ТОП 10:

Визначення розмірів плати за забруднення водних об’єктівМета роботи: визначити розміри плати за забруднення водних об’єктів.

Зміст роботи:

1. Сума плати за скидання забруднюючих речовин зі стічними водами у відкриті водойми.

 

Загальна частина

Скидання стічних вод підприємства здійснюють у відкриті водойми або міську каналізацію, і плата за них здіймається по-різному.

Для кожного підприємства встановлюють лімітоване (обмежене або гранично допустиме скидання) (ГДС) стічних вод, яке розраховують за формулою:

ГДС = UC,

де U – об’єм лімітовано скидання стічних вод, тис.м3/рік;

С – масова концентрація забруднюючих речовин у стічних водах, мг/л.

При цьому Сj має бути меншою за ГДКj для стічних вод. Ця умова забезпечує нормальну життєдіяльність гідро біонтів, оскільки:

,

де Zc – сумарний геохімічний показник;

Сj – масова частка j-го забруднюючої речовини в стічних водах, мг/л;

ГДКj – гранично допустима концентрація j-го забруднювача в стічних водах, мг/л;

n – кількість забруднювачів у стічних водах.

Сума плати за скидання забруднюючих речовин з лімітованими стічними водами у відкриті водойми визначається за формулою:

, грн.,

де Цн.с. – ставка платежів за нормативно допустиме скидання забруднюючих речовин зі стічними водами (для м. Сімферополь вона становить 130 грн. за умовну тонну забруднюючих речовин);

Кш – коефіцієнт, який визначає відносну шкідливість забруднення водних ресурсів на різних водогосподарських ділянках (для басейну р. Сал гир –Кш = 2,8);

Uн – нормований об’єм стічних вод, які скидаються у відкриті водойми, тис.м3; Cj – концентрація j-го забруднювача в стічних водах, умовна т/т; n – кількість забруднюючих речовин, які скидаються зі стічними водами у відкриті водойми; Aj – показник відносної агресивності забруднювачів.

У таблиці наведено показники відносної агресивності забруднюючих речовин Aj.

Таблиця 9

Значення показників відносної агресивності Aj забруднюючих речовин, які скидаються зі стічними водами

Забруднюючі речовини Показник Aj, умов.т/т
Сульфати 0,05
Хлориди 0,05
Зависі 0,10
Нітрати 0,20
Нітроген амонійний 0,20
БСК5 1,00
Фосфати, фосфор загальний 2,00
Ферум 2,50
Манган 2,50
ХСК 0,07
СПАР, етилен, метанол та інші органічні сполуки з ГДК = 0,1...0,9 5,00
Нітрити 12,50
Фтор 12,50
Cu, Zn, Ni, Bi, Cr та інші важкі метали 25,00
Ціаніди 50,00
Hg, As, Cr (VI), Se та інші токсичні елементи 145,00
Нафта, нафтопродукти та інші ефіророзчинні речовини (ГДК=0,05...0,1) 15,00
Формальдегід, бутанол, ацетофенол, нітрофеноли та інші речовини з ГДК=0,005-0,05 80,00
Органічні речовини з ГДК≤0,005 200,00

Таблиця 10

Розрахунок суми плати за нормоване скидання забруднюючих речовин зі стічними водами в р. В.Салгир

Забруднюючі речовини Ставка плати Цн.с., грн. Коефіцієнт Кш Об’єм стічних вод Uн, тис.м3 Масова частка забруднюючих речовин у стічних водах, Cj, мг/л Показник відносної агресивної забруднюючих речовин Аj Зведена маса збудників, умов.т Сума плати, грн.
Зависі 130,0 2,8 36,61 0,10 4,39  
БСК 130,0 2,8 37,43 1,00 44,92  
Нафтопродукти 130,0 2,8 7,29 15,00 131,25  
Ферум 130,0 2,8 0,74 2,50 2,22  
Хром 130, 2,8 0,02 25,00 0,60  
Всього              

 

Як і для забруднювачів атмосфери, плата за понаднормове скидання стічних вод у відкриті водойми враховує ці об’єми за аналогічною формулою.


Лабораторна робота № 10Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.006 с.)