проблема загальних понять у філософії номіналізму та реалізмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

проблема загальних понять у філософії номіналізму та реалізмуНоміналізм - (лат. nomina - імена, nominalis - що відноситься до назв) -

1) у вузькому сенсі - направлення середньовічної схоластики, конституюється як один з варіантів вирішення проблеми універсалій і протистояти реалізму за критерієм інтерпретації природи останніх;

Реалізм - (лат. realis - дійсний, речовинний) - напрям думки, засноване на презумпції наділення того чи іншого феномену онтологічним статусом незалежної від людської свідомості сфери буття.

Учень Росцеллина - Пьер Абеляр (1079-1142) намагався примирити реалізм і номіналізм у своєму вченні, яке називається "концептуалізм". Абеляр знав роботи Арістотеля і відтворив деякі риси критики Арістотелем теорії ідей Платона. Загальне, вважав Абеляр, не існує реально поза речами. Воно існує в самих речах і виділяється нашим розумом, коли ми розглядаємо, вивчаємо речі. Наш розум ("концепт") породжує "загальне". І для нашого розуму воно цілком реальне. Тобто "загальне" реально існує тільки в думці (концептуально), але не у вигляді самостійних бытийствующих ідей. В той же час, оскільки наш розум цілком реальний, то і загальне в думці реально (відносно розуму).

Остаточно проблема номіналізму і реалізму була розв'язана тільки Хомою Аквинским, що примирив обидва напрями один з одним (универсалии існують до речей - в божественному розумі, в речах, і після речей - в людській думці).

Особливості філософської думки сократа. Його послідовники

Сократ - великий античний мудрець, засновник власної школи, по суті своїй був скептиком, але не змушував інших приймати свою точку зору, а особливим способом, задаючи питання, змушував кожної людини висловити свою власну філософію. У центрі уваги Сократа була людина. Але він розглядається Сократом якморальне істота. Тому філософія Сократа-це етичний антропологізм. Інтересам Сократа були чужі як міфологія, так і фізика. У центрі сократовской думки - тема людини, проблеми життя і смерті, добра і зла, чеснот і вад, права і боргу, свободи і відповідальності, особи і суспільства. [1] І сократовские бесіди - повчальний і авторитетний приклад того, як можна орієнтуватися в хащі цих вічно актуальних питань. Сократ побачив, що людина внутрішньо "не порожній". Звідси і знамените "Пізнай самого себе". Мудрець Сократ говорив, що дурість не в тому, щоб мало знати, а в тому, щоб не знати самого себе й думати, що знаєш те, чого ти не знаєш. Сократ не заснував школи, але його послідовники, які по-різному тлумачили його вчення, заснували низку філософських шкіл після його смерті (так звані, сократичні школи, 4 століття до н. е.). Мегарська школа, заснована Евклідом Мегарським, елідо-еритрейська школа (засновник Федон Елідський). Антисфен заснував школу кініків, Арістіпп — кіренську школу. Для обох останніх характерне заперечення можливості і корисності розумного пізнання, обмеження філософії практичною мудрістю. Вищу мету, з якою слід узгоджуватися, вони розуміли по-різному. Кініки бачили її в чесноті, яка полягала у самовизволенні від пристрастей і потреб (апатія), кіренаїки — у насолоді (Арістіпп) або у відсутності страждань (Гегесій). Найбільш плідний розвиток сократівська ідея досконалого розуму як джерела істинного знання отримала у вченні Платона, де вона перетворилась в умоглядний ідеалізм.

Вчення про буття

Як найбільш загальна категорія філософії, “буття” вказує на всезагальні зв’язки, порядок та ієрархію різних предметів, явищ, процесів тощо, що дозволяє виявити різні форми всього сущого. Основними формами буття є:

1) буття речей природи, що існують незалежно від людини за об’єктивними законами;

2) буття речей “другої природи” (тобто предметів, створених людиною для задоволення своїх потреб із речей природи). На відміну від природних речей, вони мають своє призначення. Їх функціонування ґрунтується наопредмеченні (утіленні людських знань і праці у виготовлення речей) та розпредмеченні (засвоєння знань, втілених у виробництво певної речі);

3) буття людини як речі серед речей (або тіла серед інших тіл). Людина є особливим тілом серед природних речей та речей, виготовлених нею самою. Вона задовольняє свої потреби через виготовлення знарядь праці та їх застосуванні для виготовлення одягу, їжі тощо. При цьому її діяльність є свідомою, доцільною;

4) буття індивідуалізованого духовного (сюди входять емоції, почуття, переживання, знання, мрії, надії вірування і т.д. людини, тобто її духовний світ). Людина є тілесною істотою, якій притаманні такі здатності, як характер, пристрасті, воля, свідомість. Вони відіграють суттєву роль у процесі освоєння людиною суспільних цінностей, формуванні власної індивідуальності, вибудовуванні внутрішнього, духовного світу;

5) буття об’єктивованого духовного (сюди входять суспільні духовні явища: звичаї, традиції, обряди, наука, політична, правова, моральна, естетична, релігійна свідомість суспільства тощо, які мають знаково-символічні форми). Особливе місце в бутті об’єктивованого духовного посідає мова, в якій найбільш яскраво виявляється єдність індивідуалізованого й об’єктивованого духовного, індивідуальної та суспільної свідомості. Саме через мову відбувається засвоєння людиною суспільних норм, принципів, знань, ідеалів тощо;

6) буття соціального (сюди входять матеріальне й духовне життя людини та суспільства, зміст яких більш детально будуть розглянуті в другій частині курсу філософії – “Соціальна філософія”).

Теорія пізнання

Теорія пізнання, гносеологія, епістемологія, розділ філософії, в якому вивчаються проблеми природи пізнання і його можливостей, відношення знання до реальності, досліджуються загальні передумови пізнання, виявляються умови його достовірності та істинності. На відміну від психології, фізіології вищої нервової діяльності та інших наук, гносеологія, як філософська дисципліна аналізує не індивідуальні механізми, які діють в психіці, що дозволяють тому або іншому суб'єктові дійти певного пізнавального результату, а загальні підстави, які дають можливість розглядати цей результат як знання, що виражає реальний, дійсний стан речей. Два основні напрями в теорії пізнання — матеріалізм та ідеалізм. Визначимо також, що у теорії пізнання є питання про відношення знання про світ до власне світу, чи спроможна наша свідомість (мислення, відчуття, уявлення) давати адекватне відображення дійсності.

пізнавальний процес відображає не саму реальність як таку, а “конструктивні схеми” речей і процесів, що складають її, і тому відображає не тільки “здійснені” варіанти цих “схем” (дійсність, наявний стан речей), але й одночасно і всю сукупність нездійснених варіантів, тобто — можливості.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.008 с.)