Змістовий модуль 4. Аналіз поведінки споживачаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 4. Аналіз поведінки споживачаСамостійне опрацювання деяких нормативних складових теми дещо ускладнене різноманітним за сутністю та обсягом матеріалом, що подається в основних підручниках. У зв´язку з цим варто звернути особливу увагу на те, що у підручниках Е.Дж.Долана та Д.Ліндсея [3], К.Макконнелла та С.Брю [6] практично не розглядається зазначений матеріал. У підручнику Р.Ємцова та М.Лукіна [4, гл.7] подано не лише нормативний матеріал з теми, але й розкладення підсумкового впливу ефектів доходу і заміщення за Є.Слуцьким та Д.Хіксом. закон Енгеля та закон Енгеля-Швабе як прикладні наслідки мікроекономічних досліджень найповніше подано у [14, гл.15]. Тут же [14, гл.16] розглядається випадок “неприродного” ставлення споживачів до зростання ціни – “ефект Гіффена”, дещо коротше – у [2, гл.2]. Ті, хто володіє технікою інтегрування і не задовольняється геометричними ілюстраціями, можуть скористатися матеріалами про надлишки споживача в [14, лекція 17], дещо спрощено – в [4, гл.5].

 

Змістовий модуль 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія

Важливість засвоєння моделі попиту вимагає детального розгляду матеріалу передусім за класичним підручником з економіксу [6, гл.4], а також [3, п. 2.1, гл.2], [9, розд. 4], [11, розд. 5]. Інформацію для тих, хто добре обізнаний з математичним апаратом досліджень подано у: [2, розд. 2.2, 2.3, 2.4], [4, § 6.2, 6.4], [7, гл.2]. Знайомство з еластичністю попиту можна почати за [11, розд. 5А], у складнішій та глибшій манері викладення – за [4, § 4.1]. велику кількість цікавих прикладів і ситуацій використання еластичності в мікроаналізі наведено у [4, § 4.3].

Цю тему також можна вивчати за будь-яким підручником з мікроекономіки; питання еластичності пропозиції більш детально викладено в [5, гл.7, с.161-163], [12, гл.5, с.85-87].

Заліковий модуль 2

Теорія виробництва. Ринок факторів виробництва та розподіл доходів

 

Змістовий модуль 6. Мікроекономічна модель підприємства

Теми з такою назвою немає в жодному підручнику з мікроекономіки. Проте уявлення про підприємство як виробничо-ринкову систему а його найважливіші параметри як мікроекономічної моделі можна набути, вивчивши [1, гл.6; § 7.1 гл.7; § 8.1 гл.8], [7, гл.5], [8, § 6.1 гл.6]. Для вивчення природи фірми доцільно використовувати роботи Р.Коуза, Г.Саймона, О.Уільямсона, Ф.Махлупа [33, с.11-93].

 

Змістовий модуль 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Найзмістовніше теорія виробництва викладена в [1, гл.7], [2, гл.1], [12, гл.8], [13, т.1 гл.6]. Доступне викладення окремих питань теми можна знайти в [3, гл.6], [7, гл.6], [8, гл.5], [15, гл.5]. Самостійне вивчення деяких нормативних складових теми (пропорційна та ізоклинна варіації факторів виробництва, еластичність масштабу, ін.) ускладнене через відсутність цього матеріалу в багатьох базових підручниках. Проте скласти уявлення про варіацію факторів, еластичність виробництва, типологію виробничих функцій можна на [2, гл.1], [35, гл.2, 3], [36, ч.2, гл.1].

Питання впливу технічного прогресу на вигляд ізоквант і вибір оптимального шляху росту, розкладення загального ефекту від зміни ціни ресурсу на ефект заміщення та ефект випуску, концепція Х–ефективності, подібність і відмінність теорій виробництва та споживання викладено в [1, гл.7], де широта розгляду питань поєднується з належною мірою глибини.

 

Змістовий модуль 8. Витрати виробництва

Основні питання цієї теми можна знайти в будь-якому підручнику з мікроекономіки. Взаємозв´язок виробничої функції та функції витрат найкраще відображений в [1, с.321-328], там само[1, с.338-343] можна ознайомитися з так званою “новою теорією” витрат (горизонтальні ділянка кривих середніх і граничних витрат, обумовлені попередньо “вмонтованими” резервами потужностей, що компенсують коливання попиту). Концепцію мінімально ефективного розміру підприємства в доступній формі викладено в [6, т.2, с.61]; варіанти технологічного вибору підприємства в процесі вироблення довгострокової стратегії розвитку представлені в [1, с.290-309, 321-337], [13, с.267-273].

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.009 с.)