ТОП 10:

Показники розвитку ФГ «Валері»Таблиця 1

Показники розвитку ФГ «Валері»

Показники 2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 010р. 2 011р. 2011 р. в % до 2007 р.
Валова продукція (в порівняльних цінах 2005 р.), тис. грн 697,75 634,72 603,29 402,63 452,68 64,9
в тому числі: рослинництва 403,64 411,62 438,09 207,64 247,69 61,4
тваринництва 294,11 223,10 165,20 194,99 204,99 69,7
Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. грн 34,89 26,45 23,20 13,42 15,09 43,3
в тому числі: в рослинництві 33,64 34,30 31,29 12,21 14,57 43,3
в тваринництві 36,76 18,59 13,77 15,00 15,77 42,9
Вартість товарної продукції, тис. грн 923,5 501,9 415,89 73,7
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн 120,9 104,1 186,5 163,9 157,8 130,5
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн 278,2 230,8 237,3 481,2 173,0
Середньорічна чисельність працівників, осіб 150,0
в тому числі: в рослинництві 141,7
в тваринництві 162,5
Чисельність тварин переведене в умовне поголів’я, гол 191,10 148,60 108,30 233,00 100,20 52,4
Прибуток (збиток), тис. грн 83,00 91,00 364,70 -33,80 -94,89 -
Рівень рентабельності, % 17,26 17,47 65,26 -6,05 -18,21 -
Норма прибутку, % 20,80 27,17 65,89 -8,42 -14,85 -

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що валова продукція в порівняних цінах, яка була вироблена на підприємстві за досліджуваний період зменшилась на 35,1 %. Вартості товарної продукції зменшилась на 26,3%.

Середньорічна вартість основних фондів у господарстві зросла на 30,5% у порівнянні з 2007 роком. За досліджуваний період середньорічна вартість оборотних фондів значно збільшилась, а саме на 73%. Середньорічна чисельність працівників на підприємстві за досліджуваний період зросла на 50 %. На підприємстві спостерігається зменшення умовного поголів’я тварин на 50%.

Таблиця 2

Склад та структура товарної продукції в Ф Г «Валері »

Види продукції 2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 010р. 2 011р.
тис. грн. % (ПВ) тис. грн. % (ПВ) тис. грн. % (ПВ) тис. грн. % (ПВ) тис. грн. % (ПВ)
Озима пшениця 22,2 16,01 15,38 4,78 21,9
Жито                    
Ячмінь 4,4 2,12 5,63 9,56 10,1
Просо 3,4 0,82 2,92 2,39 3,4
Горох             5,98    
кукурудза на зерно 12,2 14,05 8,88 12,95 7,5
Соняшник 26,1 32,35 26,10 22,32 19,7
Соя 3,7 10,29 82,5 8,93 23,1 4,60 8,8 2,1
Рослинництво - всього 72,0 75,65 626,5 67,84 314,1 62,58 268,79 64,6
Молоко 18,1 13,89 18,84 24,71 26,7
приріст: ВРХ 5,1 4,08 4,22 8,37 5,0
Свині 9,9 6,37 9,10 21,8 4,34 15,1 3,6
Тваринництво - всього 28,0 24,35 32,16 187,8 37,42 147,1 35,4
Разом по господарству 923,5 501,9 415,89 100,0

 

В 2011 році найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає реалізація молока – 26,7 %, і реалізація озимої пшениці – 21,9%, у 2010 році найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає реалізація молока – 24,7%, соняшнику -22,32 %, 2009 році – соняшник 26,1% і молоко - 18,84%, у 2008 році – соняшник – 32,35 % і озима пшениця - 16,01 %. У 2007 році найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займає реалізація соняшнику – 26,1 % і озимої пшениці - 22,2 %. Переважно найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції займали на протязі досліджуваного періоду займали молоко і соняшник.

 

 

Таблиця 3

Визначення коефіцієнта зосередження товарного виробництва

В Ф Г «Валері », 2011 р.

Види продукції Вартість товарної продукції Пор. № по ПВ (і) 2і-1 ПВ х (2і-1)
тис. грн. % (ПВ)
Озима пшениця 21,88 2,0 65,6
Ячмінь 10,10 70,7
Просо 3,37 50,5
кукурудза на зерно 7,45 5,0 67,1
Соняшник 19,72 3,00 98,6
Соя 8,8 2,12 9,0 36,0
Рослинництво - всього 268,79 64,63      
Молоко 26,69 1,0 26,7
приріст: ВРХ 5,05 6,0 55,5
Свині 15,1 3,63 7,0 47,2
Тваринництво - всього 147,1 35,37      
Разом по господарству 415,89     517,9

 

 

Коефіцієнт спеціалізації визначається за формулою :

= 100 / 517,9 = 0,19

При визначенні і аналізу коефіцієнта спеціалізації слід мати на увазі, що підприємство є багатогалузевим, якщо він не перевищує 0,2, з слабким рівнем спеціалізації – 0,21- 0,3, з середнім 0,31- 0,4, вище середнього 0,41- 0,5, з високим 0,51- 0,6 і поглибленим – вище 0,6.

