ТОП 10:

Методика підготовки даних для блоку закріплення знаньДо блоку закріплення знань у комплексі ІНАК відносяться: тести, питання, задачі, мозаїки, алгоритми та практика які зберігаються у відповідних папках (рис.1) назва яких починається з цифри «2».

Розробка та доопрацювання елементів автоматизованого навчання можливе у таких напрямах:

1. Тестирозробляються таперевіряються на коректність викладення та вірну відповідь і при необхідності редагуються. Кількість варіантів вибору у тестові рекомендується від чотирьох до семи. Необхідно звернути увагу, що тести розробляються в форматі Microsoft Word, а зберігаються й передаються у форматі «обычный текст» –.txt (як текст стандартного блокноту Microsoft) і записуються у папку «2.1.Тести».

Наприклад, модель і форма представлення тесту 1.1.2.1. та відповіді до нього мають виглядати так:

1.1.2.1. 1.1.2.1. Тест 1 до параграфа 1.1.2 «Роль страхування в ринковій економіці» Вирішенню яких завдань сприяє страхування? 1) впевнений розвиток бізнесу 2) отримання ресурсів, спрямованих на організацію економічної безпеки 3) створення значних резервів грошових ресурсів, які стають джерелом зростання інвестицій 4) поширення активності страховиків за межі основного бізнесу
Де, 1.1.2.1. код тесту. Другий код 1.1.2.1. вказує на який елемент треба зробити посилання при невірній відповіді. У цьому ж рядку вказується вид контролюючого елемента та до якого параграфа він відноситься. Наступний рядок є умовою тесту. Цифра 4 вказує скільки буде варіантів вибору в тесті. Наступна цифра 4 вказує скільки строк тексту займають варіанти відповідей. Інколи ці цифри не співпадають. Далі йдуть 4 цифри варіантів вибору відповідей. Цифра 3 вказує скільки буде правильних відповідей у цьому тесті. Потім вказуються три цифри правильних відповідей.

2. Питаннярозробляються таперевіряються на коректність викладення й вірну відповідь і при необхідності редагуються. Необхідно звернути увагу, що ці контролюючі елементи розробляються в форматі Microsoft Word, а зберігаються й передаються у форматі «обычный текст» – .txt (як текст стандартного блокноту Microsoft) і записуються у папку «2.2.Питання».

Наприклад, модель і форма представлення питання 1.1.2.2. та відповіді до нього мають виглядати так:

1.1.2.2. 1.1.2.1. Питання 3 до параграфа 1.2.1. «Роль страхування в ринковій економіці» Коли і де була створена перша страхова компанія в Україні? Вкажіть рік. Вкажіть назву міста у називному відмінкові. Полтава
Де, 1.1.2.2. код питання. Другий код 1.1.2.1. вказує на який елемент треба зробити посилання при невірній відповіді. Зверніть увагу що він не співпадає з кодом питання, тому що 1.1.2.1. це код параграфа на який буде послання при невірній відповіді. Параграфа з кодом 1.1.2.2. у нас немає (див. вище пункт 1.3.2.). Потім у цьому рядкові вказується вид контролюючого елемента та до якого параграфа він відноситься. Цифра 1 вказує на кількість рядків в умові питання. Далі вказується умова питання. Перша цифра 2 вказує скільки буде пояснень до цього питання. Далі йдуть два варіанти пояснень. Друга цифра 2 вказує скільки буде відповідей у цьому питанні. Потім вказуються дві цифри правильних відповідей.

 

3. Задачірозробляються,перевіряються на коректність викладення й вірну відповідь при необхідності редагуються. Задачі складний контролюючий елемент, який можна розробити не до кожного параграфу. Тому, якщо є можливість треба задачі створювати, якщо в тексті параграфа розрахункових даних (прикладів, методик розрахунків тощо) немає їх по можливості треба доповнити. Якщо розрахункових даних немає та їх неможна додати – задачі не розробляються. Необхідно звернути увагу, що ці контролюючі елементи розробляються в форматі Microsoft Word, а зберігаються й передаються у форматі «обычный текст» – .txt (як текст стандартного блокноту Microsoft) і записуються у папку «2.3.Задачи».

Наприклад, модель та форма представлення задачі 1.1.5.2. і відповіді до неї, мають виглядати так:

 

1.1.5.2. 1.1.5.1. Задача 2 до параграфа 1.1.5 «Системи страхування (страхової відповідальності)» Майно вартістю 100 тис. грн. застраховано на повну вартість. Безумовна франшиза складає 20% (від страхової суми). Визначити розмір відшкодування, якщо збиток склав: а) 5 000 грн.; б) 10 000 грн.; в) 20 000 грн.; г) 30 000 грн. Визначте розмір відшкодування по варіантам. Значення у варіанті а - грн. Значення у варіанті б - грн. Значення у варіанті в - грн. Значення у варіанті г - грн.
Де, 1.1.5.2. код задачі. Другий код 1.1.5.1. вказує на який елемент треба зробити посилання при невірній відповіді. Зверніть увагу що він не співпадає з кодом питання, тому що 1.1.5.1. це код параграфа на який можливо буде послання при невірній відповіді. Параграфа з кодом 1.1.5.2. у нас немає (див. вище пункт 1.3.2.). Потім у цій строчці вказується вид контролюючого елемента та до якого параграфа він відноситься. Далі число 8 яке вказує скільки рядків буде в умові задачі. Після чого записуються вісім рядків тексту умови задачі. Перша цифра 4 вказує скільки буде варіантів розрахунків у задачі. Далі йдуть 4 варіанти пояснень до розрахунків. Друга цифра 4 вказує скільки буде правильних відповідей у цій задачі. Потім вказуються 4 правильні відповіді.  

