Текстовий редактор Microsoft Office Word 2010-13Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Текстовий редактор Microsoft Office Word 2010-13Текстовий редактор Microsoft Office Word 2010-13

Запуск Word.

1. ПУСК— Все программы —Word . 2. Через програму МОЙ КОМПЬЮТЕР або ПРОВОДНИК безпосередньо з тієї папки, де розташований Word (C:\Program Files\ MicrosoftOffice\ Office**\WinWord.exe ).

Вихід з Word .

1. Клацнути по кнопці Закрыть [х]. 2. ALT+F4. 3. Через ФайлВыход (ФайлЗакрыть – закриваєтільки документ, а не весь Word).

Елементи вікна.

1. Лінійка розмітки. Використовується для установки нестандартних абзаців і виступів. Вкл. / викл. через вкладку ВИД—ЛИНЕЙКА.

2. Межі тексту. Можна включити/вимкнути через Файл – Параметры– вкладка Дополнительно – обл. Показывать содержимое документа – режим Показывать границы текста

Набір тексту.

У Word текст набирається послідовно. Перехід з одного рядка на інший здійснюється автоматично по досягненню правої межі тексту. Клавіша Enter натискається при створенні нового абзацу.

Для переходу на новий рядок без створення абзацу натискаємо Shift + Enter. Для установки розриву сторінки натискаємо Ctrl + Enter.

Два слова одине від одного відділяються одним пробілом, всі знаки пунктуації, окрім тире, ставляться відразу ж після слова, а потім ставиться пробіл.

Переміщення по тексту.

Переміщатися можна тільки по набраному тексту, використовуючи клавіші управління курсором або мишку. Для швидкого переміщення по тексту використовуються такі клавіші та їх комбінації:

а) Home - перехід на початок рядка;

б) End - перехід в кінець рядка;

в) Ctrl + Home - перехід в початок тексту;

г) Ctrl + End - перехід в кінець тексту.

 

Створення документу

Word завжди завантажується або з "чистим листком", що дозволяє відразу ж почати створення нового файлу, або відкриває бібліотеку шаблонів, що дозволяє вибрати потрібний шаблон.

Для створення нового документу також можна:

а) Клацнути по кнопці Создать на панелі швидкого доступу

б) вибрати ФайлСоздать –Новый документ.

в) натиснути CTRL + N

Збереження документу

Документ в процесі роботи необхідно зберігати час від часу (наприклад, кожні 10-15 хвилин). При спробі виходу з редактора без збереження, Word обов'язково видає запит на збереження документа. Запит містить три варіанти відповіді:

Да –необхідно зберегти документ. Якщо документ ще не зберігався, то виведеться на екран вікно збереження документа. Якщо ж документ вже раніше зберігався, то файл буде збережений у вибраному місці і під заданим ім'ям.

Нет - вибираємо, коли відмовляємося від збереження. Якщо документ ще не зберігався, то він буде втрачений. Якщо ж документ вже раніше зберігався, то буде втрачено зміни, що були внесені в файл після останнього збереження.

Отмена - вибираємо для продовження роботи в режимі редагування.

 


Документ можна зберігати одним з наступних способів:

  1. Клацнути по кнопці Сохранить,
  2. через Файл – Сохранить,
  3. натиснути CTRL+S,
  4. через Файл – СОХРАНИТЬ КАК,
  5. Натиснути F12

У способах 1-3 (Команда Сохранить) вікно збереження виводиться на екран тільки при первинному збереженні, тобто при збереженні нового документа. При всіх наступних збереженнях документ зберігається у вже визначеному місці та під заданим ім'ям. Команда Сохранить как (сп 4-5) завжди виводить на екран вікно збереження. Ця команда дозволяє зберігати документ під іншим іменем, в іншому місці (на іншому диску, в іншій папці) або в іншому форматі.

Щоб зберегти документ у новій папці, натисніть кнопку Coздать папку(або ПКМ-Создать-Папку), задайте і підтвердіть ім'я, відкрийте папку.

