ТОП 10:

Головна військова прокуратураУ Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор. На нього наказом Генерального прокурора України може також покладатися виконання інших службових обов’язків.

Військова прокуратура України — структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, очолюване Заступником Генерального прокурора України - Головним військовим прокурором. Здійснює нагляд за виконанням законів у Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Військовій службі правопорядку ЗСУ, СБУ та інших військових формуваннях і органах.

Виходячи і з змісту Закону України «Про прокуратуру» до повноважень військових прокурорів зокрема відносяться: здійснення функцій прокуратури (ст. 5 ЗУ "Про прокуратуру), в межах визначеної для військових прокурорів юрисдикції (військові гарнізони, військові частини тощо);

виконання загальних функцій прокуратури в межах адміністративно-територіальних одиниць, де ці функції не можуть виконуватись (в загальному порядку), у зв'язку із виключними обставинами.[8] "Військові прокурори мають право брати участь в організаційних заходах, які проводяться органами, за додержанням законів якими вони здійснюють нагляд".

"До військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури, прирівняні до прокуратур міст і районів.

У військових прокуратурах, прирівняних до прокуратур міст, у разі необхідності можуть утворюватися відділи за рахунок штатної чисельності цих прокуратур.

У разі якщо в силу виключних обставин на певних адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора України виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури.

Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і штатів здійснюється Генеральним прокурором України".

У Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор. На нього наказом Генерального прокурора України може також покладатися виконання інших службових обов’язків"

До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Військово­Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

Військові прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об’єднаннями, з’єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, СБУ та інших військових формувань, дислокованих на території України.

На органи військової прокуратури покладено здійснення нагляду за виконанням законів при провадженні дізнання та попереднього слідства, яке здійснюється в цих установах і формуваннях. Вони також розслідують злочини, що вчинені військовослужбовцями, службовцями військових установ та закладів у зв’язку з виконанням службових обов’язків або вчинені в розташуванні військових частин, установ, на­вчальних закладів, підприємств чи організацій Збройних Сил Укра­­їни та інших військових формувань, а також вій­ськово­­­­зобов’язаними під час проходження ними зборів.

Війсь ковій прокуратурі підслідні також справи про вчинення злочинів групою осіб, якщо один із злочинців є військо-вим, або вчинені за участю військовослужбовця на території військової частини. На органи військової прокуратури покладений обов’язок щодо підтримання державного обвинувачення у військових судах, участі в межах своїх повноважень у розгляді судами цивільних і господарських справ, а також внесення апеляційних і касаційних подань на вироки, рішення, постанови та ухвали військових судів.

Окрім цього, військові прокурори регіонів здійснюють нагляд за додержанням кримінально­виконавчого законодавства у дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України, а відповідні військові прокурори гарнізонів — на гауптвахтах, де відбувають арешт військовослужбовці, та у військових частинах щодо службового обмеження для вій­сько­вослужбовців.

Військові прокурори наглядають за додержанням природоохоронного законодавства військовими об’єктами, підприємствами, установами, організаціями.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.003 с.)