближчі їх значення до 1-і, тим більша результативність НДР, яка проводиться.

З таблиць 7 та 8 слід вибрати фактори та ознаки, які характеризують, відповідно, наукову і науково-технічну результативності НДР .

 

 

Таблиця 7.

Характеристика чинників і ознак наукової результативності фундаментальних НДР

Чинник наукової результативності Коефіцієнт значущості чинника Якість чинника Характеристика чинника Коефіцієнт досягнутого рівня
Новизна отриманих або передбачуваних результатів     0,5 Висока Отримані принципово нові результати, невідомі раніше науці, створена нова теорія, відкрита нова закономірність     1,0
Середня Встановлені деякі загальні закономірності, методи, способи, що дозволяють створити принципово нові види техніки   0,7
Недостатня Позитивне рішення поставлених завдань на основі простих узагальнень, аналіз зв'язків між фактами, поширення відомих принципів на нові об’єкти     0,3
Тривіальна Опис окремих елементарних фактів, передача і поширення раніше отриманих результатів, реферативні огляди   0,1
Глибина наукового опрацювання 0,35 Висока Виконані складні теоретичні розрахунки, результати перевірені на великій кількості експериментальних даних     1,0
Середня Складність теоретичних розрахунків невисока, результати перевірені на обмеженій кількості експериментальних даних     0,6
Недостатня Теоретичні розрахунки прості, експериментальна перевірка не проводилася   0,1
Міра вірогідності успіху 0,15 Велика Успіх дуже можливий, є велика вірогідність позитивного рішення поставлених завдань   1,0
Помірна Поставлені завдання теоретично і технічно здійсненні, успіх можливий   0,6
Мала Теоретично здійсненно, але ідея ризикована, успіх дуже сумнівний  

 

Таблиця 8.

Характеристика чинників і ознак науково - технічної результативності фундаментальних НДР

Чинник науково-технічної результативності Коефіцієнт значущості чинника Якість чинника Характеристика чинника Коефіцієнт досягнутого рівня
Перспективність використання результатів     0,5 Першорядна вага Результати можуть бути використані в багатьох наукових напрямах, мають значення для розвитку зв'язаних наук     1,0
Важлива Результати будуть використані в конкретному науковому напрямі при розробці нових технічних рішень, спрямованих на істотне підвищення продуктивності громадської праці в народному господарстві   0,8
Корисна Результати будуть використані при проведенні наступних НДР, при розробці нових технічних рішень у конкретній галузі народного господарства     0,5
Масштаб можливої реалізації результатів 0,3 Народно-господарський Час реалізації, років: до 3 понад 10     1,0 0,8 0,6 0,4
Галузевий Час реалізації, років: до 3 понад 10     0,8 0,7 0,5 0,3
Окремі організації і підприємства Час реалізації, років: до 3 понад 10     0,4 0,3 0,2 0,1
Завершеність отриманих результатів 0,2 Висока Методика, інструкція, керівні матеріали, класифікатор, нормативи  
Середня Технічне завдання на прикладні НДР або ДКР
Достатня Рекомендації, розгорнутий аналіз, пропозиції
Недостатня Огляд, інформаційна збірка

 

Таблиця 5

Характеристики факторів та ознак наукової результативності НДР

Фактор наукової результативності Коефіцієнт значимості фактору Якість фактора Характеристика фактора Коефіцієнт досягнутого рівня
Новизна отриманих чи прогнозованих результатів 0,5 Середня Встановлені декотрі загальні закономірності, методи, способи, які дають змогу створити принципово нові види техніки 0,7
Глибина наукового опрацювання 0,35 Середня Складність теоретичних розрахунків невелика, результати перевірені на обмеженій кількості експериментальних даних 0,6
Ступінь вірогідності успіху 0,15 Висока Успіх вельми можливий, є велика імовірність позитивного вирішення поставлених задач 1,0

 

Відповідні дані для виконуваної НДР приведені в таблиці 9.

Таблиця 9.

Характеристики факторів та ознак науково-технічної результативності НДР

Фактор науково-технічної результативності Коефіцієнт значимості фактору Якість фактора Характеристика фактора Коефіцієнт досягнутого рівня
Перспективність використання результатів 0,5 Важлива Результати будуть використані в конкретному науковому напрямі при розробці нових технічних рішень, націлених на суттєве підвищення продуктивності праці 0,8
Масштаб можливої реалізації результатів 0,3 Господарський Час реалізації: до трьох років 1,0
Завершеність отриманих результатів 0,2 Середня Технічне завдання на прикладні НДР чи ДКР 0,8

 

Згідно із наведенеми даними розраховуємо коефіцієнти:

- наукової ефективності:

0,71;

- науково-технічної ефективності:

0,86.

 

Висновки

У цьому розділі проведено розрахунки собівартості НДР, планового прибутку від її реалізації та оцінено наукову та науково-технічну результативність НДР.

Дослідження, які проведені у роботі, спрямовані на встановлення взаємозв’язку між спектром осцилометричного сигналу електронного вимірювача артеріального тиску крові людини та станом її судин, а саме, еластичності та “чистоти”. У разі успіху у проведенні досліджень їх результати дадуть змогу розробити алгоритми діагностики стану судин, які можна буде інтегрувати у електронні вимірювачі артеріального тиску, тим самим розширивши їх функціональні можливості. Така функціональність вимірювачів тиску може дозволити виявляти патології судин на ранній стадії їх виникнення, тим самим попереджуючи виникнення ускладнень та більш серйозних захворювань, за рахунок профілактики та вчасного лікування.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)