ТОП 10:

Тема 1. Українські землі на початку XX ст.Тема 1. Українські землі на початку XX ст.

Варіант І:

1. Регіон України, який на початку ХХ ст. називали «українським П’ємонтом»:

а) Волинь; б) Буковина; в) Бессарабія; г) Галичина.

2. Рік проведення урочистостей з нагоди відкриття пам’ятника І. Котляревському:

а) 1901 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1907 р.

3. Вкажіть політичного діяча, який на початку ХХ ст. започаткував український самостійницький рух на Наддніпрянщині:

а) М. Грушевський; б) С. Петлюра; в) В. Винниченко; г) М. Міхновський.

4. Вкажіть рік розколу РСДРП на дві фракції – більшовиків і меншовиків:

а) 1898 р., І з’їзд; б) 1903 р., ІІ з’їзд; в) 1905 р., ІІІ з’їзд; г) 1906 р., ІV з’їзд.

5. 27 січня 1904 р. – це:

а) початок Першої російської революції;

б) початок російсько-японської війни;

в) початок аграрної реформи П. Столипіна;

г) початок виборчої кампанії до Першої Державної Думи.

6. Рік утворення Українського соціал-демократичного союзу («Спілки»):

а) 1906 р.; б) 1905 р.; в) 1904 р.; г) 1903 р.

7. Засновник в 1904 р. у Києві музично-драматичної школи – першої в Україні театрального навчального закладу:

а) М. Садовський; б) М. Лисенко; в) Ф. Красицький; г) І. Котляревський.

8. Вкажіть організатора в містах і селах України 1904 – 1907 рр. пересувних «народних виставок»:

а) В. Чехівський; б) В. Розвадовський; в) І. Труш; г) Ф. Красицький.

9. Керівник збройного повстання саперів у Києві в листопаді 1905 р.:

а) Б. Жаданівський; б) Г. Ткаченко-Петренко; в) П. Шмідт; г) Г. Вакуленчук.

10. Вкажіть організатора «Просвіти» у Миколаїві:

а) Д. Яворницький; б) М. Лисенко; в) Г. Коваленко; г) М. Аркас.

11. Назвіть місто, в якому у грудні 1905 р. існувала Чечелівська робітнича республіка:

а) Одеса; б) Київ; в) Катеринослав; г) Юзівка.

12. Кількість депутатів – членів Української парламентської громади в Другій Державній Думі:

а) 518 осіб; б) 497 осіб; в) 45 осіб; г) 47 осіб.

13. Укажіть назву першої щоденної української газети:

а) «Громадська думка»; б) «Рада»; в) «Хлібороб»; г) «Український вісник».

14. Вкажіть прізвище депутата Першої Державної Думи, який очолював Українську парламентську фракцію:

а) Д. Антонович; б) М. Меленевський; в) Л. Юркевич; г) І. Шраг.

15. Визначте історичне значення А. Шептицького:

а) реформував греко-католицьку церкву, як церкву національну;

б) видав альманах «Русалка Дністрова»;

в) започаткував молодіжну організацію «Січ»;

г) започаткував кооперативний рух Галичини.

16. Рік, коли вийшов указ, який вважається початком Столипінської аграрної реформи:

а) 1900 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1906 р.

17. Визначте, назву політичної партії, яку очолював Мар’ян Басок-Меленевський на початку ХХ ст.:

а) Спілка; б) УДРП; в) РУП; г) УСДРП.

18. Рік першого повного видання творів Тараса Шевченка (під редакцією В. Доманицького):

а) 1904 р.; б) 1905 р.; в) 1906 р.; г) 1907 р.

19. Оберіть варіант в якому події 1905 – 1907 рр. розташовані в хронологічному порядку:

а) вибори до Першої Державної думи, загальний жовтневий страйк, «кривава неділя», видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Другої Державної думи;

б) вибори до Першої Державної думи, «кривава неділя», видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Другої Державної думи, загальний жовтневий страйк;

в) «кривава неділя», загальний жовтневий страйк, видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Першої Державної думи, вибори до Другої Державної думи;

г) «кривава неділя», повстання на панцернику «Потьомкін», загальний жовтневий страйк, видання Маніфесту Миколи ІІ, вибори до Першої Державної думи, вибори до Другої Державної думи.

