Динаміка обсягу реалізації продукції підприємства за 5 роківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динаміка обсягу реалізації продукції підприємства за 5 роківРоки 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Обсяг реалізації, тис. грн. 165 500 184 200 203 230 226 540 251 680

 

Аналітична інформація про діяльність підприємства у перед плановому році (5-й рік):

Таблиця 2

 

Показники Передплановий рік
Річний обсяг реалізації, тис. грн.: 251 680
у тому числі 1-й квартал 50 200
2-й квартал
3-й квартал 80 100
4-й квартал 90 300
Залишки готової продукції на кінець року,тис. грн. 10 800
Норматив запасів готової продукції підприємства, дні реалізації
Ціна продукції (відпускна), грн.
Річна виробнича потужність, тис. одиниць виробів

 

У плановому році змін у ціні реалізації та у виробничих потужностях не передбачається.

Визначити:

1) можливий обсяг реалізації продукції у 6-му році при збереженні тенденцій минулих років;

2) плановий обсяг реалізації по кварталах виходячи зі структури реалізації, що склалась у році, що аналізується;

3) необхідний обсяг виробництва продукції для забезпечення планового обсягу реалізації та дотримання обсягів запасів готової продукції у межах нормативу;

4) забезпеченість потужностями планових обсягів виробництва, коефіцієнт завантаженості виробничих потужностей;

5) резерви збільшення виробничої потужності підприємства при зміні попиту на продукцію підприємства.

 

Тема 5. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1

Виробнича потужність чавуноливарного цеху заводу “Тайфун” станом на 1 січня розрахункового року становила 15000т чавунного литва. З 1 травня розрахункового року введено в дію два плавильних агрегати потужністю 1200 т литва, а з 1 серпня цього ж року виведено з експлуатації один плавильний агрегат потужністю 540т литва. Середньорічна виробнича потужність чавуноливарного цеху за звітний рік становила 14000 т литва. Впродовж розрахункового року вироблено 13500 т литва.Необхідновизначити:

1)середньорічну виробничу потужність чавуноливарного цеху за розрахунковий рік;

2)приріст середньорічної потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році порівняно зі звітним роком;

3)вихідну потужність чавуноливарного цеху на початок наступного за розрахунковим роком;

коефіцієнт використання виробничої потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році

 

Задача 2

На дільниці механічного цеху встановлено і діє 20 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі при тривалості однієї зміни, що дорівнює 8 годин. Число неробочих днів у розрахунковому році - 107. Очікувані простої верстатів у ремонтах становлять: тривалість поточних ремонтів верстатів дорівнює 5% номінального часу роботи верстатів. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів дорівнює 0,85.

Потрібно обчислити величину виробничої потужності механічного цеху і річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.

 

 

Задача 3.

У металооб­робному цеху промислового підприємства «Новатор» діє 100 одно­типних верстатів. З 1 вересня розрахункового року встановлено ще 30 верстатів, а з 1 липня виведено з експлуатації 8 од. устат­кування. На цьому підприємстві усталеним є двозмінний режим роботи устаткування за тривалості зміни — 8 годин. Кількість робочих днів на рік — 250. Регламентована величина простоїв устаткування, спричинених його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, становить 7 % режимного фонду часу. Продук­тивність одного верстата в середньому дорівнює 5 деталей на го­дину. Запланований обсяг випуску виробів протягом року — 1 720 000 деталей.

1. Визначити величину виробничої потужності металооброб­ного цеху.

2. Розрахувати очікуваний коефіцієнт використання виробни­чої потужності.

 

 

ТЕМА 7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1

На основі даних, наведених у таблиці, розрахувати показники руху, стану та ефективності використання основних засобів підпри­ємства.

тис. грн

Наявність обладнання на початок року Надходження у звітному періоді Вибуло у звітному році Залишкова вартість обладнання на кінець року Наявність обладнання на кінець року Обсяг виготовленої продукції за рік
усього у т.ч. нових усього у т.ч. ліквідовано
?

 

Задача 2

Визначити фондовіддачу та показники руху основних засобів. Зробити висновки. Дані для розрахунку наведені в таблиці.

 

Минулий рік, тис. грн Звітний рік, тис. грн
ОФ на початок ОФ на початок ? (350+60-40 =370)
Надійшло ОФ на 1.03 Надійшло ОФ на 1.03
Вибуло ОФ на 1.07 Надійшло ОФ на 1.10
Обсяг виробництва Обсяг виробництва

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.005 с.)