Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції.1.1.Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу.

1.2 Поняття та еволюція маркетинг-мікс

Тема 2. Класифікація маркетингу. Види маркетингу.

2.1 Класифікації маркетингу.

2.2 B2B, B2C маркетинг, маркетинг послуг

2.3 Види та особливості маркетингу в умовах різного співвідношення між попитом і

пропозицією.

Тема 3. Система маркетингу: характеристики, основні функції та принципи.

3.1Функції маркетингу.

3.2 Внутрішнє середовище підприємства.

3.3 Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства.

 

Тема 4. Формування маркетингової інформаційної системи на основі

Маркетингових досліджень.

4.1. Класифікація маркетингової інформації. Поняття маркетингової інформаційної

системи

4.2. Сутність та різновиди маркетингових досліджень.

4.3. Методи (кількісні та якісні) маркетингових досліджень.

4.4. Зміст етапів проведення маркетингових досліджень.

4.5. Кон'юнктурний огляд.

Тема 5. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів.

5.1. Класифікація потреб та фактори, що впливають на поведінку покупців.

5.2. Процес прийняття рішення про придбання продукту.

5.3. Особливості купівлі товарів виробничого призначення.

5.4. Сутність і принципи сегментації покупців споживчих товарів.

 

Тема 10. Стратегії маркетингу підприємства.

10.1. Сутність стратегій маркетингу. Поняття холістичного маркетингу

10.2. Використання SWОТ-аналізу для визначення стратегій підприємства на ринку.

10.3. Розробка стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної

частки ринку (матриця БКГ).

10.4. Маркетингові стратегії щодо товару.

10.5. Маркетингові стратегії щодо ринку чи його частки.

 

Змістовий модуль ІІ. «Операційний маркетинг»

Тема 6. Товарна політика в системі маркетингу.

6.1. Поняття товару. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару.

6.2. Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу.

6.3. Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів.

6.4. Поняття та значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок.

6.5. Види сервісного обслуговування, його принципи.

6.6. Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості.

6.7. Поняття конкурентоспроможності продукту. Методи визначення конкурентоспроможності продуктів.

Тема 7. Цінова політика в системі маркетингу.

7.1. Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики підприємства.

7.2. Види цінових стратегій.

7.3. Цінова дискримінація.

7.4. Методи ціноутворення. Структура ціни.

7.5. Види знижок, націнок, надбавок.

 

Тема 8. Політика розповсюдження в системі маркетингу.

8.1. Канали розповсюдження, рівні, характеристики каналів розповсюдження різних

рівнів.

8.2. Види та методи маркетингових систем розповсюдження.

8.3. Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди.

8.4. Характеристики селективного та ексклюзивного розповсюдження.

8.5 Маркетинговий логістичний підхід.

Тема 9. Комунікаційна політика в системі маркетингу.

9.1. Цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу.

9.2. Види та особливості складових інтегрованих маркетингових комунікацій: реклама, PR,

Інтернет-маркетинг, персональний (прямий) продаж.

9.3. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів.

9.4. Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, послуг та

підприємства.

9.5. Критерії оцінки ефективності маркетингових комунікацій.

 

Тема 11. Організація та контроль маркетингової діяльності.

11.1. Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві

11.2. Основні вимоги до побудови ОСУ служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки

11.3. Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної,

географічної, ринкової та матричної організаційних структур, їх спільні риси та

відмінності.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)