20. Напрям в авангардистському мистецтві, якому притаманні композиції з різнокольорових площин, що мають форму квадрата, прямокутника, кола, хреста:

а) сюрреалізм; б) фовізм; в) супрематизм; г) абстракціонізм.

Варіант ІІ:

1. Аграрну реформу започаткував на початку ХХ ст.:

а) Столипін; б) Плеве; в) Вітте; г) Родзянко.

2. Синдикат «Продвагон» або «Товариство для торгівлі виробами російських вагонобудівних заводів» було створено:

а) 1901 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1907 р.

3. Серед варіантів, що подають заповіді М. Міхновського розроблені ним для УНП і видані у 1903 р., оберіть той, який не властивий цьому програмному документу:

а) єдина й неподільна від Карпат і до Кавказу самостійна і вільна Українська Демократична Республіка – це національний всеукраїнський ідеал.

б) не бери собі дружину з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами; не приятелюй з ворогами нашого народу, бо це додає їм сили й відваги; не підтримуй гнобителів наших, бо зрадником станеш.

в) Україна для українців. Отже, проганяй звідусіль з України чужинців-гнобителів.

г) Україна мусить бути федерацією національних одиниць, запровадити федеральний парламент; утворити Українські Виборні Народні Ради; виробити краєву конституцію.

4. Рік утворення синдикату «Продвугілля» або «Товариства для торгівлі мінеральним паливом Донецького басейну»:

а) 1902 р.; б) 1903 р.; в) 1904 р.; г) 1905 р.

5. Назва політичної партії, яку утворили Сергій Єфремов і Борис Грінченко в 1905 р.:

а) УНП; б) УДРС; в) УСДРП; г) Спілка.

6. Однією з подій, яка поглибила в Російській імперії революційну кризу на початку ХХ ст. була:

а) Кримська війна; б) «Похід у Таврію за волею»;

в) російсько-японська війна; г) «бенкетна кампанія».

7. Оберіть українську партію, яка на початку ХХ ст. стояла на самостійницьких позиціях:

а) Спілка; б) УДРП; в) УНП; г) УСДРП.

8. Організатори повстання на панцернику «Потьомкін»:

а) Г. Ткаченко-Петренко, Б. Жаданівський; б) П. Шмідт, Б. Грінченко;

в) Є. Чекаленко, І. Шрага; г) Г. Вакуленчук, П. Матюшенко.

9. Де і коли почала виходити перша щоденна українська газета:

а) Катеринослав, вересень 1905 р.; б) Харків, жовтень 1905 р.;

в) Лубни, листопад 1905 р.; г) Київ, грудень 1905 р.

10. Російський імператор, який підписав Маніфест 17 жовтня 1905 р.:

а) Олександр І; б) Микола І; в) Олександр II; г) Микола II.

11. РУП у 1905 р. була реорганізована в:

а) «Спілка»; б) УРП; в) УНП; г) УСДРП.

12. Назвіть першу українську газету підросійської України, що виходила з листопада 1905 р.:

а) «Громадська думка»; б) «Рада»; в) «Хлібороб»; г) «Український вісник».

13. Керівник повсталих моряків Чорноморського флоту у листопаді 1905 р.:

а) Б. Жаданівський; б) Г. Ткаченко-Петренко; в) П. Шмідт; г) Г. Вакуленчук.

14. Серед запропонованих варіантів, оберіть міста України, де відбулися збройні повстання під час революції 1905 – 1907 рр.:

1) Горлівка; 2) Олександрівськ; 3) Бахмут;

4) Катеринослав; 5) Севастополь; 6) Харків.

а) 1, 3, 5, 6; б) 1, 2, 5, 6; в) 2, 4, 5, 6; г) 1, 2, 3, 4.

15. Кількість депутатів – членів Української парламентської громади в І Державній Думі:

а) 518 осіб; б) 497 осіб; в) 102 особи; г) 45 осіб.

16. Місто, в якому під час першої російської революції було створено першу в Україні Раду робітничих депутатів:

а) Київ; б) Харків; в) Олександрівськ; г) Катеринослав.

