ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВиконкомом

Всеукраїнської футбольної

асоціації студентів

Червня 2012 р.

_____ _________В.О. Пилипенко

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СЕЗОНУ 2012/2013 р.р.

Київ 2012 р.

Зміст

 

Визначення термінів 4 стр

 

Глава 1. Нормативно-правова база Регламенту5 стр

Глава 2. Мета і завдання Регламенту6 стр

Стаття 1. Мета Регламенту 6 стр

Стаття 2. Завдання Регламенту 6 стр

Глава 3. Мета і завдання змагань6 стр

Стаття 3. Мета змагань 6 стр

Стаття 4. Завдання змагань 6 стр

Глава 4. Умови проведення змагань7 стр

Стаття 5. Керівництво змаганнями 7 стр

Стаття 6. Учасники змагань 7 стр

Стаття 7. Оформлення заявкової документації та заявка на

участь у змаганнях 8 стр

Стаття 8. Місця проведення змагань 9 стр

Стаття 9. Обов’язки команди-господаря поля щодо підготовки

стадіону до матчу 9 стр

Стаття 10.Забезпечення громадського порядку та безпеки

на стадіоні 10 стр

Стаття 11.Система та умови проведення змагань 10 стр

Стаття 12.Календар змагань 11 стр

Стаття 13.Визначення місць команд у турнірній

таблиці 11 стр

Стаття 14. Неявка команд на матч. Виключення команд

зі змагань 11 стр

Стаття 15. Участь та заміни футболістів у матчах 12 стр

Стаття 16. Вимоги до ігрової форми (екіпірування)

футболіста 12 стр

Стаття 17 .Порядок прийому команди-суперниці

командою-господарем поля 13 стр

Стаття 18.Відповідальність команди, керівників та

футболістів 13 стр

Стаття 19.Обов’язки команди-господаря поля з прийому

делегата і арбітрів 14 стр

Стаття 20. Протест. Порядок подання. Розгляд 14 стр

Стаття 21. Фінансові умови 14 стр

Стаття 22. Компенсаційні розрахунки 15 стр

Глава 5. Здійснення арбітражу та призначення делегатів16 стр

Стаття 23. Здійснення арбітражу 16 стр

Стаття 24. Призначення арбітрів та делегатів 16 стр

Стаття 25.Обов’язки та функції арбітрів 16 стр

Стаття 26. Порядок видачі паспорта футболіста 17 стр

Стаття 27. Реєстрація, заявка та допуск футболіста

до участі у змаганнях 17 стр

Глава 6. Інспектування17 стр

Стаття 28. Обов’язки делегата17 стр

Глава 7. Дисциплінарні санкції18 стр

Стаття 29. Застосування дисциплінарних санкцій 18 стр

Стаття 30. Облік дисциплінарних санкцій,

застосованих арбітром 18 стр

стаття 31. Нагородження 19 стр

Глава 8. Заключні положення20 стр

Стаття 32. Розгляд і вирішення спірних питань 20 стр

Стаття 33. Інші питання 20 стр

Визначення термінів

ФІФА Міжнародний союз футбольних асоціацій;

УЄФА Європейський союз футбольних асоціацій;

ФФУ Федерація футболу України;

ПЛУ Прем’єр-ліга України;

МОН Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Комітет Комітет з фіз.. вих.. і спорту МОН України;

ВФАС Всеукраїнська футбольна асоціація студентів;

CCCУ Студентська спортивна спілка України;

ЧУ Чемпіонат України серед ВНЗ;

ВНЗ Вищі навчальні заклади;

СФК Студентський футбольний клуб;

Бюро Бюро ВФАС;

ДК Дисциплінарний комітет ВФАС;

Арбітр Особа призначена ФФУ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри;

Відсторонення Заборона футболістів брати участь в офіційних змаганнях або заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін;

Делегат, інспектор Особи, призначені ФФУ для виконання офіційних функцій стосовно оцінки дій арбітрів та рівня організації матчів;

Дисциплінарні Заходи дисциплінарного впливу у вигляді

санкції відповідних стягнень;

Офіційна особа Представник ФФУ, ВФАС, Комітету, ВНЗ, яка виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань;

Посвідчення учасника Документ установленого зразка, в якому вказані дані футболіста, починаючи з участі в змаганнях та за який ВНЗ футболіст зареєстрований;

Правила гри Уніфіковані положення та вимоги, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій, обов’язкові для виконання у змаганнях з футболу;

Регламент Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд вищих навчальних закладів сезону 2012/2013 років;

Рейтинг Місце команди у списку перед початком сезону;

Тренер Фахівець, який має спеціальну освіту, працює у ВНЗ на кафедрі фізичного виховання та спорту, проводить навчально-тренувальну роботу з футболістами –студентами, та керує командою в матчах;

Учасник змагань Спортсмен, який у складі команди ВНЗ бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу.

