Тема: Попит, пропозиція та ринкова рівновага



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Попит, пропозиція та ринкова рівновага



При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1) Правило максимізації корисності виражається таким виразом:

де МUх, МUу – гранична корисність товарів х і у, ютіль;

Рх, Ру – ціна товарів х і у, грн.

2) Загальна корисність розраховується за формулою: ,

де ТU – загальна корисність від споживання товарів.

 

Тема: Еластичність попиту та пропозиції

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1) Еластичність попиту за ціною розраховується формулою:

,

де %∆Q – відсоткова зміна пропозиційного товару;

%∆P - відсоткова зміна ціни.

2) Лінійна еластичність розраховується по формулі:

та

де Р1- ціна товару, грн..

∆P - зміна ціни на товар, грн.

Звідси виходить така формула:

3) Дугова еластичність розраховується по формулі:

або

4) Сукупний виторг продавців розраховується:

,

де ТR – сукупний виторг продавців (сукупний доход), грн.;

Р- ціна товару, грн.;

Q – обсяг представленого товару покупцю продавцем, шт.

 

Тема: Підприємництво та фірма

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1.Середній продукт розраховується за формулою:

АР=ТР/Q

де ТР – сукупний продукт, шт.;

Q – обсяг продукції, шт.

2.Граничний продукт: МР=∆ТР/∆Q

де ∆ТР – приріст обсягу виробництва

∆Q – приріст змінного фактора.

3.Середня продуктивність праці: АРL= Q/L

де Q – загальний обсяг продукції;

L – кількість робітників на фірмі.

4.Гранична продуктивність праці: МРL= ∆Q/∆L

5.Гранична норма технічного заміщення: MRTSKL= - ∆K/∆L

6.Рівняння ізокости має вигляд: або ,

де ТС – сума грошей, яку витрачає виробник для придбання праці та капіталу за цінами РК та РL.

7.Індекс економії від масштабу: ІЕМ=1-Етс,

де Етс- еластичність витрат: Етс=

Тема: Витрати й прибуток фірми

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1. Загальні витрати:

де FC – загальні постійні витрати

VC – загальні змінні витрати.

2. Загальні постійні витрати:

3. Загальні змінні витрати:

4. Граничні витрати:

5. Середні загальні витрати:

,

6. Середні постійні витрати:

7. Середні змінні витрати:

8. Валова виручка:

9. Прибуток:

де ТR – сукупний доход, грн.

Тема: Ринок монопольної конкуренції

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1.Оптимальна кількість піцерій розраховується за формулою:

,

де t – вартість проїзду по місту, грн..

L – кількість населення, чол..

F – постійні витрати.

 

2.Індекс Лернера розраховується за формулою:

,

де Р – ціна,

МС – граничні витрати.

Тема: Олігополія

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1.За умовами конкуренції Р=МС, MC=MR,

де МС – граничні витрати, грн.;

МR – граничний доход, грн.

2.Прибуток Pf=TR-TC

де ТС – загальні витрати фірми, грн.

3.Сукупний доход: TR=P*Q

4.МR=TRN-1-TRN

5.MR=TR’*(Q)

Тема: Ринок праці

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1.Обсяг випуску дорівнює сукупному продукту: Q=TP;

2.Граничний продукт дорівнює: МР = ;

3.Заробітна плата розраховується за формулою: ;

4.Граничний продукт праці розраховується за формулою: ;

5.Граничні видатки розраховуються за формулою: , ;

6.Граничний продукт праці для монопольного ринку розраховується за формулою: ;

7.Сукупний доход : .

8.Попит = Пропозиції

9.Надлишок робочої сили розраховується:

 

Тема: Ринок капіталу

При розв’язанні задач з даної теми можна скористатися наступними формулами:

1.Норма прибутковості розраховується за формулою:

2. Поточна дисконтована вартість розраховується за формулою:

,

де PV – інвестована сума, грн..;

FV – майбутня сума, грн..;

i – норма проценту, %;

t – період, рік.

3. Орендна плата обчислюється: ,

де а – норма амортизації, грн..;

к – сума орендної плати за t період, грн.;

rk - рентна оцінка капіталу.

4. Норма амортизації: ,

де А – сума амортизації, грн..: .

5. Чиста поточна цінність визначається за формулою:

,

де Е – сума інвестиційних видатків.

Якщо > 0, то цей проект є вигідним. Якщо <0 , то цей проект не вигідний для інвестування.

1. Величина ставки дисконтування, за якою чиста поточна цінність =0 , називається внутрішньою нормою віддачі (прибутковості) проекту (IRR).

 

 

Література:

 

1.В.І. Мельникова, В.Г. Яременко „Мікроекономіка” –К.: Професіонал, 2005 р.

2.Г.Е. Гротковська , А.Ф. Косін „Мікроекономіка практикум” –К., 2004 р.

3.О. Ястремський, О.Г. Грищенко „Основи мікроекономіки” – К.: Знання,1998 р.

4.Долай Є.ДЖ., Мендсей Д. „Мікроекономіка” – СПб.: 1994 р.

5.Учебник по основам экономической теории , 1994 г.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.009 с.)