17. Вкажіть історичну роль М. Левитського в історії України:

а) організатор та теоретик перших українських «Просвіт»;

б) засновник вільної української преси;

в) організатор перших хліборобських спілок на селі;

г) засновник молодіжних організацій «Сокіл», «Січ».

18. Назва друкованого органу української фракції І Державної Думи:

а) «Рідна справа – Вісті з Думи»; б) «Хлібороб»;

в) «Український вісник»; г) «Діло».

19. Період діяльності Другої Державної Думи:

а) лютий – червень 1907 р.; б) березень – серпень 1907 р.;

в) квітень – вересень 1907 р.; г) січень – травень 1907 р.

20. Напрям в українській архітектурі початку ХХ ст., який вдало поєднував українські національні традиції, характерні пропорції української сільської хати та дерев’яної церковної архітектури з сучасним розумінням зручності:

а) класицизм; б) рококо; в) модерн; г) неокласицизм.

Тема 2. Українські землі у складі Російської імперії

тема 1. Українські землі на початку XX ст.

Варіант І:

1. Регіон України, який на початку ХХ ст. називали «українським П’ємонтом»:

а) Волинь; б) Буковина; в) Бессарабія; г) Галичина.

2. Рік проведення урочистостей з нагоди відкриття пам’ятника І. Котляревському:

а) 1901 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1907 р.

3. Вкажіть політичного діяча, який на початку ХХ ст. започаткував український самостійницький рух на Наддніпрянщині:

а) М. Грушевський; б) С. Петлюра; в) В. Винниченко; г) М. Міхновський.

4. Вкажіть рік розколу РСДРП на дві фракції – більшовиків і меншовиків:

а) 1898 р., І з’їзд; б) 1903 р., ІІ з’їзд; в) 1905 р., ІІІ з’їзд; г) 1906 р., ІV з’їзд.

5. 27 січня 1904 р. – це:

а) початок Першої російської революції;

б) початок російсько-японської війни;

в) початок аграрної реформи П. Столипіна;

г) початок виборчої кампанії до Першої Державної Думи.

6. Рік утворення Українського соціал-демократичного союзу («Спілки»):

а) 1906 р.; б) 1905 р.; в) 1904 р.; г) 1903 р.

7. Засновник в 1904 р. у Києві музично-драматичної школи – першої в Україні театрального навчального закладу:

а) М. Садовський; б) М. Лисенко; в) Ф. Красицький; г) І. Котляревський.

8. Вкажіть організатора в містах і селах України 1904 – 1907 рр. пересувних «народних виставок»:

а) В. Чехівський; б) В. Розвадовський; в) І. Труш; г) Ф. Красицький.

9. Керівник збройного повстання саперів у Києві в листопаді 1905 р.:

а) Б. Жаданівський; б) Г. Ткаченко-Петренко; в) П. Шмідт; г) Г. Вакуленчук.

10. Вкажіть організатора «Просвіти» у Миколаїві:

а) Д. Яворницький; б) М. Лисенко; в) Г. Коваленко; г) М. Аркас.

11. Назвіть місто, в якому у грудні 1905 р. існувала Чечелівська робітнича республіка:

а) Одеса; б) Київ; в) Катеринослав; г) Юзівка.

12. Кількість депутатів – членів Української парламентської громади в Другій Державній Думі:

а) 518 осіб; б) 497 осіб; в) 45 осіб; г) 47 осіб.

13. Укажіть назву першої щоденної української газети:

а) «Громадська думка»; б) «Рада»; в) «Хлібороб»; г) «Український вісник».

14. Вкажіть прізвище депутата Першої Державної Думи, який очолював Українську парламентську фракцію:

а) Д. Антонович; б) М. Меленевський; в) Л. Юркевич; г) І. Шраг.

15. Визначте історичне значення А. Шептицького:

а) реформував греко-католицьку церкву, як церкву національну;

б) видав альманах «Русалка Дністрова»;

в) започаткував молодіжну організацію «Січ»;

г) започаткував кооперативний рух Галичини.

16. Рік, коли вийшов указ, який вважається початком Столипінської аграрної реформи:

а) 1900 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1906 р.

