Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік. 

Виступили: Лопатін А.О., який зазначив, що за звітний період до загального фонду міського бюджету при затверджених показниках надходжень у сумі 13150,9 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 11412,3 тис. грн., або 86,8 % до затверджених показників.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету зменшились на 160,6 тис. грн., або на 1,02 %. При цьому контрольний показник рівня доходів фонду міського бюджету у звітному році недовиконано на 1261,8 тис. грн. або на 11,0 %.

Доходи спеціального фонду міського бюджету за звітний період при затверджених на 2013 рік показниках надходжень в сумі 4075,8 тис. грн. фактично склали 4054,6 тис. грн., що складає 96,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи спеціального фонду міського бюджету збільшились на 1456,0 тис. грн.

По основному бюджетоутворюючому податку з доходів фізичних осіб за звітний період при запланованих показниках надходжень у сумі 9632,4 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 8235,3 тис. грн., що складає 85,5 % до затверджених показників надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження коштів від податку з доходів фізичних осіб зменшились на 431,2 тис. грн. Основною причиною зменшення рівня надходжень цього податку є скорочення, в поточному році бази оподаткування за рахунок зміни адреси сплати податку.

По другому за обсягом надходжень платежу до загального фонду міського бюджету – платі за землю за звітний період при запланованих обсягах надходжень у сумі 2805,0 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 2558,2 тис. грн., що складає 91,2 % до затверджених обсягів надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом 2013 року надходження загального фонду міського бюджету від даного виду платежі зросли на 214,4 тис. грн.

Зростання обсягів надходжень по платі за землю у звітному періоді забезпечено за рахунок практично повного виконання запланованих надходжень по земельному податку, що надходить від юридичних осіб (103,0%). По інших категоріях платників за землю, а саме платників орендної плати з юридичних осіб, рівень надходжень від плати за землю у звітному році склав 89,1 % до запланованого рівня.

На 104,4 % виконано планові надходження по орендній платі за землю з фізичних осіб. По земельному податку з фізичних осіб планові показники надходжень за звітний період виконані на 90,8 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2013 року надходження по цьому податку зменшились на 0,3 тис. грн.

По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в звітному періоді при затверджених показниках надходжень у сумі 186,5 тис. грн. фактично надійшло коштів у сумі 176,9 тис. грн., або 94,9 % до затверджених показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по зазначеному збору зросли на 4,6 тис. грн.

Надходження від адміністративних штрафів і санкцій у звітному періоді поточного року при запланованих показниках надходжень у сумі 6,0 тис. грн. фактично склали 4,1 тис. грн., або 68,5 % до затверджених показників надходжень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень від адміністративних штрафів скоротився на 5,9 тис. грн., або в 1,44 рази.

Не забезпечено у звітному періоді виконання запланованого обсягу надходжень по неподатковим надходженням (88,1 % або –8,7 тис. грн.).

Головною причиною такого невиконання крім названого невиконання надходжень від адміністративних штрафів і санкцій є невиконання надходжень по державному миту (-7,3 тис. грн.) на які міська рада фактичного впливу не має.

Разом з тим за звітний період перевиконано план надходжень від орендної плати за користування майном міської ради (104,7 %).

Отримано 11,0 тис. грн. при плані на рік 10,5 тис. грн. Хоча у І кварталі поточного року відмічалось невиконання по даному показнику.

По спеціальному фонду міського бюджету основними бюджетоутворюючими надходженнями є єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, надходження від якого склали у звітному періоді 1981,0 тис. грн., або 42,0 % усіх надходжень до спеціального фонду міського бюджету.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від єдиного податку зросли на 511,8 тис. грн.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами міської ради, за звітний рік склали 1084,5 тис. грн., що на 279,0 тис. грн. більше минулорічних показників надходжень.

В звітному періоді до спеціального фонду міського бюджету також надійшло коштів від збору за торгівлю паливо-мастильними матеріалами у сумі 21,6 тис. грн. та екологічного податку у сумі 28,9 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень від зазначених податків і зборів по екологічному податку зменшився на 8,3 тис. грн., а по збору за торгівлю паливо-мастильними матеріалами (платежі від АЗС) скоротився на 3,1 тис. грн.

Відповідно до обсягів надходження коштів до міського бюджету у звітному періоді міською радою забезпечувалось фінансування основних груп видатків міського бюджету.

Так, за 2013 рік видатки на утримання органів місцевого самоврядування профінансовані на рівні 97,4 % запланованих показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг видатків на фінансування даної галузі зріс на 110,6 тис. грн.

На дитячі дошкільні заклади освіти за звітний рік використано коштів у сумі 5678,7 тис. грн., що складає 88,1 % до затверджених на цей період обсягів фінансування. В порівнянні з минулим роком обсяги коштів, виділених на утримання ДНЗ, зменшилось на 26,8 тис. грн.

На житлово-комунальне господарство міста у звітному періоді поточного року при затверджених обсягах видатків у сумі 1963,3 тис. грн. фактично профінансовано 1520,5 тис. грн., або 77,4 % до запланованого рівня.

Видатки на фінансування галузі житлово-комунального господарства в звітному періоді зменшились на 395,1 тис. грн. до минулорічних показників.

В основному таке різке зменшення обсягів фінансування галузі обумовлене блокуванням органами держказначейства платежів по рахунках міської ради.

На фінансування культури і мистецтва у звітному періоді профінансовано коштів у сумі 779,0 тис. грн., що складає 86,4 % до запланованого показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги видатків на фінансування галузі культури зросли на 127,8 тис. грн.

Також, у звітному періоді, в порівнянні з 2012 роком, зменшились на 26,2 тис. грн. видатки, що не віднесені до основних груп. Основну частину цих видатків складають видатки, направлені на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки (41,1 тис. грн.), та вилучення коштів із міського бюджету (827,1 тис. грн.).

Пустовойтова В.А., запропонувала рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради

Голосували:«За» - 5

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

 

Вирішили:рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

 

Проскасування рішення 42 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 31.12.2013 року № 356 «Про затвердження проекту «Розробка та запровадження комплексної системи створення сприятливих інвестиційних умов у м. Тростянець в пріоритетних напрямках економіки міста».

Виступили: Лопатін А.О., який зазначив, що у зв‘язку з необхідністю внесення змін і доповнень, в тому числі і фінансового характеру до проекту «Розробка та запровадження комплексної системи створення сприятливих інвестиційних умов у м. Тростянець в пріоритетних напрямках економіки міста», який планувався до подання на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2014 році та був затверджений рішенням сесії Тростянецької міської ради №356 від 31.12.2013 року «Про затвердження проекту «Розробка та запровадження комплексної системи створення сприятливих інвестиційних умов у м. Тростянець в пріоритетних напрямках економіки міста», керуючись п.22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на черговій сесії міської ради пропонується скасувати рішення 42 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 31.12.2013 року № 356 «Про затвердження проекту «Розробка та запровадження комплексної системи створення сприятливих інвестиційних умов у м. Тростянець в пріоритетних напрямках економіки міста».

Пустовойтова В.А., запропонувала рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

Голосували:«За» - 5

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

 

Вирішили:рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.005 с.)