Розділ 7. Організація умов і заходів з охорони праці при вирощуванні насаджень яблуні в умовах ННВВ Уманського НУСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 7. Організація умов і заходів з охорони праці при вирощуванні насаджень яблуні в умовах ННВВ Уманського НУС 

На даному етапі розвитку аграрних технологій ведення інтенсивного сільського господарства неможливе без застосування захисту від атмосферних явищ таких як градобій, буревій та висока сонячна активність. Погодні аномалії стають частішими і в майбутньому можуть траплятись раптово і діяти щораз сильніше, що може мати катастрофічні наслідки для виробництва продукції високої якості.

Стаття 43 Конституції України проголошує право кожного громадянина нашої держави на «належні, безпечні і здорові умови праці». Закріплюються ці права і законом України «Про охорону праці» [6].

Під охороною праці розуміють систему правових, соціально-економічних, організаційно технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів спрямованих на збереження здоров'я людини в процесі праці.

Умови праці – це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі праці. Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо) [29].

Під час роботи з градозахисною конструкцією в умовах ННВВ Уманського НУС дотримуються таких основних положень з охорони праці і техніки безпеки. Не дозволяється приступати до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані. Відчувши нездорові симптоми, потрібно припинити роботу, використати відповідні медичні препарати з аптечки або звернутися за допомогою до присутніх. Під час грози або сильному вітрі потрібно припинити будь-які роботи.

Перед роботою потрібно оглянути садові вишки, платформи та агрегати для підйому працівників до вершини градозахисної конструкції та впевнитись у справності драбин, перил, поручнів і в наявності запобіжних ланцюжків, планок на вході робочих площадок.

Потрібно перевірити справність драбин-стрем’янок: наявність на драбині поламаних або відсутніх щаблів не допускається; драбини-стрем’янки висотою 3 м і вище повинні мати огороджену робочу площадку; драбини-стрем’янки повинні бути обладнані пристроєм, що попереджує можливість зсуву та перекидання під час роботи. На нижніх кінцях драбин-стрем’янок повинні бути гострі наконечники для встановлення на ґрунт; драбини-стрем’янки повинні бути обладнані пристроями (гачками, ланцюгами), які не дозволяють їм самовільно розсовуватися під час роботи. Нахил стрем’янок повинен бути не більше 1 : 3. Драбина вважається випробуваною, якщо при навантаженні відсутній помітний оком прогин тятиви. Дерев’яні драбини випробовуються один раз у 6 місяців, металеві – 1 раз у рік.

Під час установлювання стовпів для опорної конструкції у яму вручну потрібно дотримуватись інтервалу між працівниками не менше 2 м, не наступати на великі камінці та грудки землі, опускати стовп у яму вдвох.

Під час механізованому установленні стовпів потрібно вставляти їх у захоплювач навісного пристрою при відключеній гідросистемі трактора та надійно закріпити стовп у напрямних навісного пристрою.

Забороняється використовувати для розмотування, натягування й відкушування стального дроту, для опорної конструкції протиградової системи, не призначені для цих цілей предмети й засоби. Натягування дроту проводиться ручними лебідками з захоплювачами, перевіривши надійність закріплення дроту на протилежному якірному стовпі. Перед приведенням у дію лебідки потрібно впевнитись в тому, що всі працівники залишили міжряддя і відійшли на безпечну віддаль. Не варто допускати перетягування та обривів стального дроту. Під час натягування дроту робітники повинні знаходитись один від одного на відстані не менше 10 м. Перед вивільненням дроту від захоплювача лебідки його закріплюють за якірний стовп. Не допускається наявність кінців шпалерного дроту, які вільно стирчать.

Під час мульчування агротканиною приштамбових смуг потрібно дотримуватись основних положень з охорони праці і техніки безпеки. Не допускається присутність в робочій зоні сторонніх, розлиття спиртних напоїв куріння. Відпочивати, приймати їжу і палити можна тільки у відведених для цього місцях.

Після закінчення роботи потрібно прибрати, очистити інструмент, пристрої здати на склад або скласти у спеціально відведеному місце на зберігання [30].

Для покращення умов праці та попередження випадків травматизму необхідно розробити наступні заходи:

1) регулярно і вчасно проводити інструктажі по техніці безпеки з одночасним посиленням контролю за виконанням вимог трудової дисципліни і безпеки праці;

2) забезпечити робочих необхідним і якісним інвентарем та спецодягом;

3) систематично і своєчасно організовувати перевірку засобів індивідуального захисту;

4) застрахувати працівників, які приймають безпосередню участь у виробничому процесі.

 

 

ВИСНОВКИ

Отримані результати досліджень дозволили зробити ряд висновків щодо продуктивності яблуні під градозахисною сіткою та різних способів утримання ґрунту приштамбових смуг:

1. Застосування градозахисної сітки підвищує освітленість насаджень на 4,8%, але за мульчування приштамбової смуги агротканиною освітленість знижується на 17,4%.

2. Встановлено, що на деревах під градозахисною сіткою зменшується середня кількість та сумарна довжина пагонів на 8,1% і 16,6% відповідно. Мульчування агротканиною знижує довжину пагонів на 9,9%.

3. За використання градозахисної сітки об’єм крони зростає на 11,5%, а мульчування приштамбової смуги агротканиною навпаки зменшує об’єм крони на 26,1%.

4. Загальна листова поверхня за використання градозахисної сітки збільшується на 24,5% та на 34,5% за мульчування приштамбових смуг агротканиною.

