Додаток 1. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаток 1. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік»1. Організація бухгалтерського обліку за національними стандартами.

2. Стан і напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів підприємства.

3. Стан та напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках банку.

4. Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” на підприємстві.

5. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами.

6. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед банком.

7. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками.

8. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед учасниками та інших операцій на підприємстві.

9. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками і платежами.

10. Стан та напрями удосконалення обліку надходження виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

11. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

12. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції.

13. Стан та напрями удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

14. Стан та напрями удосконалення обліку поточних біологічних активів.

15. Стан та напрями удосконалення обліку надходження основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

16. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

17. Стан та напрямки удосконалення обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” на підприємстві.

18. Облік інших необоротних матеріальних активів відповідно до П(С)БО 7 „Основні засоби” на підприємстві.

19. Стан та напрями удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві.

20. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по галузях виробництва на підприємстві.

21. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці за час відпусток та з тимчасової втрати працездатності.

22. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

23. Облік формування доходів і витрат основної діяльності підприємства.

24. Облік формування доходів і витрат операційної діяльності підприємства.

25. Визнання та облік фінансового результату сільськогосподарської діяльності.

26. Стан та напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві.

27. Стан та напрями удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві.

28. Стан та напрями удосконалення обліку забезпечення зобов’язань на підприємстві.

29. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

30. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах.

31. Облік витрат з організації виробництва і управління та порядок їх розподілу.

32. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції зернових і технічних культур.

33. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції овочівництва відкритого і закритого ґрунту та садівництва на підприємстві.

34. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби.

35. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби.

36. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг промислових і підсобних виробництв.

37. Облік витрат звичайної та надзвичайної діяльності на підприємстві.

38. Організація комп’ютерної форми обліку на підприємстві.

39. Організація обліку у селянських (фермерських) господарствах.

40. Особливості обліку в підприємствах з різними організаційно-правовими формами.

41. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві.

42. Організація податкового обліку на підприємстві, яке є платником фіксованого сільськогосподарського податку.

43. Організація податкового обліку на підприємствах, які знаходяться на загальній системі оподаткування.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.006 с.)