Після розрахунку коефіцієнту спеціалізації (таблиця 3) з урахуванням всіх товарних галузей господарства зрозуміло, що у 2011р. коефіцієнт спеціалізації становить – 0,19, що свідчить про те ,що у господарства рівень спеціалізації слабкий

 

Таблиця 4

Продаж сільськогосподарської продукції в розрізі каналів реалізації

В Ф Г «Валері », 2011 р.

 

Види продукції Продано - всього на ринку через власні магазини, ларьки за іншими каналами реалізації
Кількість, ц Ціна 1 ц., грн Кількість, ц % до загальної кількості Ціна 1 ц., грн Кількість, ц % до загальної кількості Ціна 1 ц., грн
Зернові, - всього 152,40 - - - 152,40
Соняшник 332,84 - - - 332,84
Соя 250,00 - - - 250,00
Жива маса худоби, - всього 744,17 744,17 - - -
у т.ч. ВРХ 716,53 716,53 - - -
свині 2942,00 2942,00 - - -
Молоко 210,80 92,03 208,65 7,97 235,54

 

Каналами реалізації продукції рослинництва підприємство обрало інші канали реалізації, а продукції тваринництва на ринку через власні магазини, а також за іншими каналами реалізації.

Таблиця 5

Реалізація молока, ц

Роки
Ф Г «Валері »
Конкурентні підприємства
Ринок

 

Розрахунок частки ринка підприємства за 2011 рік:

(577/80145)*100%=0,72%

Розрахунок частки ринка конкурента за 2011рік:

(21487/80145)*100%=26,8%

Розрахунок відносної частки ринку:

0,72/26,8=0,03%

Темпи приросту:

(80145/76501*100)-100= 4,8%

Матриця «Бостон консалтинг груп» ґрунтується на двох індикаторах: «відносна частка ринку» та «темпи зростання» її можна розглянути в таблиці 6.