ВСФЛ Відкрита студентська футбольна ліга

Глава 6. ІНСПЕКТУВАННЯ

Стаття 28. Обов’язки делегата

1. Не пізніше, ніж за 3 дні до дати проведення матчу, повідомити факсом або телеграмою команду – господар поля про місце і час свого прибуття.

2. Прибути до міста, де проводиться матч, не пізніше, ніж за 2 години до його початку.

3. У випадку неможливості прибуття на матч, відразу повідомити про це факсом або телеграмою Інспекторський комітет ФФУ.

4. У разі неявки команди на матч, терміново повідомити про це адміністрацію ліги.

5. Якщо арбітр матчу не може виконувати свої функції – прийняти рішення про його заміну четвертим арбітром або одним із асистентів арбітра.

6. Заповнити рапорт делегата і «Чесної гри» з повним, об’єктивним відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під час та після його проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок і особистого аналізу. Для уточнення складних і/або спірних ситуацій можна скористатися відеозаписом матчу.

7. Протягом години після закінчення матчу проінформувати відповідального за прийом результатів про технічні результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час і після матчу.

8. Протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати Рапорт делегата до ФФУ за адресою: м. Київ, 01133, пр. Лабораторний 7 А, Будинок Футболу, з позначкою «до ВФАС».

9. У разі інцидентів, що мали місце до, під час і після матчу проінформувати про це офіційних представників команд та адміністрацію ліги і протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати рапорт до ліги тел./факс 044-521-05-24, в якому детально викласти перебіг відповідних подій.

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 32. Розгляд і вирішення спірних питань

1. Розгляд і вирішення усіх спірних питань, які виникають між командами ВНЗ, офіційними особами та футболістами, здійснюється виключно під юрисдикцією Виконкому ВФАС та у відповідності до положення про Бюро.

Стаття 33. Інші питання

1. Зміни та доповнення до Регламенту розглядають і затверджують ті самі організації (ФФУ, Комітет, ВФАС).

2. Усі Додатки до Регламенту є його невід’ємною частиною.

3. Питання, що не врегульовані Регламентом розглядає Бюро на основі чинного законодавства України, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та ВФАС. Рішення Бюро протягом 24 годин з моменту його прийняття надсилають зацікавленим сторонам.

4. Регламент набуває чинності з 1.09.2012 року і діє до 30.07.2013року.

 

 

Всеукраїнська футбольна асоціація студентів

Керівні органи Всеукраїнської футбольної асоціації студентів
№ п.п Посада П.І.П., рік народження Контактні телефони
1. Президент Пилипенко Віталій Олександрович, 15.04.1954 р.н. тел./ф. (044) 287-43-24, 287-00-91
2. I віце-президент, Виконавчий директор, Голова Бюро Первушкін Олег Аркадійович, 10.04.1954 р.н. тел./ф. (044) 521-05-24, 067-240-92-32 pervushkinvfas@ukr.net
3. І віце-президент, член Бюро Лащук Олег Миколайович, 17.05.1968 р.н. 050-410-77-75
4. Головний бухгалтер Гончарова Алла Іванівна 30.08.1953 р.н. (044)287-43-24, 287-00-91
5. Ведучий спеціаліст, член Бюро Кондратьєв Юрій Володимирович, 19.11.1978 р.н. 066-45-378-45 097-925-74-37 kondratievvfas@ukr.net
6. Секретар-референт Первушкіна Олександра Олегівна 29.06.1990 р.н. (044) 521-05-24 066-345-95-26
7. Відповідальний за Інтернет сторінку, член Бюро Хоботов Роман Русланович 16.10.1993 р.н. 063-143-05-98 hobotov-vfas@ukr.net
8. Прес-служба, член Бюро Браницький Віктор Петрович, 17.10.1948 р.н. (044) 411-12-57 067-441-77-23, vito@golos.com.ua
9. Веб-сторінка та електронна пошта www.vfas.org.ua   e-mail: info-vfas@ukr.net  
Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України
10. Ген. секретар СССУ Гаврилко Валентин Купріянович, 15.01.1938 р.н. т. (044) 486-44-50
11. Головний спеціаліст Комітету Куницький Дмитро Вікторович т. ф. (044) 486-62-19 (486-62-94 ф.) 067-444-39-71
Федерація футболу України
12. Голова комісії призначення арбітрів, член Бюро Приступа Сергій Анатолійович (044) 521-05-54 097-328-41-45 referee@ffu.org.ua
13. Інспекторський комітет Парадніков Віктор Олександрович т. 521-05-52 067-446-41-00 delegate@ffu.org.ua

ТЕЛЕФОНИ КОМАНД ВНЗ

Виконкомом

Всеукраїнської футбольної

асоціації студентів

Червня 2012 р.

