ТОП 10:

Укажіть суспільні верстви, які стали рушійною силою в піднесенні національного духу в Західній Україні на початку XX ст.А. Селяни, міщани, духівництво;

Б. селяни, духівництво, шляхта;

В. інтелігенція, духівництво, студентство;

Г. робітники, інтелігенція, шляхта.

30. Інтереси українства в Західній Україні на початку XX ст. відстоювала:

А. українська православна церква;

Б. російська православна церква;

В. католицька церква;

Г. українська греко-католицька церква.

Укажіть, коли було створено товариство «Січові стрільці».

А. 1900 р.;

Б. 1911 р.;

В. 1912 р.;

Г. 1913 р.

Укажіть назву організації, яка в серпні 1918 р. об’єднала сили, опозиційні до гетьманського режиму.

А. Союз визволення України;

Б. Український національній союз;

В. Краєва Народна Рада;

Г. Виборна Народна Рада.

Укажіть, коли була утворена Директорія.

А. 13 травня 1918 р.;

Б. 13-14 листопада 1918 р.;

В. 14 грудня 1918 р.;

Г. 15 грудня 1918 р.

34. СРСР був створений:

А. 1921 р.

Б. 1922 р.

В. 1918 р.

Г. 1924 р.

35. УСРР було перейменовано в УРСР:

а) 1919

б)1924

в)1934

г)1937

Укажіть, коли більшовики проголосили курс на прискорену колективізацію.

А. У березні 1921 р.;

Б. грудні 1925 р.;

В. листопаді 1929 р.;

Г. січні 1930 р.

37. Хто з діячів комуністичної партії несе безпосередню відповідальність за організацію голодомору 1932-1933 рр. в Україні:

А. Шліхтер, Косіор, Молотов, Сталін.

Б. Сталін, Молотов, Постишев, Косіор.

В. Бухарін, Шліхтер, Косіор, Постишев

Г. Сталін, Бухарін, Молотов, Косіор

38. „Українізація” була згорнута, оскільки:

А. зникла потреба в державній підтримці української мови та культури. Вони домінували й успішно розвивались в УРСР.

Б. довелося знову розпочати боротьбу з націоналізмом, поширення якого почало загрожувати існуванню радянської влади в УРСР.

В. треба було забезпечити централізацію влади та уніфікацію суспільного життя в Радянському Союзі.

Г. всі відповіді не вірні.

39. Термін «Закерзоння» уживався:

А. радянським керівництвом стосовно західноукраїнських земель, розташованих на схід від «лінії Керзона», що за Ризьким договором перейшли до Польщі й були зайняті СРСР у 1939 р.;

Б. польським урядом стосовно західноукраїнських земель, розташованих на схід від «лінії Керзона», приєднаних Радянським Союзом у 1939 р.;

В. українськими істориками стосовно українських етнічних земель, розташованих на захід від «лінії Керзона», що переважно відійшли до складу Польщі»

Г. польським урядом стосовно земель, які в 1945 р. були передані зі складу УРСР до складу Польщі

40.Укажіть, яку позицію зайняло керівництво Української РСР в умовах спроби державного перевороту, організованої ДКНС.

А. Рішуча підтримка дій заколотників;

Б. обережна, вичікувальна позиція;

В. заклики до ненасильницького опору діям заколотників, саботажу їхніх рішень;

Г. заклик до активного опору, у разі необхідності – збройного.

 

1. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період:

а) неоліту

б)енеоліту

в)бронзового віку

г) раннього залізного віку.

За часів правління якого князя відбувалася війна Київської Русі з Дунайською Болгарією?

а) Святослава;

б) Володимира;

в) Ярослава;

г) Олега

Укажіть ім’я князя, за якого християнство стало державною релігією Київської Русі.

A. Олег;

Б. Володимир Мономах;

В. Володимир Великий;

Г. Ярослав Мудрий.

7. Наслідком Любецького з’їзду 1097 р. було:

а) перетворення Русі в централізовану державу;

б) остаточне розв’язання питання про право успадкування київського престолу і припинення усобиць у країні.

в) визнання можливості роздроблення держави на окремі сімейні уділи – вотчини.

г) всі відповіді не вірні.

 

. Хто з князів входив у тріумвірат, який після смерті Ярослава Мудрого намагався утримати єдність Руської землі:

а) Святослав, Ярополк, Ізяслав;

б) Ізяслав, Святослав, Всеволод;

в) Ізяслав, Володимир, Ярополк.

5. Битва на р.Калка відбулася в:

а) 1240

б) 1253

в) 1223

г) 1237

22. Укажіть назву Січі, яка була заснована після зруйнування в 1709 р. Чортомлицької.

А. Кам’янська Січ;

Б. Олешківська Січ;

В. Підпільненська Січ;

Г. Хортицька Січ.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.238.217 (0.004 с.)