ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття випадки відсторонення від роботиПри відстороненні від роботи працівник тимчасово не виконує свої трудові функції. Виняткові випадки відсторонення від роботи працівників визначено у ст. 46 КЗпП та інших нормативно-правових актах. Відсторонення працівників відроботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи нароботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу іперевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках,передбачених законодавством. 1. При відстороненнітрудові відносини не припиняються, також не припиняється і дія трудовогодоговору, але працівник тимчасово до роботи не допускається. Що ж стосуєтьсяоплати часу відсторонення, то щодо цього законодавець прямо чи побічновстановив такі варіанти норм: 1) заробітна плата за період відсторонення незберігається; 2) заробітна плата за період відсторонення не зберігається, алевідшкодовується на основі спеціального закону (п. 1 ст. 3 Закону "Пропорядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органівдізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду"); 3) заробітна платаза період відсторонення зберігається повністю; 4) заробітна плата зберігаєтьсяв розмірі двох третин тарифної ставки (посадового окладу); 5) за періодвідсторонення працівникові виплачується допомога по соціальному страхуванню. . Ст. 46 КЗпП надаєправо власникові відстороняти працівників від роботи за наявності передбаченихзаконодавством підстав. Твердження про те, що власник відповідно до ст. 46 КЗпПлише має право, а не зобов'язаний відстороняти, грунтується на формулюванніцієї статті: "відсторонення допускається".

Однак правові норми,які регулюють питання відсторонення конкретніше, зазвичай зобов'язують власникавідстороняти працівників від роботи. Правда, із цього правила є і винятки.Зокрема, відсторонення від роботи державних службовців відповідно до ст. 22Закону "Про державну службу" допускається на розсуд керівникавідповідного державного органу.

 

Додаткові підстави розірвання трудовогодоговору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремимикатегоріями працівників за певних умов

Крім підстав, передбаченихстаттею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженогоним органу може бути розірваний також у випадках:

1) одноразового грубогопорушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організаціївсіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншоговідокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтеромпідприємства, установи, організації всіх форм власності, його заступниками, атакож службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, якимприсвоєно персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійноїслужби та органів державного контролю за цінами;

11) винних дійкерівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна платавиплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого закономрозміру мінімальної заробітної плати;

2) винних дій працівника, якийбезпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці діїдають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженогоним органу;

3) вчинення працівником, якийвиконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженнямданої роботи.

Розірвання договору увипадках, передбачених цією статтею, провадиться з додержанням вимог частинитретьої статті 40, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3, - також вимогстатті 43 цього Кодексу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.004 с.)