Сівалки овочеві начіпні СО-4,2 і СОН-4,2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сівалки овочеві начіпні СО-4,2 і СОН-4,2Овочеві сівалки СО-4,2 і СОН-4,2 подібні за будовою і призначені для рядкової сівби овочевих культур з одночасним окремим внесенням мінеральних добрив на рівній, гребеневій та грядковій поверхнях. Сівалки забезпечують сівбу з міжряддями 45, 60, 70, 90 і 8 + 62, 20 + 90, 50 + 110, 50 + 90, 60 + 120 см.

Рисунок 3.1 - Функціональна схема овочевої сівалки СОН-4,2:

1 – замок автозчіпки; 2 – маркер; 3 – туковисівний апарат; 4 – тукове відділення ящика; 5 – шнек; 6 – насіннєве відділення; 7 – ворушилка; 8 – насіннєвисівний апарат; 9 – рама; 10 – штанга; 11 – насіннєпровід; 12 – сошник; 13 – коток; 14 – загортач; 15 – колесо; 16 – туковий сошник.

 

Сівалка складається з рами із замком автозчіпки, опорно-приводних коліс діаметром 510 мм, механізму передач, висівних апаратів, насіннє- і тукопроводів, полозоподібних сошників, дво- або однорядкових сошників, маркерів.

Насіння засипане у насіннєві відділення ящика, і добрива, завантажені у тукові відділення, заповнюють самопливом коробки висівних апаратів. Під час руху сівалки котушки, обертаючись, захоплюють насіння і добрива, і подають їх до лійок насіннє- і тукопроводів. По тукопроводах добрива падають на дно борозен, що утворені полозоподібними сошниками, а насіння по насіннєпроводах – на дно борозен, нарізаних дисковими сошниками. Полозоподібні сошники укладають добрива на 20 – 30 мм глибше за насіння. Насіння і добрива загортаються осипаним із стінок борозен ґрунтом, а також загортачами. Прикочувальні котки ущільнюють грунт, а шлейфи вирівнюють рельєф поля.

Рисунок 3.2 - Функціональна схема (а), коробка (б) і котушка (в) котушкового висівного апарата з штампованою коробкою овочевої сівалки СОН-4,2:

1 – коробка; 2 – котушка; 3 – вал висівних апаратів; 4 – розетка; 5 – муфта клапана; 6 – пружина; 7 – регулювальний болт; 8 – вал клапанів випорожнення; 9 – стопор.

 

На сівалці СОН-4,2 встановлені котушкові висівні апарати із штампованою коробкою, груповим випорожненням, регулювальним клапаном, нижнім висівом.

При висіванні насіння моркви, томатів, капусти, редьки, огірків відстань від зовнішньої поверхні муфти до клапана становить 7 – 9 мм, насіння буряків – 18 і квасолі – 23 мм. Положення клапанів і випорожнення апаратів від насіння регулюють важелем, що закріплений на валу клапанів. Зазор між окремими клапанами і котушкою не повинен перевищувати 1,5 мм. Для того, щоб апарати висівали одну й ту саму кількість насіння, котушки повинні мати однакову довжину. Робочі частини котушок окремих апаратів мають бути однакової довжини, відхилення не повинно перевищувати ±1 мм. Робочу довжину котушки окремих апаратів регулюють зміщенням коробки висівного апарата на насіннєвому відділенні ящика.

Для внесення добрив на сівалці СОН-4,2 встановлені котушково-штифтові апарати з груповим випорожненням і нерегульованою довжиною робочої частини котушки. Для висівання добрив з нормальною вологістю клапани встановляють на відстані 8 – 9 мм від штифтів котушки, закріплюючи важіль на секторі. Норму висіву добрив регулюють зміною частоти обертання котушки, збільшуючи або зменшуючи розмір отворів у стінці тукового відділення ящика заслінкою, що у потрібному положенні фіксується защіпкою.

Сівалка СОН-4,2 має дво- та однорядкові дискові і полозоподібні сошники для загортання мінеральних добрив.

 

Рисунок 3.3 - Дворядковий дисковий сошник сівалки СОН-4,2:

1 – рамка; 2 – диск; 3 – лівий корпус; 4 – правий корпус; 5 – штанга секції котків; 6 – пружина; 7 – кронштейн секції котків; 8 – пружина штанги; 9 – пружина чистика; 10 і 15 – чистики; 11 – шлейф; 12 і 13 – прикочувальні котки; 14 – лівий загортач; 16 – реборда; 17 – грудковідвід; 18 – місця кріплення сошників до повідців.

