Тема 1. Поняття та характеристика матеріальної відповідальності в трудовому праві.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття та характеристика матеріальної відповідальності в трудовому праві.Змістовий модуль 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Тема 1. Поняття та характеристика матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 

Ключові слова:матеріальна відповідальність, функції матеріальної відповідальності.

Вивчаючи цю тему студенти повинні усвідомити поняття «матеріальна відповідальність», визначитись з відмінностями матеріальної відповідальності в трудовому праві від майнової відповідальності у цивільному праві та від дисциплінарної відповідальності. Для оволодіння знаннями з цієї теми, необхідним є розуміння сутності головної функції матеріальної відповідальності. Також необхідним є знання історичної трансформації законодавства що регулює матеріальну відповідальність сторін трудових правовідносин.

Зміст.

1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.

2. Функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.

3. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності.

4. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності.

5. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

6. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.

 

Завдання до практичних занять

1. Прокурор Карлівського району Полтавської області звернувся до суду з позовом в інтересах Управління Пенсійного Фонду України в Карлівському районі до ОСОБА_2 про стягнення коштів витрачених на підготовку студента денної форми навчання.

В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що відповідно до угоди про підготовку фахівців №029 від 01.09.2002 року, яка укладена між відповідачем та Національною юридичною академією України імені ОСОБА_3 відповідач зобов’язувався прибути після закінчення академії на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років.

Після закінчення навчання у Національній юридичній академії України імені ОСОБА_3 відповідача було направлено в розпорядження управління Пенсійного Фонду України в Карлівському районі для працевлаштування. Після відпрацювання двох років відповідач звільнився за власним бажанням.

У зв’язку з порушенням умов договору, положень Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 року №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» позивач просить стягнути з відповідача 55000 гривень витрачених на підготовку студента денної форми навчання.

Вирішіть справу. Відповідач буде нести цивільну відповідальність чи трудо-правову? У чому полягають відмінності матеріальної відповідальності у трудовому праві від майнової відповідальності у цивільному праві? Порівняйте функції матеріальної відповідальності у трудовому праві та майнової відповідальності у цивільному праві.

 

2. Працівник Д. запізнився на роботу на 30 хвилин. Керівник підприємства видав наказ про покладення на Д. матеріальної відповідальності у розмірі 10% відсотків від заробітної плати та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді догани.

Надайте правову оцінку діям керівника. Визначте відмінності між дисциплінарною відповідальністю та матеріальною відповідальністю. Порівняйте функції дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

 

Зміст.

1. Трудове майнове правопорушення: поняття, склад.

2.Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

3.Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

4.Причинно-необхідний зв'язок як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

5.Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві.

6.Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

7.Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

 

Питання до модульного контролю за змістовим модулем №1.

1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.

2. Функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.

3. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності.

4. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності.

5. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

6. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.

7. Трудове майнове правопорушення: поняття, склад.

8. Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

9. Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

10. Причинно-необхідний зв'язок як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

11. Суб’єкти матеріальної відповідальності в трудовому праві.

12. Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

13. Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

 

 

Змістовий модуль 2.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА.

 

Тема 3.Види матеріальної відповідальності працівників. (5 балів)

 

Ключові слова:обмежена відповідальність, повна відповідальність, колективна відповідальність, кратна відповідальність.

 

Основною метою вивчення даної теми є усвідомлення студентом сутності та особливостей кожного з видів матеріальної відповідальності працівника за шкоду заподіяну роботодавцю.

Зміст.

1. Підстави класифікації матеріальної відповідальності на види.

2. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

3. Повна матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

4. Особливості притягнення працівника до матеріальної відповідальності за п. 1-9 ст. 134 КЗпП.

5. Договір про повну матеріальну відповідальність.

6. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

7. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

8. Договір про колективну матеріальна відповідальність

 

Зміст.

1. Визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації.

2. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при обмеженій матеріальній відповідальності.

3. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при повній матеріальній відповідальності.

4. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при кратній (підвищеній) матеріальній відповідальності.

5. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди.

6. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

7. Особливості вирішення трудових спорів з питань притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

 

Питання до модульного контролю за змістовим модулем №2

1. Підстави класифікації матеріальної відповідальності на види.

2. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

3. Повна матеріальна відповідальність: поняття, характеристика, випадки.

4. Договір про повну матеріальну відповідальність.

5. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

6. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: поняття та характеристика.

7. Визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації.

8. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при обмеженій матеріальній відповідальності.

9. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при повній матеріальній відповідальності.

10. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником при кратній (підвищеній) матеріальній відповідальності.

11. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди.

12. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

Змістовий модуль 3.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ.

Тема 5.Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на працю.

 

Ключові слова:необґрунтована відмова, незаконне переведення, незаконне відсторонення, незаконне звільнення, неодержаний заробіток, оплата вимушеного прогулу.

Метою вивчення цієї теми є дослідження всього комплексу проблем повязаних з відшкодуванням роботодавцем шкоди, заподіянної працівнику порушенням права на працю.