Текстові документи після збереження отримують розширення .docх в Word-2007-2016

Ім'я документа.

За замовчуванням файл в Word називається Документом. При збереженні в якості імені за замовчуванням пропонується перше речення тексту.

Повне ім'я файлу, що включає імена диска, проміжних папок і власне файлу, може включати до 255 символів. Імена файлів не повинні містити такі символи: праву і ліву косу риску (/ і \), знак «більше» (>), знак «менше» (<), зірочку (*), крапку (.), знак питання (?), лапки ('), вертикальну риску (|), двокрапку (:) або крапку з комою (;).

МАСШТАБ ДОКУМЕНТА

Масштаб впливає лише на екранне зображення документа, але ніяк не впливає на вивід на друк. Змінювати масштаб можна на вкладці ВИД – область МАСШТАБ, або в рядку стану справа. В області Масштаб можна вибрати один з наступних режимів: Одна страница, Несколько страниц, По ширине страницы, 100%. Кнопка МАСШТАБ відкриває діалогове вікно «Масштаб», в якому дублюються указані режими. Ще в цьому діалоговому вікні можна вибрати довільний масштаб, задати кількість сторінок для відображення на екрані,тощо

 

Режими екранного представлення документу:

Разметка страницы, Режим чтения, Веб-документ, Структура, Черновик.

Задаються на вкладці ВИД – обл. Режимы просмотра,дублюються кнопками в рядку стану.

 

ВИДАЛЕННЯ ТЕКСТУ.

Виділити текст і

а) натиснути клавішу Delete або Backspace

б) надрукувати пробіл

ВІДМІНА ОСТАННІХ КОМАНД.

Клацнути по кнопці Отменить на панелі швидкого доступу (Ctrl+Z). Повернути скасовану дію можна клацнувши по кнопці Вернуть (Ctrl+Y). Більшість команд можна відмінити, але не всі.

 

ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ

Текст можна вирівнювати

а) по левому краю (за замовчуванням);

б) по правому краю;

в) по центру (для центрування заголовків);

г) по ширине (як в книжках).

ФОРМАТУВАННЯ ШРИФТІВ.

Виконується за допомогою кнопок на вкл. ГЛАВНАЯ – обл. Шрифт , або через діалогове вікно ШРИФТ, що відкривається на вкл. ГЛАВНАЯ-ШРИФТ. Форматування шрифтів дозволяє змінювати розмір букв; вигляд шрифту; зображення шрифту. Для форматування шрифтів використовуються наступні кнопки:

ШРИФТ для вибору шрифту. Найчастіше використовуються шрифти: Times New Roman (шрифт із зарубками), Arial і Tahoma (рубані шрифти).

РАЗМЕР ШРИФТА для зміни розміру літер

ПОЛУЖИРНЫЙ [Ж] для зміни накреслення (рос. начертание) літер

КУРСИВ [К] для зміни накреслення (рос. начертание) літер

ПОДЧЕРКНУТЫЙ [Ч]

[Ж], [К], [Ч] використовуються для зміни зображення букв. Їх можна використовувати як по одній, так і в комплексі, причому порядок натиснення не важливий.

ЦВЕТ ШРИФТА для зміни кольору букв.

-- надстрочный/подстрочный знак (для виставлення індексів)

Але ширші можливості по форматуванню шрифтів надає вікно ШРИФТ, в якому знаходяться дві вкладки:

ШРИФТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Вкладка ШРИФТ.

Тут можна змінювати або задавати

вигляд шрифту; розмір букв; колір букв; зображення букв; вигляд підкреслення; включати режими Видоизменение.

Вкладка ДОПОЛНИТЕЛЬНОдозволяє змінювати або задавати

· масштабування шрифту (висота букв зберігається);

· інтервал між буквами в словах (звичайний, розріджений і ущільнений);

· зсув тексту (вгору, вниз)

 

Щоб відмовитися від призначеного форматування шрифтів треба виділивши фрагмент тексту і вибрати

КОЛОНТИТУЛИ.