На початку сімдесятих років відома консалтингова фірма Boston Consulting Group (BCG) розробила схему управління портфелем продуктів, що отримала популярність як "матриця BCG". Матрицю BCG можна використовувати для визначення пріоритетів у товарному асортименті організаційної бізнес одиниці. Для забезпечення довгострокового процесу створення цінності компанія повинна мати асортимент товарів - як товарів з високим потенціалом росту, що вимагають вкладень грошових коштів, так і товарів з низьким потенціалом зростання, що постачають грошові кошти. Матриця Boston Consulting Group містить два параметри: частка на ринку і зростання ринку. Основна ідея полягає в наступному: компанії вигідніше, коли продукт має велику частку на ринку або коли ринок продукту зростає швидкими темпами. За задумом авторів методу, розміщення продуктів у Матриці BCG забезпечує 4 категорії в портфелі компанії:
Зірки (Stars) (високий зріст, висока частка на ринку)
- Зірки використовують велику кількість грошових коштів. Зірки є лідерами в бізнесі компанії. Тому вони повинні також виробляти велику кількість грошових коштів.
- Зірки часто знаходяться на межі балансу щодо чистого грошового потоку. Однак треба спробувати утримати частку Зірок на ринку, тому що нагородою за це буде придбання даної бізнес одиницею статусу дійної корови.
Дійні корови (дійних корів) (низький зріст, висока частка на ринку)
- Доходи та генерування грошових коштів повинні бути високі. Через низькі темпи зростання, інвестиції повинні бути мінімальні.
- Дійні корови - це, як правило, вчорашні Зірки, і вони становлять основний актив компанії.
Собаки (собаки) (низький зріст, низька частка на ринку)
-Зменшуйте число Собак в компанії.
-Слідкуйте за дорогими «планами щодо порятунку».
- Собаки повинні поставляти грошові кошти, в іншому випадку їх необхідно ліквідувати. Питальні знаки (Question Marks) (високий зріст, низька частка на ринку)
- Питальні знаки мають найгірші параметри грошових коштів, тому що вони висувають високі вимоги до грошових коштів і дають низький повернення з-за їх невеликої частки на ринку.
- Якщо частка на ринку залишається незмінною, то Питальні знаки просто поглинуть велика кількість грошових коштів.
- Треба або робити серйозні інвестиції, або продавати, або нічого не інвестувати і отримати можливу залишкову прибуток. Збільште частку на ринку або надайте додаткові грошові кошти. Метод Матриця BCG може допомогти зрозуміти поширену в стратегії помилку: недиференційований підхід до стратегії, такий, наприклад, як загальні цільові показники зростання (9 відсотків на рік) або загальний повернення на капітал, наприклад, 9,5% для всієї корпорації. У такому сценарії: Дійні корови можуть легко досягти свої цілі по прибутку. У їх менеджменту проста робота. Вище керівництво отримує позитивну оцінку так чи інакше. Більше того, їм часто дозволяється реінвестувати істотну кількість грошових коштів у бізнес-групи, які знаходяться в стадії зрілості. Собаки ведуть безперспективна бій і, що ще гірше, час від часу робляться інвестиції. Це все марні спроби «поправити бізнес». В результаті, все Питальні знаки та Зірки отримують лише посередні інвестиційні кошти. Так вони ніколи не можуть стати дійними коровами. Ці неадекватні інвестиції - марна трата грошей. Або ці стратегічні бізнес групи повинні отримати достатні інвестиційні фонди для того, щоб досягти реального лідируючого положення на ринку і стати дійними коровами (або Зірками), або, в іншому випадку, компаніям слід скорочувати капіталовкладення. Вони можуть потім спробувати отримати будь-які можливі засоби від знаків питання, які не були реалізовані.
Інші способи використання і переваги Матриці BCG:
Якщо компанія може використовувати криву досвіду до свого перевазі, то вона повинна бути здатна виробляти і реалізовувати нові товари за ціною досить низькою для того, щоб отримати лідерство частки на ринку на ранній стадії. Як тільки вона стане зіркою, вона буде прибуткова. Модель BCG корисна для менеджерів, для оцінки балансу в поточному портфелі фірми між зірками, дійних корів, знак питання і Собаками. Метод BCG застосуємо до великим компаніям, які прагнуть досягти обсягу та ефекту досвіду. Модель проста і легка для розуміння. Вона забезпечує підставу для менеджменту з тим, щоб прийняти рішення і підготуватися до майбутніх дій. Деякі обмеження матриці Boston Consulting Group: Вона нехтує ефектом синергії між організаційними одиницями. Висока частка на ринку - не єдиний фактор успіху. Зростання ринку - не єдиний показник привабливості ринку. Іноді Собаки можуть приносити навіть більше прибутку, ніж Дійні корови. Проблеми отримання даних про частку на ринку і зростання ринку. Немає ясного визначення того, що розуміється під «ринком». Висока частка на ринку не обов'язково веде до прибутковості. Модель використовує тільки 2 параметри - частка на ринку і темпи зростання. Це може спровокувати менеджмент просувати певний продукт або ліквідувати продукт передчасно. Бізнес з низькою часткою на ринку також може бути прибутковим. Модель нехтує невеликими конкурентами з швидкозростаючими частками на ринку.

 

Таблиця 6

Матриця БКГ

Темпи зростання галузі Відносна частка на ринку
Високі Низька Висока
«Питання» «Зірки»
Низькі     «Собаки»       «Дійні корови»  

 

За проведеним аналізом, ми бачимо, що маркетингова стратегія по молоку попадає у категорію «дійні корови». Це означає, що треба інтенсифікувати маркетингові зусилля для підтримки або збільшення частки на ринку цієї продукції.

Таблиця 6

Таблиця 7

В Ф Г «Валері »

Показники 2 007р. 2 008р. 2 009р. 2010р. 2011р.
Ступінь господарського використання землі, % 88,32 88,32 87,72 87,72 91,03
Ступінь розораності, % 79,06 79,06 83,38 83,38 80,08
Ступінь меліорованості, % - - - - -
Питома вага інтенсивних культур у загальній посівній площі, % 33,06 34,99 8,21 10,93 10,93

З даних таблиці можемо сказати, що у господарстві землі використовуються раціонально. Ступінь господарського використання землі дещо змінилося, зросло на 2,71%. Ступінь розораності у 2011 році порівняно з 2007 роком зросло на 1,02%, тобто частка ріллі в структурі сільськогосподарських земель майже не змінилася. Питома вага інтенсивних культур у загальній посівній площі у 2011 році порівняно з 2007 роком зменшилась на 22,13%.

