Активи підприємства як об’єкт фінансового менеджменту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Активи підприємства як об’єкт фінансового менеджменту.Алгоритм розрахунку операційного грошового потоку суб’єкта господарювання.

Бюджет продаж підприємства: методика розробки та його роль в управлінні фінансами підприємства.

Бюджетування в управлінні підприємством.

5. Визначення оптимальної по­треби в грошових коштах.

Вимірювання фінансового левериджу підприємства.

Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту.

Дивідендна політика підприємства та її характеристика.

Економічна сутність і класифікація інвестицій.

Зміст та роль управління витратами підприємства в формуванні прибутку.

Інвестиційні проекти, їх класифікація та методи оцінювання

Інструментарії управління грошовими потоками.

Інструментарії управління грошовими потоками.

Капітал підприємства, його класифікація.

Класифікація дивідендних виплат.

Концепції організації управління ризиками.

Леверидж в управлінні активами підприємства.

Мета і завдання управління формуванням прибутку підприємства.

Методи визначення руху грошових коштів: недоліки та переваги їх застосування.

Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.

Методи оцінки інвестиційних проектів. Критерії прийняття інвестиційних рішень.

Методи оцінки інвестиційних проектів: метод визначення чистого приведеного доходу, внутрішньої норми рентабельності, строку окупності, індексу рентабельності.

Методи розрахунку операційного грошового потоку суб’єкта господарювання: алгоритм розрахунку, недоліки та переваги їх застосування.

Методи та прийоми фінансового менеджменту.

Механізм диверсифікації фінансових ризиків.

Місце ризиків у фінансовому менеджменті.

Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства.

Моделі управління грошовими потоками підприємства.

Моделі фінансування поточних активів.

Моделі фінансування поточних активів.

Модель управління грошовими потоками та її структура.

Операційний леверидж: його сутність, методика розрахунку.

Оптимізація структури капіталу.

Організаційно-економічні заходи забезпечення реалізації фінансової стратегії

36. Основні складові та зав­дання управління формуванням доходів суб’єкта підприємництва.

Особливості моделі управління прибутком підприємства.

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.

Оцінювання ефективності моделі управління грошовими потоками суб’єкта господарювання.

Оцінювання ефективності управління активами підприємства.

Політика управління грошовими потоками: її обґрунтування та реалізація.

Політика управління фінансовими ризиками.

Поняття “центру відповідальності” на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика.

Поняття структури капіталу та її оптимізація.

Портфель фінансових інвестицій як об’єкт управління

46. Прогнозування та планування грошових потоків у системі фінансового менеджменту.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

Стратегія фінансування оборотних активів.

Стратегія фінансування оборотних активів.

Сутність ефекту фінансового левериджу та його визначення.

Сутність і класифікація фінансових ризиків.

Сутність та етапи організації фінансового контролю на підприємстві.

Сутність фінансового контролю на підприємстві.

Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання.

Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах.

Управління використанням прибутку.

Управління використанням прибутку.

Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.

Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.

Управління виробничими запасами і запасами готової продукції. Характеристика методу визначення оптимального залишку запасів за моделлю Баумоля.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.01 с.)