Колонтитул – це область над верхньою межею тексту (верхній колонтитул) і під нижньою межею тексту (нижній колонтитул). Якщо в область колонтитулу помістити якийсь текст або малюнок, то він автоматично вставлятиметься на кожній сторінці документа.

Увійти до області колонтитулу можна: 1) вкл. ВСТАВКА – обл. КОЛОНТИТУЛЫВерхний/Нижний колонтитул. 2) Двічі клацнути в області колонтитулів, якщо в ній щось є (В останніх версіях програми відкривається також, коли в цій області нічого немає).

Вийти з області колонтитулів можна: 1) двічі клацнути усередині меж тексту, 2) клацнути кнопку Закрыть окно колонтитулов на смузі.

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК. Виконується на вкл. ВСТАВКА – обл. КОЛОНТИТУЛЫНомер страницы. Відкривається вікно, в якому вибирається положення номера на сторінці: вгорі або внизу. А також спосіб вирівнювання номера: справа, зліва, від центру. Номер завжди розташований в області колонтитулу. Можна відключити номер на першій сторінці документа, на останніх – залишити.

 

ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ.

Якщо в тексті немає виділення, то все абзацне форматування застосовуватиметься до поточного абзацу(до того, в якому знаходиться в даний момент курсор), навіть якщо це порожній абзац.

 

СПИСКИ

Списки бувають нумеровані, марковані та багаторівневі. Кожен елемент списку є абзацем.

Якщо необхідно задати/відмовитись від маркування або нумерації, виділяємо список і клацаємо по відповідній кнопці НУМЕРАЦИЯ або МАРКЕРЫ залежно від вигляду списку, що розташовані на вкл. Главная – обл. Абзац. Більш широкі можливості форматування списків надає команда ОПРЕДЕЛИТЬ НОВЫЙ ФОРМАТ Номера/Маркера в меню відповідної кнопки.

 

СОРТУВАННЯ СПИСКІВ.

1. Виділити список

2. Вибрати вкл. ГЛАВНАЯ – АБЗАЦ – кн. Сортировка

3. Відкриється вікно, в якому можна задати тип сортування: Текст (сортування за абеткою), Число (сортування по числу), Дата (сортування по даті), - а також спосіб впорядкування: в порядку зростання або убування.

ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД

Використовується для перегляду документа перед виводом на друк. Режим викликається

1. клацанням по кнопці Просмотр и печать на панелі швидкого доступу

2. ФайлПечать

ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ

1. Двічі клацнути по темній частині лінійки

2. Вкл. РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ – ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ

В параметрах сторінки задаються: відпуски від меж сторінки, орієнтація сторінки (книжна або альбомна), формат листка папіру для друку (А4 , А5), різні колонтитули для парних та непарних сторінок документу

ДРУК ДОКУМЕНТУ

1. За допомогою кнопки ПРОСМОТР и ПЕЧАТЬ на панелі швидкого доступу,

2. через ФайлПечать,

3. Ctrl+P

 

У вікні ПЕЧАТЬ можна задавати необхідну кількість копій та вибирати необхідні режими друку: весь документ, певні сторінки, виділений фрагмент, тощо.

 

Текстовий редактор Microsoft Office Word 2010-13

Запуск Word.

1. ПУСК— Все программы —Word . 2. Через програму МОЙ КОМПЬЮТЕР або ПРОВОДНИК безпосередньо з тієї папки, де розташований Word (C:\Program Files\ MicrosoftOffice\ Office**\WinWord.exe ).

Вихід з Word .

1. Клацнути по кнопці Закрыть [х]. 2. ALT+F4. 3. Через ФайлВыход (ФайлЗакрыть – закриваєтільки документ, а не весь Word).

Елементи вікна.