Таблиці 8

Таблиця 9

В Ф Г «Валері »

Культури Роки 2011 р. в % до 2007 р.
2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 010р. 2 011р.
Озима пшениця 32,4 54,9 30,5 21,1 22,0 67,90
Ячмінь 24,7 22,2 18,6 14,7 14,5 58,70
Просо 32,3 13,3 10,0 13,8 23,8 73,68
Горох - - - 9,8 - -
кукурудза на зерно 10,6 10,6 6,1 8,1 5,4 50,94
Соняшник 17,5 17,5 55,3 15,1 19,8 113,14
Соя 7,2 7,1 17,3 15,4 6,4 88,89

 

Урожайність основних сільськогосподарських культур за досліджуваний період зменшилась окрім урожайності соняшнику, яка зросла на 13,14%.


Таблиця 10

Таблиця 11

Таблиця 12

 

Таблиця 13

В Ф Г «Валері »

Показники Кукурудза на силос та зелений корм Багаторічні трави Однорічні трави
на сіно на зелений корм на сіно на зелений корм
2 007 2 011 2 007 2 011 2 007 2 011 2 007 2 011 2 007 2 011
Урожайність, ц/га 175,25 267,43 31,3 43,6 152,43 235,9 16,5 77,7 100,5
Собівартість 1 ц, грн 9,15 12,7 12,6 12,90 24,54 27,5 6,58 7,62 7,85 8,15
Трудомісткість, люд.-год./ц 0,29 0,2 0,45 0,49 0,57 0,65 0,54 0,62 0,62 0,65
Міститься в 1 ц корму, ц: кормових одиниць 0,21 0,21 0,50 0,50 0,22 0,22 0,56 0,64 0,16 0,16
перетравного протеїну 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,08 0,09 0,02 0,02
кормопротеїнових одиниць 0,29 0,29 0,74 0,74 0,34 0,34 0,95 1,2 0,28 0,28
Одержано з 1 га, ц: кормових одиниць 36,80 23,4 15,66 14,70 33,53 36,24 9,22 10,2 12,43 21,28
перетравного протеїну 2,80 2,23 1,50 1,41 3,66 3,95 1,28 1,58 1,79 3,06
кормопротеїнових одиниць 32,37 20,6 23,17 21,75 51,83 56,01 15,64 16,9 21,37 36,58
Собівартість 1ц, грн: кормових одиниць 1,92 2,11 6,30 6,45 5,40 6,05 3,68 4,59 1,26 1,30
кормопротеїнових одиниць 2,65 2,92 9,32 9,55 8,34 9,35 6,25 6,58 2,16 2,24
Трудомісткість, люд.-год./ц: кормових одиниць 0,06 0,08 0,23 0,25 0,13 0,14 0,30 0,59 0,10 0,10
кормопротеїнових одиниць 0,08 0,11 0,33 0,36 0,19 0,22 0,51 0,68 0,17 0,18

 

За досліджуваний період одержано кормових одиниць і перетравного протеїну з 1 га кукурудзи на силос і зелений корм менше ніж в 2007 році їх собівартість зросла, що свідчить про не ефективне вирощування цієї кормової культури.

Одержано кормових одиниць і перетравного протеїну з 1 га багаторічних трав на сіно в 2011 році менше ніж в 2007 році, ефективність вирощування багаторічних трав на зелений корм зменшилась у порівнянні з 2007 роком, про що свідчить збільшення собівартості одержаних кормових одиниць і перетравного протеїну з 1 га багаторічних трав на зелений корм. Однорічні трави на сіно не вирощувались в 2011 році, а ефективність вирощування однорічних трав на зелений корм зменшилась у порівнянні з 2007 роком.

Отже, з даних нижче наведеної таблиці 4.8 можемо зробити висновок, що в Ф Г «Валері » по зерну у 2011 році порівняно з 2007роком, виробнича собівартість зменшилась на 21,2 %, а повна на 13,5%.

Виробнича собівартість соняшника у 2011 році на 27,3% менше порівняно з 2007 роком, а повна собівартість у 2011 році порівняно з 2007 роком зменшилась на 53,7. Виробнича собівартість соя у 2011 році порівняно з 2007 роком збільшилася на 79,1%, а повна на 71,2%. Виробнича собівартість молока у 2011 році порівняно з 2007 роком зменшилась на 28,9%, а повна собівартість у 2011 році порівняно з 2007 роком - на 22,2%.

Як бачимо з даних таблиці збільшилась повна собівартість ВРХ у 2011 році порівняно з 2007 роком на 56,4% та виробнича собівартість - на 55,3%. Собівартість свинини зменшилась через зменшення поголів’я.


