Тема 6. Загальні організаційні засади корпоративного управління в АТ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Загальні організаційні засади корпоративного управління в АТ.1. Розкрийте сутність поняття «цінні папери».

2. Види цінних паперів АТ.

3. Дайте визначення акції. Типи та категорії акцій.

4. Хто може випускати акції?

5. Які права у власників акцій?

6. В яких формах випускаються акції?

7. Які існують вимоги до визначення вартості акцій?

8. Як розраховуються та виплачуються дивіденди на акцію.

9. Управління рухом акцій. Біржовий та не біржовий ринок цінних паперів.

10. Дати характеристику процедури створення акціонерних товариств.

11. Загальна характеристика органів управління акціонерним товариством.

12. Порядок проведення та повноваження загальних зборів акціонерів.

13. Повноваження Наглядової ради та ревізійної комісії.

14. Характер роботи Правління та його повноваження.

 

Тематика рефератів до практичного заняття:

1. Міжнародні стандарти практики корпоративного управління.

2. Дивідендна політика в акціонерних товариствах.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проаналізувати запропонований порядок денний зборів акціонерів (див. Публікації) і відповісти на такі запитання :

1. Чи правильно за формою складені оголошення про проведення зборів акціонерів?

2. Які недоліки або неточності ви знайшли в поданій інформації?

Публікація 1.

Даний порядок денний зборів акціонерів був опублікований у газеті «Время» від 10.02.2012 р.

30 квітня 2012 р. о 16-00 відбудуться загальні збори акціонерів АТЗТ „ГОНГ” за адресою: м. Одеса, Канатна, 112.

Реєстрація 29.04.12. з 13-00 до 15-00.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчої дирекції про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 р.

2. Затвердження річного балансу.

3. Звіт ревізійної комісії.

4. Звіт спостережної ради.

5. Придбання товариством особистих акцій.

Публікація 2.

Даний порядок денний був опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» від

10.02.12р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !

АТЗТ «Українське підприємство «Шлях» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23.03.2012 р. о 15-00 за адресою:

м. Одеса, провулок Шевченка, 13.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2011р.

2. Звіт ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного балансу за підсумками діяльності Товариства за 2011 р.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 р., терміну й порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

5. Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 р. і плану розподілу прибутків.

6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку зі зміною кількості учасників (акціонерів).

Реєстрація акціонерів відбудеться в день скликання загальних зборів з

14-00 до 14-45 за місцем проведення зборів.

Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного

зборів не пізніше як за 10 днів до їх скликання.

Для реєстрації акціонерам слід мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Дирекція.

 

Тема 7. Ознайомлення з основними видами внутрішньо корпоративних Положень, які регламентують виробничу і фінансову діяльність.

1. Розкрити сутність внутрішньокорпоративної системи управління.

2. Що впливає на побудову внутрішньокорпоративної системи управління.

3. Наведіть приклади внутрішньо корпоративних положень. Розкрийте їх сутність.

4. Як здійснюється регулювання основних організаційно-економічних відносин в АТ?

5. Заохочення і відповідальність менеджерів як сфера внутрішньокорпоративного регулювання.

6. В чому полягає регулювання фінансової діяльності корпорацій?

7. Як регулюється оплата праці в корпораціях?

8. Необов’язкові фонди АТ.

Тематика рефератів до практичного заняття:

1. Методи вирішення кризових ситуацій між менеджментом і найнятим робітниками в системі корпоративного управління.

2. Менеджмент вищої ланки: правове закріплення прав і обов'язків, методи стимулювання їх роботи в корпоративному секторі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.006 с.)