Дворядковий дисковий сошник складається з дисків, загортачів, прикочувальних котків, шлейфа та грудковідводу. Сошник кріпиться до повідців, шарнірно закріплених на кронштейні під переднім брусом рами сівалки. Диски змонтовані на осях корпусів на підшипниках. Корпуси сошників у нижній частині шарнірно приєднані за допомогою штиря в скобі рамки, а у верхній частині кронштейни корпусів болтами кріпляться до сектора. На секторі є три пари отворів для регулювання відстаней між рядками – 50; 80; 100 мм залежно від схеми сівби.

На диски сошника встановлені обмежувальні реборди, що кріпляться за допомогою пружинних шплінтів. До сівалки додаються три комплекти реборд різного діаметра, які дають змогу загортати насіння на глибину 2, 3 та 4 см. Для очищення реборд і дисків від налипання грунту встановлені регулювальні чистики.

Загортачі являють собою два крила, з’єднаних за допомогою планок та круга. Тиск загортачів на грунт регулюють пружиною.

Рисунок 3.4 - Однорядковий дисковий сошник сівалки СОН-4,2:

1 –корпус; 2 – отвори для кріплення підйомно-натискної штанги; 3 – кронштейн; 4 – штанга; 5 – пружина; 6, 9 – чистики; 7 – котки; 8 – рамка; 10 – реборда; 11 – диск; 12 – отвори для кріплення сошника до повідців.

Секція прикочувальних котків складається з двох котків, змонтованих на одній осі на металокерамічних втулках, запресованих у маточині. Для очищення котків від налипання грунту встановлені регулювальні чистики.

Однорядковий сошник – це дводисковий сошник із змінними ребордами і прикочувальними котками. Він складається з корпусу, двох дисків та двох котків. Сошник попереду кріпиться до повідців, а позаду підвішується до рами за допомогою підйомно-натискних штанг з пружиною.

Для внесення мінеральних добрив у грунт на сівалці СОН-4,2 встановлені полозоподібні сошники зварної конструкції. Такий сошник складається з полоза, стояка і лійки. Заглиблення полозоподібних сошників регулюють пружинами підйомно-натискних штанг.

Зварна рама сівалки спирається на два пневматичні опорно-приводні колеса. Положення рами по висоті відносно поверхні грунту під час сівби на рівній, гребеневій та грядковій поверхні можна змінювати, закріплюючи трубу кронштейна за допомогою штиря у верхньому або у нижньому отворі.

Поверненням коліс на 180° навколо осі труби кронштейна змінюють ширину колії сівалки з 4220 на 3560 мм, і навпаки, що дає змогу здійснювати сівбу з шириною захвату 3,6 та 4,2 м.

На рамі встановлені два насінєтукові ящики. Кожний має два відділення: переднє – для мінеральних добрив і заднє – для насіння. До передніх стінок ящика прикріплені туковисівні апарати. На лівому ящику – шість апаратів, на правому – п’ять. До дна кожного заднього ящика прикріплені десять насіннєвисівних апаратів, з’єднаних спірально-стрічковими насіннєпроводами з лійками дискових сошників; туковисівні апарати з’єднані гумовими гофрованими тукопроводами з лійками полозоподібних сошників.

Від обох опорно-приводних коліс сівалки здійснюється привод на туковисівні апарати та через механізм передач – на насіннєвисівні апарати. Механізм передач сівалки забезпечує шість передаточних відношень від опорно-приводного колеса на вал насіннєвисівних апаратів у межах 0,069-0,6 та чотири передаточних відношення на вал туковисівних апаратів у межах 0,167-0,405 (табл. 3.1).

Рисунок 3.5 - Схема механізму передачі овочевої сівалки СОН 4,2:

1 – колесо; 2 – механізм передач; 3 – вихідний вал; 4 – вал ворушилок; 5 – вал насіннєвисівних апаратів; 6 – вал шнеків; 7 – вал туковисівних апаратів; 8 – вхідний вал.

 

Таблиця 3.1 - Передаточні числа на валу насіннєвисівних і тукових апаратів сівалки СОН-4,2

Кількість зубців зірочок Передаточне число
А Б В Г Д Е Ж  
      0,069
      0,104
      0,185
      0,278
      0,4
      0,6
        0,167
        0,278
        0,269
        0,405

Для зміни передаточного відношення попускають ланцюг механізму передач і переміщують блоки на вхідному і вихідному валах та ланцюг з роликом. Після встановлення ланцюга на відповідні зірочки, ручку натяжного пристрою переводять у вихідне положення.