Студент повинен знати у яких випадках та у якому розмірі проводиться відшкодування. Особу увагу слід приділити тим питанням які не висвітленні у законодавстві.

 

Зміст.

1. Загальна характеристика матеріальної відповідальності роботодавця.

2. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу.

3. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне переведення на іншу роботу.

4. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне відсторонення від роботи.

5. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення.

6. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виконання рішення про поновлення на роботі.

 

Зміст.

1. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виплати заробітної плати.

2. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку розрахунку при звільненні.

Зміст.

1. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу трудової книжки або зазначення у ній невірних відомостей.

2. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу характеристики або зазначення у ній невірних відомостей.

3. Матеріальна відповідальність роботодавця за невидачу довідки про роботу та заробітну плату або зазначення у ній невірних відомостей.

Зміст.

1. Правова природа та характеристика обов'язку роботодавця зберігати речі працівника під час праці.

2. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Порядок відшкодування шкоди.

Питання до модульного контролю за змістовим модулем №2

1. Загальна характеристика матеріальної відповідальності роботодавця.

2. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу.

3. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне переведення на іншу роботу.

4. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне відсторонення від роботи.

5. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незаконне звільнення.

6. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виконання рішення про поновлення на роботі.

7. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку виплати заробітної плати.

8. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за затримку розрахунку при звільненні.

9. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

10. Особливості відшкодування роботодавцем моральної шкоди, заподіяної працівникові.

 

Питання до семестрового конотролю

1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності.

2. Відмежування матеріальної відповідальності від цивільно-правової відповідальності.

3. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності.

4. Гарантійна функція матеріальної відповідальності.

5. Відновлювальна функція матеріальної відповідальності.

6. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності.

7. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності

8. Суб’єкти матеріальної відповідальності.

9. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності.

10. Співвідношення трудового майнового правопорушення та дисциплінарного проступку.

11. Пряма дійсна шкода як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

12. Протиправне діяння як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

13. Вина як умова притягнення до матеріальної відповідальності.

14. Обставини, які виключають можливість притягнення до матеріальної відповідальності та їх характеристика.

15. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: поняття та її характеристика.

16. Кратна (підвищена) матеріальна відповідальність: поняття та її характеристика.

17. Обмежена матеріальна відповідальність: поняття та її характеристика.

18. Повна матеріальна відповідальність: поняття та її характеристика.

19. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли між працівником та роботодавцем укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

20. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли працівник отримав від роботодавця цінності за разовим документом.

21. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

22. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані.

23. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям майна що видане роботодавцем у користування.

24. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли, відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю.

25. Особливості матеріальної відповідальності працівника у випадку, коли шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків.

26. Особливості матеріальної відповідальності службових осіб, винних у незаконному звільненні або у незаконному переведенні працівника.

27. Особливості матеріальної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, винних у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць.

28. Визначення розміру шкоди.

29. Порядок покриття шкоди при притягненні працівника до обмеженої матеріальної відповідальності.

30. Порядок покриття шкоди при притягненні працівника до повної або кратної (підвищеної) матеріальної відповідальності.

31. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру відшкодування.

32. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцю.

33. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

34. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів.

35. Особливості вирішення трудових спорів з питань притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

36. Загальна характеристика матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником.

37. Матеріальна відповідальність роботодавця у разі порушення ним права на працю.

38. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу.

39. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за незаконне переведення на іншу роботу.

40. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за незаконне відсторонення від роботи.

41. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за незаконне звільнення.

42. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за затримку виконання рішення про поновлення на роботі.

43. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за затримку виплати заробітної плати.

44. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за затримку розрахунку при звільненні.

45. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за невидачу або неналежне оформлення документів про роботу та заробітну плату.

46. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником за незабезпечення збереження власних речей працівника під час праці.

47. Особливості відшкодування роботодавцем моральної шкоди, заподіяної працівникові.

 

 

Змістовий модуль 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Тема 1. Поняття та характеристика матеріальної відповідальності в трудовому праві.

 

Ключові слова:матеріальна відповідальність, функції матеріальної відповідальності.

Вивчаючи цю тему студенти повинні усвідомити поняття «матеріальна відповідальність», визначитись з відмінностями матеріальної відповідальності в трудовому праві від майнової відповідальності у цивільному праві та від дисциплінарної відповідальності. Для оволодіння знаннями з цієї теми, необхідним є розуміння сутності головної функції матеріальної відповідальності. Також необхідним є знання історичної трансформації законодавства що регулює матеріальну відповідальність сторін трудових правовідносин.

Зміст.

1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.

2. Функції матеріальної відповідальності в трудовому праві.

3. Відмежування матеріальної відповідальності в трудовому праві від цивільно-правової відповідальності.

4. Відмежування матеріальної відповідальності від дисциплінарної відповідальності.

5. Історико-правовий розвиток матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.

6. Джерела правового регулювання матеріальної відповідальності. Значення Постанов Пленуму Верховного Суду України у регулюванні матеріальної відповідальності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)