ТОП 10:

За часів правління якого князя відбувалася війна Київської Русі з Дунайською Болгарією?а) Святослава;

б) Володимира;

в) Ярослава;

г) Олега

Укажіть ім’я князя, за якого християнство стало державною релігією Київської Русі.

A. Олег;

Б. Володимир Мономах;

В. Володимир Великий;

Г. Ярослав Мудрий.

7. Наслідком Любецького з’їзду 1097 р. було:

а) перетворення Русі в централізовану державу;

б) остаточне розв’язання питання про право успадкування київського престолу і припинення усобиць у країні.

в) визнання можливості роздроблення держави на окремі сімейні уділи – вотчини.

г) всі відповіді не вірні.

Укажіть, в якому році відбулось об’єднання Волині й Галичини в одне князівство.

A. 1185 р.;

Б. 1199 р.;

В. 1201 р.;

Г. 1238 р.

9. Монголо-татари напали на Київ:

A. 1199 р;

Б. 1203 р.;

В. 1223 р.;

Г. 1240 р.

Укажіть, якого князя літопис називає «державцем усієї Руської землі».

A. Всеволода ІІ Ольговича;

Б. Ярослава Осмомисла;

В. Романа Мстиславича;

Г. Володимира Ярославича.

11.Початок польської експансії в Україні поклав:

А. Казимир

Б. Гедимін

В. Витовт

Г.Юрій-Болеслав.

Укажіть, яку назву отримало право міст на самоврядування.

А. Звичаєве право;

Б. магдебурзьке право;

В. римське право;

Г. господарське право.

13. Укажіть, коли відбулося повстання селян під проводом Мухи.

А. 1447 р.;

Б. 1490-1491 рр.

В. 1494-1496 рр.

Г. 1512 р.

Укажіть, який із названих соціальних станів був найбільш безправним у Речі Посполитій.

А. міщанство;

Б. селянство;

В. магнати;

Г. духівництво.

Укажіть, коли запорізькі козаки на чолі з Петром Сагайдачним здобули Кафу.

А. 1606 р.;

Б. 1608 р.;

В. 1614 р.;

Г. 1616 р.

Укажіть прізвище очільника козацького повстання, у ході якого була зруйнована фортеця Кодак.

А. Криштоф Косинський;

Б. Северин Наливайко;

В. Іван Сулима;

Г. Яків Острянин.

17.Боротьба Польщі за Галичину і Волинь у 14 ст. відбувалася під гаслом:

А. порятунку братів – слов’ян від монголо-татар;

Б. захисту українських земель від загрози з боку Литви;

В. хрестового походу проти схизматів-українців та язичників-литовців.

Г. всі відповіді не вірні.

18. Укажіть, де українське повстанське військо здобуло першу перемогу над поляками в Національно-визвольній війні.

А. під Жовтими Водами;

Б. під Корсунем;

В. під Пилявцями;

Г. під Зборовом.

19. Укажіть, яка битва Національно-визвольної війни вважається найбільшою за масштабами.

А. Під Зборовом;

Б. під Берестечком;

В. під Батогом;

Г. під Жванцем.

20. За наказом Петра І знищенням Батурина та розправою з його мешканцями керував:

А. Василь Голіцин;

Б. Федір Головін;

В. Олександр Меншиков;

Г. Степан Вельямінов.

Укажіть ім’я кошового отамана Запорозької Січі, який підтримав союз Івана Мазепи з Карлом XII.

А. Кость Гордієнко;

Б. Семен Палій;

В. Пилип Орлик;

Г. Іван Ніс.

22. Укажіть, яке місто було резиденцією гетьмана за Кирила Розумовського.

А. Чигирин;

Б. Батурин;

В. Глухів

Г. Київ.

23. Укажіть, за правління якої цариці було скасовано полково-сотенний адміністративний устрій на Лівобережній Гетьманщині.

А. Катерини І;

Б. Анни Іоаннівни;

В. Єлизавети Петрівни;

Г. Катерини ІІ.

Укажіть, які губернії були створені на Правобережній Україні після інтеграції українських земель до складу Російської імперії.

А. Харківська, Чернігівська, Полтавська;

Б. Харківська, Катеринославська, Полтавська;

В. Київська, Подільська, Волинська;

Г. Катеринославська, Херсонська, Таврійська.

Укажіть, як у XIX ст. називались адміністративно-політичні утворення в Закарпатті.

А. Жупи;

Б. Повіти;

В. Губернії;

Г. Округи.

Укажіть, коли було скасовано кріпосне право на Галичині.

А. 1848 р.;

Б. 1847 р

В. 1846 р.;

Г. 1845 р.

27. Укажіть, хто був автором програмного документа «Північного товариства».

А. Пантелеймон Куліш;

Б. Микита Муравйов;

В. Павло Пестель;

Г. Микола Костомаров

Укажіть, яка верства населення відігравала провідну роль в українському національному русі на західноукраїнських землях у першій половині XIX ст.

А. Українська шляхта;

Б. селянство;

В. греко-католицьке духівництво;

Г. міщанство.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.007 с.)