5. Врожайність яблуні під градозахисною сіткою зросла на 11,7%, а за мульчування приштамбової смуги агротканиною на 10,1%.

6. Використання градозахисної сітки покращило якість плодів на 0,7%.

7. За умовного пошкодження 50% урожаю градом, найбільший прибуток буде отримано з плодів вирощених на деревах під градозахисною сіткою та утриманням ґрунту в приштамбових смугах під гербіцидним паром (40 тис. грн. або 50 % рентабельності).

 

ПРОПОЗИЦІЇ

В промислових насадженнях яблуні сорту Вілмута на підщепі М.9 Т337 в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України застосовувати чорну протиградову сітку та мульчування ґрунту приштамбових смуг агротканиною.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Виращивание яблунь сорта Джонаголд в Европе, Бельгия / По матеріалам ВНИИТЕИСХ // Садоводство. ‒ 1984. ‒ №6. ‒ С.31.

2. Ґрунти Черкаської обл. / [А.О. Великий, М.І. Делеменчук, А.П. Кучерова, М.М. Шкварук]. ‒ К.:Урожай, 1967. ‒ 126 с.

3. Дрозд О.О. Заморозки, град і буревій // О.О. Дрозд // Новини садівництва. ‒ 2005. ‒ №4. ‒ С.13.

4. Карпенчук Г.К., Мельник О.В., Вегетативно розмножувані підщепи яблуні у світі / Г.К. Карпенчук, О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 1994. ‒ №1. ‒ С.18-10.

5. Карпенчук К.К., Мельник А.В., Учеты, наблюдения, анализы, обработка данных в опытах с плодовыми и ягодными растениями: Методические рекомендации. ‒ Умань: Уманский с.-х. ин.-т. 1987. ‒ 117 с.

6. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. ‒ К.: Преса України, 1997. ‒ 80 с.

7. Кортлейве К., Підщепи для інтенсивних яблуневих садів / К. Кортлейве // Новини садівництва. ‒ 2000. ‒ №2. ‒ С.6-9.

8. Куян В.Г. Спеціальне плодівництво: Підручник. ‒ К.: Світ, 2004. ‒ 464 с.

9. Мельник О.В. Захист від гарду сітка / О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 2010. ‒ №1. ‒ С.4-8.

10. Мельник О., Стрейф А., Ріпамельник А., Закладання саду голландського типу / Новини садівництва. ‒ 2000. ‒ №4(24). ‒ С.13-15.

11. Мельник О.В. Зверху сітка, а знизу плівка / О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 2003. ‒ №2. ‒ С.21-22.

12. Мельник О.В. Клони сорту Джонаголд / О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 2009. ‒ №4. ‒ С.35.

13. Мельник О.В. Оцінка клонових підщеп М9 / О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 1998. ‒ №1-2. ‒ С.13-14.

14. Мельник О.В. Утримання та обробіток ґрунту / О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 2001. ‒ Спец. вип. ‒ С.37-42.

15. Мельник О.В., Мелехова І.О. Влаштування протиградових сітко / О.В. Мельник, І.О. Мелехова // Новини садівництва. ‒ 2011. ‒ №3. ‒ С.9-11.

16. Мельник О.В., Мелехова І.О. Догляд за садом під сіткою / О.В. Мельник, І.О. Мелехова // Новини садівництва. ‒ 2011. ‒ №4. ‒ С.6-8.

17. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві / За ред. Шестопаля О.М. ‒ К.: УААН, ІС УААН, 2002. ‒ С.28-91.

18. Найченко Є.В., економіка інтенсивного саду / Є.В. Найченко // Новини садівництва. ‒ 2022. ‒ №4. ‒ С.17-21.

19. Осадчий В.О., Мельник О.В. Опори для дерев у карликових садах / В.О. Осадчий, О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 1995. ‒ №2-3. ‒ С. 44-49.

20. Охорона праці / [Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.] ‒ К.:Коралова, 2003. ‒ 408 с.

21. Терещенко М.М., Мельник О.В. Сітка чи плівка / М.М. Терещенко, О.В. Мельник // Новини садівництва. ‒ 2012. ‒ №3. ‒ С.14-16.

22. Arkel P. Sieci przeciwgradowe ‒ wazne szczegoly // Sad. ‒2010. ‒ №12. ‒ P.18-20.

23. Buler Z. Nie tylko przeciwgradowe // Sad Nowoczesny. ‒ 2009. ‒ №3. ‒ P.40-42.

24. Debska K. Sieci chroniace uprawy // Sad. ‒ 2007. ‒ №1-2. ‒ P.42-46.

25. http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=3d8fee11-e22c-4375-9ea3-6f7894e8f140

26. Middelton S., McWaters A. Hail netting of apple orchards ‒ Australian experience // The compact fruit tree. ‒2002. ‒ V.35. ‒ №2. ‒ P.55.

27. Podymnlak M. Sadownictwo nad Jezirom Bodenskim // Sad. ‒ 2009. ‒ №10. ‒ P.27 ‒ 31.

28. Wasiak A. Siatki zabezpieczajace przed gradem i ptakami // Sad Nowoczesny. ‒ 2011. ‒ №7. ‒ P.26-27.

29. Кодекс законів про працю України. Створення безпечних і нешкідливих умов праці ст. 153 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII.

30. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у садах і на виноградниках.

 

 

ДОДАТКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.01 с.)