Кравченко В.В.Конституційне право України. Навчальний посібник.- 6-е вид.-К.: Атіка, 2007. – 592 с.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кравченко В.В.Конституційне право України. Навчальний посібник.- 6-е вид.-К.: Атіка, 2007. – 592 с.5. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Х.: Факт, 2000.

6. Фрицький О.Ф.Конституційне право України Підручник. – 3-є вид., перероб і доп – К.:Юрінком-Інтер, 2006. -512 с.

Додаткова література:

1. Адміністративно-територіальний устрій України: проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення /Кол. авт., під заг. ред. В.Г. Яцуби.- К., 2003. – 321 с.

2. Гарчева Л.П. Значение Конституции Автономной Республики Крым // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1999. – №7. – С.29-37.

3. Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації. - К., 2001.-362 с.

4. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. - К.: Таксон, 2002 . – 342 с.

5. Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим. // Право України. – 1999. – №3. – С. 9-14.

6. Орзіх М. Конституційні засади реорганізації державного устрою України в умовах адміністративної реформи // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Одеса: Юридична література, 2001.- С. 9- 12.

7. Пархоменко В. Яким бути закону про статус Севастополя // Віче. – 2004. - № 1. – С. 43-44.

8. Рисич Й.Л. Конституція Автономної республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України // Вісник Національного університету внутрішніх справ . - 1999 . - №7 . - с.123-125

 

Тема № 19. Конституційно-правові основи місцевого

самоврядування в Україні.– 4 год.

 

Заняття перше (2 год.)

1. Поняття та зміст місцевого самоврядування як політико-правового явища.

2. Основні принципи місцевого самоврядування України.

3. Система місцевого самоврядування України.

4. Функції і повноваження органів місцевого самоврядування.

5. Економічна та фінансова база місцевого самоврядування в Україні.

Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання №1

Порівняйте та проаналізуйте зміст положень Європейської хартії місцевого самоврядування з положеннями Розділу XI Конституції України 1996 року ("Місцеве самоврядування") і відповідними положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Чи є в Європейській хартії про місцеве самоврядування положення, які не знайшли своєї реалізації в чинній Конституції України та в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ? Якщо вони є, то чим це можна пояснити? Обґрунтуйте свої відповіді.

Творчо-аналітичне завдання №2

Проаналізувавши положення Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації”, складіть порівняльну таблицю повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.

Теми рефератів

1. Роль Європейської хартії місцевого самоврядування в становленні місцевої демократії: європейський досвід.

2. Історичні традиції місцевого самоврядування в Україні.

Методичні рекомендації

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних термінів: місцеве самоврядування, система місцевого самоврядування, територіальна громада, система органів місцевого самоврядування, принципи місцевого самоврядування, власні повноваження, делеговані повноваження, гарантії місцевого самоврядування, місцевий бюджет, субсидії, субвенції.

Контрольні запитання.

1. Визначте зміст поняття “місцеве самоврядування”.

2. Які ви знаєте теорії місцевого самоврядування?

3. Яка з відомих вам теорій найбільшою мірою проявились в сучасній системі місцевого самоврядування в Україні?

4. На яких принципах будується місцеве самоврядування в Україні?

5. Що Ви знаєте про Європейську хартію місцевого самоврядування.

6. Охарактеризуйте елементи системи місцевого самоврядування в Україні.

7. Назвіть чинні нормативно-правові акти, що визначають організацію та функціонування системи місцевого самоврядування в Україні.

8. Що розуміють під функціями місцевого самоврядування? Назвіть основні функції місцевого самоврядування.

9. Назвіть основні повноваження місцевого самоврядування.

10. Що сьогодні складає фінансово-економічну основу місцевого самоврядування в Україні?

11. Охарактеризуйте систему гарантій місцевого самоврядування в Україні.

Заняття друге (2 год.)

1. Конституційно-правовий статус місцевих рад.

2. Конституційно-правовий статус виконавчих органів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

3. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення.

4. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

Самостійна роботаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)