_____ _________В.О. Пилипенко

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СЕЗОНУ 2012/2013 р.р.

Київ 2012 р.

Зміст

 

Визначення термінів 4 стр

 

Глава 1. Нормативно-правова база Регламенту5 стр

Глава 2. Мета і завдання Регламенту6 стр

Стаття 1. Мета Регламенту 6 стр

Стаття 2. Завдання Регламенту 6 стр

Глава 3. Мета і завдання змагань6 стр

Стаття 3. Мета змагань 6 стр

Стаття 4. Завдання змагань 6 стр

Глава 4. Умови проведення змагань7 стр

Стаття 5. Керівництво змаганнями 7 стр

Стаття 6. Учасники змагань 7 стр

Стаття 7. Оформлення заявкової документації та заявка на

участь у змаганнях 8 стр

Стаття 8. Місця проведення змагань 9 стр

Стаття 9. Обов’язки команди-господаря поля щодо підготовки

стадіону до матчу 9 стр

Стаття 10.Забезпечення громадського порядку та безпеки

на стадіоні 10 стр

Стаття 11.Система та умови проведення змагань 10 стр

Стаття 12.Календар змагань 11 стр

Стаття 13.Визначення місць команд у турнірній

таблиці 11 стр

Стаття 14. Неявка команд на матч. Виключення команд

зі змагань 11 стр

Стаття 15. Участь та заміни футболістів у матчах 12 стр

Стаття 16. Вимоги до ігрової форми (екіпірування)

футболіста 12 стр

Стаття 17 .Порядок прийому команди-суперниці

командою-господарем поля 13 стр

Стаття 18.Відповідальність команди, керівників та

футболістів 13 стр

Стаття 19.Обов’язки команди-господаря поля з прийому

делегата і арбітрів 14 стр

Стаття 20. Протест. Порядок подання. Розгляд 14 стр

Стаття 21. Фінансові умови 14 стр

Стаття 22. Компенсаційні розрахунки 15 стр

Глава 5. Здійснення арбітражу та призначення делегатів16 стр

Стаття 23. Здійснення арбітражу 16 стр

Стаття 24. Призначення арбітрів та делегатів 16 стр

Стаття 25.Обов’язки та функції арбітрів 16 стр

Стаття 26. Порядок видачі паспорта футболіста 17 стр

Стаття 27. Реєстрація, заявка та допуск футболіста

до участі у змаганнях 17 стр

Глава 6. Інспектування17 стр

Стаття 28. Обов’язки делегата17 стр

Глава 7. Дисциплінарні санкції18 стр

Стаття 29. Застосування дисциплінарних санкцій 18 стр

Стаття 30. Облік дисциплінарних санкцій,

застосованих арбітром 18 стр

стаття 31. Нагородження 19 стр

Глава 8. Заключні положення20 стр

Стаття 32. Розгляд і вирішення спірних питань 20 стр

Стаття 33. Інші питання 20 стр

Визначення термінів

ФІФА Міжнародний союз футбольних асоціацій;

УЄФА Європейський союз футбольних асоціацій;

ФФУ Федерація футболу України;

ПЛУ Прем’єр-ліга України;

МОН Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Комітет Комітет з фіз.. вих.. і спорту МОН України;

ВФАС Всеукраїнська футбольна асоціація студентів;

CCCУ Студентська спортивна спілка України;

ЧУ Чемпіонат України серед ВНЗ;

ВНЗ Вищі навчальні заклади;

СФК Студентський футбольний клуб;

Бюро Бюро ВФАС;

ДК Дисциплінарний комітет ВФАС;

Арбітр Особа призначена ФФУ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри;

Відсторонення Заборона футболістів брати участь в офіційних змаганнях або заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін;

Делегат, інспектор Особи, призначені ФФУ для виконання офіційних функцій стосовно оцінки дій арбітрів та рівня організації матчів;

Дисциплінарні Заходи дисциплінарного впливу у вигляді

санкції відповідних стягнень;

Офіційна особа Представник ФФУ, ВФАС, Комітету, ВНЗ, яка виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань;

Посвідчення учасника Документ установленого зразка, в якому вказані дані футболіста, починаючи з участі в змаганнях та за який ВНЗ футболіст зареєстрований;

Правила гри Уніфіковані положення та вимоги, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій, обов’язкові для виконання у змаганнях з футболу;

Регламент Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд вищих навчальних закладів сезону 2012/2013 років;

Рейтинг Місце команди у списку перед початком сезону;

Тренер Фахівець, який має спеціальну освіту, працює у ВНЗ на кафедрі фізичного виховання та спорту, проводить навчально-тренувальну роботу з футболістами –студентами, та керує командою в матчах;

Учасник змагань Спортсмен, який у складі команди ВНЗ бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу.

ВСФЛ Відкрита студентська футбольна лігаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.019 с.)