При потребі роблять заміну зірочок В на вихідному валу механізму передач та зірочок Г на валу насіннєвисівних апаратів.

Сівалка (рис. 3.6) забезпечує рядкову сівбу овочевих культур згідно з усіма основними схемами сівби на рівній, гребеневій та грядковій поверхнях.

Рисунок 3.6 - Схема розміщення робочих органів сівалки СОН-4,2:

а – на міжряддя 450 мм; б – на міжряддя 80+620 мм; в – на міжряддя 320 + 320 + 760 мм; 1 – туковисівні апарати; 2 – насіннєвисівні апарати; 3 – дворядкові сошники.

Усі наведені в таблиці схеми сівби можуть бути виконані як однорядковими, так і дворядковими сошниками за допомогою заслінок і засувок. Схеми сівби 3 та 11 можна виконувати тільки дворядковими сошниками. При переобладнані сівалки на різні схеми сівби, крім збільшення або зменшення кількості сошників, насіннєпроводів і переставлення їх, у разі потреби зменшують ширину колії опорно-приводних коліс сівалки, а також ширину колії трактора.

Сівалка обладнана правим та лівим розсувними (телескопічними) маркерами дискового типу. Під час роботи на рівній поверхні прямолінійне водіння агрегату по полю здійснюється по борознах, утворених маркером.

Сівалку можуть комплектувати пристроєм для рядкової сівби дрібного насіння лікарських рослин і тютюну або пристроєм для сівби дрібного насіння з комплектом наральникових сошників.

Овочева начіпна сівалка СОН-4,2 агрегатується з тракторами тягового класу 1,4. Для забезпечення стійкості агрегату на передню частину трактора встановлюють вантажі масою 270 кг. Робоча швидкість агрегату – не більше 7 км/год. Місткість ящиків для насіння – 132 дм3, для туків – 175 дм3.

 

4. Контрольні питання

4.1. Якого типу застосовано апарати для висіву насіння і мінеральних добрив у сівалки СОН-4,2?

4.2. Які функції виконують у висівному апараті сівалки СОН-4,2 розетка, муфта, нижній клапан?

4.3. Як перевіряється правильність встановлення котушки і муфти у висівному апараті сівалки СОН-4,2і яким вимогам вони мають відповідати?

4.4. В яких випадках і як регулюється нижній клапан висівного апарата сівалки СОН-4,2?

4.5. Як встановлюється норма висіву сівалки СОН-4,2 і які є агротехнічні допуски на відхилення від заданої норми?

4.6. Чому обертовий рух до висівних апаратів сівалки СОН-4,2 передається від обох опорно-приводних коліс?

4.7. Від чого залежить глибина ходу сошників СОН-4,2 і як вона регулюється?

4.8. За якими схемами сівби може працювати сівалка СОН-4,2?

4.9. Як можна змінити норму висіву мінеральних добрив в овочевій сівалці СОН-4,2?

 

Зміст звіту

5.1. Виконати конструктивно-технологічну схему овочевої сівалки СОН-4,2, описати принцип роботи та технологічні регулювання.

5.2. Виконати схему механізму передачі овочевої сівалки СОН-4,2.

5.3. Виконати схему розміщення робочих органів овочевої сівалки СОН-4,2.

 

Література

6.1. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008.-С..

6.3. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. - К.: Вища освіта, 2004. – С. 144-149, 152-168.

6.5. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г.Сільськогосподарські машини 6-е вид. - К.: Урожай, 1992. – С. 70-94.

6.6. Практическое руководство по технологической наладке сельскохозяйственной техники. – Под ред. В.И. Полонца, И.П. Масло К.: Урожай, 1987. – С. 66-86.

 

7. Завдання для самостійної роботи студентів

7.1. Конструктивні особливості будови і роботи універсальної овочевої сівалки СУПО-6.

7.2. Конструктивні особливості будови і роботи сівалки для посіву цибулі СЛС-12.

7.3. Особливості посіву овочевими сівалками на гребеневих та грядкових поверхнях.

7.5. Пристрої до овочевої сівалки СОН-4,2, котрі забезпечують якісний посів дрібного насіння лікарських рослин.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.01 с.)