 

4. Мозаїкиперевіряються на коректність викладення та вірну відповідь, редагуються, розробляються та доповнюються. Розробка мозаїк, зазвичай здійснюється на основі тексту параграфа або словника страхових термінів. Кількість термінів у мозаїці рекомендується від чотирьох до дев’яти. Тексти знаходяться у папці «1.1.Тексти» а словник страхових термінів у папці «3.1.Терміни». Необхідно звернути увагу, що мозаїки розробляються в форматі Microsoft Word, а зберігаються й передаються у форматі «обычный текст» –.txt (як текст стандартного блокноту Microsoft) і записуються у папку «2.4.Мозаїки».

Наприклад, модель і форма представлення мозаїки 1.1.1.1. та відповіді до неї мають виглядати так:

1.1.1.1. 1.1.1.1. Мозаїка 1 до параграфу 1.1.1. "Сутність страхування" Розташуйте терміни щодо призначення страхування проти відповідних визначень Накопичувальне призначення Інвестиційно-зберігальне призначення Захисне призначення Міжнародне фінансове призначення Стабілізуюче призначення Розподільче призначення 1) Проявляється шляхом виконання таких функцій, як забезпечення фінансового захисту страхувальника (застрахованої чи потерпілої особи. 2) Захисна функція страхування здійснюється через його накопичувальне призначення (накопичення капіталу. 3) Страхування на правовій основі виконує функцію розподілу шкод, матеріальних збитків і втрат внаслідок настання страхових випадків поміж страховиком і страхувальником. 4) За допомогою страхування залучаються та економічно використовуються грошові кошти страхувальника, які до цього часу вимушено капіталізувалися ним у вигляді резервного фонду самострахування. 5) Страхування забезпечує страхувальнику захист від загрози можливих збитків (шкод) та надає йому економічної та соціально-психологічної впевненості у майбутньому через отримання додаткової фінансової гарантії. 6) Міжнародне страхування створює умови для розвитку міжнародного експорту та імпорту капіталу завдяки системі виконання міжнародних страхових.
Де, 1.1.1.1. код мозаїки. Другий код 1.1.1.1. вказує на який елемент автоматизованого навчання треба зробити посилання при невірній відповіді й до якого параграфа вона відноситься. В цьому випадку коди співпадають. Потім вказується умова цього виду контролюючого елемента. Перша цифра 6 вказує скільки буде термінів до яких треба добрати визначення. Далі розташовуються самі терміни (у цьому випадкові шість). Друга цифра 6 вказує скільки буде визначень до вище перелічених термінів. Потім розташовуються у неправильній (суть контролю) послідовності визначення у кількості 6 штук з номерами. У останньому рядкові записуються цифри правильних відповідей (у цьому випадкові шість), які показують якому терміну по порядку відповідає правильний номер визначення.

 

5. Алгоритми розробляються, перевіряються на коректність викладення та вірну відповідь, редагуються. Кількість дій у алгоритмові рекомендується не більше десяти. Алгоритми складний контролюючий елемент, який можна розробити не до кожного параграфа. Тому, якщо є можливість треба алгоритми створювати, якщо в тексті параграфа є дані які описують якусь послідовність дій, наприклад: укладання угод страхування; порядок створення страхових компаній; порядок надання страхових послуг тощо. Якщо описів послідовності дій у тексті параграфів немає то їх по можливості треба додати. Якщо такої можливості немає – алгоритми не розробляються. Необхідно звернути увагу, що алгоритми розробляються в форматі Microsoft Word, а зберігаються й передаються у форматі «обычный текст» – .txt (як текст стандартного блокноту Microsoft) і записуються у папку «2.5.Алгоритми».

Наприклад, структура алгоритму 1.5.2.1. та відповіді до нього виглядають так:

1.5.2.1. 1.5.2.1. Алгоритм 1 до параграфа 1.5.2. Порядок створення, діяльність та ліквідація страхової компанії Визначте послідовність дій для створення страхової компанії Отримання ліцензію на право здійснення страхової діяльності. Державної реєстрації страхової компанії. Реєстрація страхової компанія як страховика. Реєстрація страхової компанії у фондах соціального страхування. Утворення страхової компанії як юридичної особи. Експертиза бізнес-плану та правил страхування для створеної страхової компанії. Початок активної роботи страхової компанії
Де, 1.5.2.1. код алгоритму. Другий код 1.5.2.1. вказує на який елемент треба зробити посилання при невірній відповіді й до якого параграфа вона відноситься. Потім вказується що треба зробити у цьому виду контролюючого елемента. Цифра 7 вказує скільки буде послідовних дій в алгоритмі. Далі викладаються у неправильному порядку всі дії , які необхідні для створення страхової компанії у кількості 7 дій. Останнім рядком в алгоритмі записуються сім цифр правильних відповідей (суть контролю), вони показують в якій послідовності (правильно) треба розташувати дії для створення страхової компанії.

 

6. Практика. Передбачається використання елементів автоматизованого навчання з другої частини ІНАК – «Віртуальні страхові компанії». Зміст і структура яких вказані у додатку 6. Завданням щодо виконання цього пункту є розробка пропозицій та ідей, як ефективно можна використати практичний матеріал та який краще матеріал необхідно залучити для якісного відпрацювання вмінь і навичок з дисципліни «Страхування».Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.005 с.)