1. Лінійка розмітки. Використовується для установки нестандартних абзаців і виступів. Вкл. / викл. через вкладку ВИД—ЛИНЕЙКА.

2. Межі тексту. Можна включити/вимкнути через Файл – Параметры– вкладка Дополнительно – обл. Показывать содержимое документа – режим Показывать границы текста

Набір тексту.

У Word текст набирається послідовно. Перехід з одного рядка на інший здійснюється автоматично по досягненню правої межі тексту. Клавіша Enter натискається при створенні нового абзацу.

Для переходу на новий рядок без створення абзацу натискаємо Shift + Enter. Для установки розриву сторінки натискаємо Ctrl + Enter.

Два слова одине від одного відділяються одним пробілом, всі знаки пунктуації, окрім тире, ставляться відразу ж після слова, а потім ставиться пробіл.

Переміщення по тексту.

Переміщатися можна тільки по набраному тексту, використовуючи клавіші управління курсором або мишку. Для швидкого переміщення по тексту використовуються такі клавіші та їх комбінації:

а) Home - перехід на початок рядка;

б) End - перехід в кінець рядка;

в) Ctrl + Home - перехід в початок тексту;

г) Ctrl + End - перехід в кінець тексту.

 

Створення документу

Word завжди завантажується або з "чистим листком", що дозволяє відразу ж почати створення нового файлу, або відкриває бібліотеку шаблонів, що дозволяє вибрати потрібний шаблон.

Для створення нового документу також можна:

а) Клацнути по кнопці Создать на панелі швидкого доступу

б) вибрати ФайлСоздать –Новый документ.

в) натиснути CTRL + N

Збереження документу

Документ в процесі роботи необхідно зберігати час від часу (наприклад, кожні 10-15 хвилин). При спробі виходу з редактора без збереження, Word обов'язково видає запит на збереження документа. Запит містить три варіанти відповіді:

Да –необхідно зберегти документ. Якщо документ ще не зберігався, то виведеться на екран вікно збереження документа. Якщо ж документ вже раніше зберігався, то файл буде збережений у вибраному місці і під заданим ім'ям.

Нет - вибираємо, коли відмовляємося від збереження. Якщо документ ще не зберігався, то він буде втрачений. Якщо ж документ вже раніше зберігався, то буде втрачено зміни, що були внесені в файл після останнього збереження.

Отмена - вибираємо для продовження роботи в режимі редагування.

 


Документ можна зберігати одним з наступних способів:

  1. Клацнути по кнопці Сохранить,
  2. через Файл – Сохранить,
  3. натиснути CTRL+S,
  4. через Файл – СОХРАНИТЬ КАК,
  5. Натиснути F12

У способах 1-3 (Команда Сохранить) вікно збереження виводиться на екран тільки при первинному збереженні, тобто при збереженні нового документа. При всіх наступних збереженнях документ зберігається у вже визначеному місці та під заданим ім'ям. Команда Сохранить как (сп 4-5) завжди виводить на екран вікно збереження. Ця команда дозволяє зберігати документ під іншим іменем, в іншому місці (на іншому диску, в іншій папці) або в іншому форматі.

Щоб зберегти документ у новій папці, натисніть кнопку Coздать папку(або ПКМ-Создать-Папку), задайте і підтвердіть ім'я, відкрийте папку.

Текстові документи після збереження отримують розширення .docх в Word-2007-2016

Ім'я документа.

За замовчуванням файл в Word називається Документом. При збереженні в якості імені за замовчуванням пропонується перше речення тексту.

Повне ім'я файлу, що включає імена диска, проміжних папок і власне файлу, може включати до 255 символів. Імена файлів не повинні містити такі символи: праву і ліву косу риску (/ і \), знак «більше» (>), знак «менше» (<), зірочку (*), крапку (.), знак питання (?), лапки ('), вертикальну риску (|), двокрапку (:) або крапку з комою (;).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.017 с.)