ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ у НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ у НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ2.1. В лабораторії працює академічна підгрупа, студенти якої поділяються на бригади. Склад бригад зберігається незмінним протягом часу виконання лабораторних робіт за курсом. Кількість студентів у бригаді встановлює керівник, але їх не повинно бути більше ніж 4 особи.

2.2. Студентам дозволяється працювати на робочих місцях тільки під керівництвом викладача занять, який несе особисту відповідальність за безпечну організацію та проведення лабораторних робіт.

2.3. Студенти, які допускаються до виконання лабораторних робіт, прирівнюються до працівників ІІ кваліфікаційної групи персоналу з безпеки праці.

Вони повинні бути технічно ознайомленні з будовою електроустановок; чітко уявляти небезпеку струму і наближення до струмоведучих частин; знати основні заходи перестороги під час роботи з електроустановками; практично ознайомленні з правилами надання першої допомоги. Тому кожен студент заздалегідь зобов’язаний ознайомитися в лабораторії з інструкцією з техніки безпеки та навчальною програмою відповідного курсу; дотримуватись графіка виконання лабораторних робіт; знати зміст роботи, її мету, хід виконання; засвоїти правила техніки безпеки при організації та виконанні роботи.

2.4. До виконання робіт допускаються студенти, які пройшли в усний формі інструктаж з техніки безпеки під час роботи з неізольованими електричними колами і електрообладнанням низької напруги, засвоїли умови безпечної експлуатації робочих місць і протипожежної безпеки, розписались про це у журналі інструктажу, мають необхідні теоретичні знання за темою роботи та знають хід її виконання.

Допуск на виконання лабораторної роботи надає викладач у разі готовності студента до занять та наявності у нього правильно оформленого протоколу лабораторної роботи. Рівень готовності викладач провіряє за правильністю відповідей на контрольні запитання, що наведені в методичних вказівках до кожної лабораторної роботи. Студенти, які виявилися непідготовленими, до занять не допускаються, а пропущені роботи (не більше двох занять), виконують у кінці чверті з дозволу деканату.

2.5. Студенти, які не прослухали інструктаж з техніки безпеки, не мають права працювати за робочими місцями і допускаються в лабораторію тільки у супроводі викладача кафедри (3 – 4 особи на одного викладача).

2.6. Допущені до роботи студенти повинні ознайомитися з функціонально-монтажною схемою дослідної установки, вивчити і записати у протокол паспортні дані об’єкта дослідження (машина, апарат, прилад тощо), підібрати необхідні вимірювальні прилади і виставити відповідні діапазони вимірювання. З’єднувальні провідники, електротехнічні пристрої і вимірювальні прилади студенти одержують у лаборанта. Вибране обладнання студенти розміщують на столі і готують до складання робочої електричної схеми – перевіряють механічну справність і цілісність пристроїв, виставляють.

2.7. Переконавшись у тому, що напруги на робочих ділянках лабораторного стола немає, студенти складають електричну схему установки, дотримуючись при цьому порядку складання і заходів перестороги. Рекомендується скласти спочатку схему споживача та послідовне коло для проходження струму, а потім приєднати паралельні кола вольтметрів, ватметрів тощо. В схемах трифазного струму коло кожної фази бажано складати окремо. У разі використання провідників слід уникати їх натягнутості, заплутування у клубки тощо. Забороняється перегороджувати провідниками проходи між робочими місцями. Пристрої керування та вимірювальні прилади потрібно розміщувати так, щоб було зручно переміщувати рухомі регулювальні частини устаткування і наглядати за приладами не перехиляючись через машини, прилади та провідники. Переносити прилади й устаткування з одного робочого місця на інше дозволяється тільки з відома керівника занять. Категорично забороняється класти на робочі столи будь-які сторонні предмети.

2.8. Складену робочу схему, без вмикання джерела напруги, налагоджують згідно з умовами безпечного вмикання в мережу: регулювальний автотрансформатор або реостатний подільник напруги виставляють на мінімальну вихідну напругу; навантажувальний і регулювальний повзункові реостати повністю вводять; елементи (резистори, котушки індуктивності, конденсатори) навантажувальних реостатів вимикають, перевіряють межі вимірювання приладів, приймають зі столу незадіяні прилади, устаткування та провідники.

2.9. Зібрану схему перевіряє викладач і він же, після чіткого попередження усіх учасників робіт, вмикає її під напругу.

2.10. Під час роботи зі схемою, що перебуває під напругою, категорично забороняється:доторкатись до неізольованих струмопровідних ділянок;робити будь-які з’єднання у дослідній схемі; переміщувати прилади та пристрої, залишати схему без нагляду.

2.11. Експериментальні дослідження починають з попереднього досліду, мета якого простежити за якісним характером процесу, перевірити цілісність кіл і надійність контактів, правильність напрямків обертання робочих машин, увімкнення вимірювальних приладів і вибору меж їх вимірювання.

У разі будь-яких відхилень від нормальної роботи дослідної установки, зокрема зашкалювання або коливання стрілок приладів, перегрівання реостатів, іскріння, сторонній шум працюючих машин тощо, необхідно негайно вимкнути установку і звернутися до викладача.

2.12.Пам’ятайте!Будь-які нові з’єднання в схемі потрібно виконувати за вимкненого джерела напруги і після кожного перемонтажу схему повинен перевірити викладач. Студенти, які порушили цей порядок, у разі псування устаткування несуть матеріальну відповідальність.

2.13. Після усунення виявлених недоліків проводять досліди, дотримуючись порядку їх виконання, вказаному в описі лабораторної роботи.

2.14. У разі ураження електричним струмом необхідно терміново від’єднати джерело напруги, поставити до відома керівника занять, викликати лікаря і, якщо необхідно надати потерпілому першу допомогу.

2.15. Після завершення дослідів вимикають живлення схеми, перераховують показання стрілочних приладів із кількості поділок в абсолютні величини і після погодження дослідних даних з викладачем, схему установки розбирають або, у разі потреби, проводять повторні вимірювання.

2.16. Правильно та повністю оформлені звіти виконаних робіт студенти захищають і здають викладачеві. Студенти, які не захистили звіти робіт, виконаних на попередньому занятті, до наступного заняття не допускаються.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.009 с.)