Таблиця 14

Таблиця 15

Таблиця 16

В Ф Г «Валері »

Показники 2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 010р. 2 011р. 2011р. у % до 2007 р.
Фондовіддача 5,77 6,10 3,23 2,46 2,87 49,71
Фондомісткість 0,17 0,16 0,31 0,41 0,35 201,18
Умовний строк окупності 1,5 1,1 0,5 4,8 1,7 114,17
Віддача спожитих основних засобів 4,7 5,9 5,0 3,1 2,6 56,50
Валова продукція в порівняних цінах, тис. грн 697,75 634,72 603,29 402,63 452,68 64,88

 

З даних таблиці бачимо, що господарство здійснює не досить ефективне використання основних фондів. Це можна пояснити тим, що на протязі останніх трьох років підвищується показник фондомісткості, тобто якщо в 2007 році на 1 грн. валової продукції припадало 0,17 грн. Основних виробничих фондів, то у 2011 році – 0,35 грн., що вдвічі більше. В свою чергу показник фондовіддачі основних засобів, навпаки має тенденцію до зменшення, що є негативним явищем, оскільки зростає виробництво продукції з розрахунку на 1 грн. затрачених основних засобів. Так, якщо фондовіддача, у 2007 році становила 5,77 грн., то у 2011 році вона зменшилась до 2,87 грн., тобто на 50,29%. Умовний строк окупності на 14,17%, віддача спожитих основних засобів зменшилась на 43,5%.

Таблиця 17

Таблиця 18

В Ф Г «Валері »

Показники 2 007р. 2 008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2011 р. у % до 2007р
Енергетичні ресурси, м. к. с. 99,25
Енергозабезпеченість, м. к. с. 2,06 0,31 2,89 2,08 2,09 101,46
Енергоозброєність, м. к. с. 62,28 99,45 94,37 75,6 75,7 121,55
Енергоємність, м. к. с. 0,82 1,61 1,72 1,32 1,32 160,98

 

Як видно з таблиці 18 енергетичні ресурси в 2011 році в порівнянні з 2007 року зменшились на 0,75%, енергозабезпеченість виробництва зросла на 1,46%, енергоозброєність праці зросла на 21,5%, енергоємність валової продукції зросла на 60,9%. Отже підприємство забезпечене енергетичними ресурсами повністю.

Таблиця 19

Таблиця 20

Таблиця 21.

Таблиця 22

Таблиця 23

Таблиця 24

Таблиця 25

Таблиця 1

Показники розвитку ФГ «Валері»

Показники 2 007р. 2 008р. 2 009р. 2 010р. 2 011р. 2011 р. в % до 2007 р.
Валова продукція (в порівняльних цінах 2005 р.), тис. грн 697,75 634,72 603,29 402,63 452,68 64,9
в тому числі: рослинництва 403,64 411,62 438,09 207,64 247,69 61,4
тваринництва 294,11 223,10 165,20 194,99 204,99 69,7
Вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. грн 34,89 26,45 23,20 13,42 15,09 43,3
в тому числі: в рослинництві 33,64 34,30 31,29 12,21 14,57 43,3
в тваринництві 36,76 18,59 13,77 15,00 15,77 42,9
Вартість товарної продукції, тис. грн 923,5 501,9 415,89 73,7
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн 120,9 104,1 186,5 163,9 157,8 130,5
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн 278,2 230,8 237,3 481,2 173,0
Середньорічна чисельність працівників, осіб 150,0
в тому числі: в рослинництві 141,7
в тваринництві 162,5
Чисельність тварин переведене в умовне поголів’я, гол 191,10 148,60 108,30 233,00 100,20 52,4
Прибуток (збиток), тис. грн 83,00 91,00 364,70 -33,80 -94,89 -
Рівень рентабельності, % 17,26 17,47 65,26 -6,05 -18,21 -
Норма прибутку, % 20,80 27,17 65,89 -8,42 -14,85 -

 

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що валова продукція в порівняних цінах, яка була вироблена на підприємстві за досліджуваний період зменшилась на 35,1 %. Вартості товарної продукції зменшилась на 26,3%.

Середньорічна вартість основних фондів у господарстві зросла на 30,5% у порівнянні з 2007 роком. За досліджуваний період середньорічна вартість оборотних фондів значно збільшилась, а саме на 73%. Середньорічна чисельність працівників на підприємстві за досліджуваний період зросла на 50 %. На підприємстві спостерігається зменшення умовного поголів’я тварин на 50%.

Таблиця 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.016 с.)