17. Визначте, назву політичної партії, яку очолював Мар’ян Басок-Меленевський на початку ХХ ст.:

а) Спілка; б) УДРП; в) РУП; г) УСДРП.

18. Рік першого повного видання творів Тараса Шевченка (під редакцією В. Доманицького):

а) 1904 р.; б) 1905 р.; в) 1906 р.; г) 1907 р.

19. Оберіть варіант в якому події 1905 – 1907 рр. розташовані в хронологічному порядку:

а) вибори до Першої Державної думи, загальний жовтневий страйк, «кривава неділя», видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Другої Державної думи;

б) вибори до Першої Державної думи, «кривава неділя», видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Другої Державної думи, загальний жовтневий страйк;

в) «кривава неділя», загальний жовтневий страйк, видання Маніфесту Миколи ІІ, повстання на панцернику «Потьомкін», вибори до Першої Державної думи, вибори до Другої Державної думи;

г) «кривава неділя», повстання на панцернику «Потьомкін», загальний жовтневий страйк, видання Маніфесту Миколи ІІ, вибори до Першої Державної думи, вибори до Другої Державної думи.

20. Напрям в авангардистському мистецтві, якому притаманні композиції з різнокольорових площин, що мають форму квадрата, прямокутника, кола, хреста:

а) сюрреалізм; б) фовізм; в) супрематизм; г) абстракціонізм.

Варіант ІІ:

1. Аграрну реформу започаткував на початку ХХ ст.:

а) Столипін; б) Плеве; в) Вітте; г) Родзянко.

2. Синдикат «Продвагон» або «Товариство для торгівлі виробами російських вагонобудівних заводів» було створено:

а) 1901 р.; б) 1903 р.; в) 1905 р.; г) 1907 р.

3. Серед варіантів, що подають заповіді М. Міхновського розроблені ним для УНП і видані у 1903 р., оберіть той, який не властивий цьому програмному документу:

а) єдина й неподільна від Карпат і до Кавказу самостійна і вільна Українська Демократична Республіка – це національний всеукраїнський ідеал.

б) не бери собі дружину з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами; не приятелюй з ворогами нашого народу, бо це додає їм сили й відваги; не підтримуй гнобителів наших, бо зрадником станеш.

в) Україна для українців. Отже, проганяй звідусіль з України чужинців-гнобителів.

г) Україна мусить бути федерацією національних одиниць, запровадити федеральний парламент; утворити Українські Виборні Народні Ради; виробити краєву конституцію.

4. Рік утворення синдикату «Продвугілля» або «Товариства для торгівлі мінеральним паливом Донецького басейну»:

а) 1902 р.; б) 1903 р.; в) 1904 р.; г) 1905 р.

5. Назва політичної партії, яку утворили Сергій Єфремов і Борис Грінченко в 1905 р.:

а) УНП; б) УДРС; в) УСДРП; г) Спілка.

6. Однією з подій, яка поглибила в Російській імперії революційну кризу на початку ХХ ст. була:

а) Кримська війна; б) «Похід у Таврію за волею»;

в) російсько-японська війна; г) «бенкетна кампанія».

7. Оберіть українську партію, яка на початку ХХ ст. стояла на самостійницьких позиціях:

а) Спілка; б) УДРП; в) УНП; г) УСДРП.

8. Організатори повстання на панцернику «Потьомкін»:

а) Г. Ткаченко-Петренко, Б. Жаданівський; б) П. Шмідт, Б. Грінченко;

в) Є. Чекаленко, І. Шрага; г) Г. Вакуленчук, П. Матюшенко.

9. Де і коли почала виходити перша щоденна українська газета:

а) Катеринослав, вересень 1905 р.; б) Харків, жовтень 1905 р.;

в) Лубни, листопад 1905 р.; г) Київ, грудень 1905 р.

10. Російський імператор, який підписав Маніфест 17 жовтня 1905 р.:

а) Олександр І; б) Микола І; в) Олександр II; г) Микола II.

11. РУП у 1905 р. була реорганізована в:

а) «Спілка»; б) УРП; в) УНП; г) УСДРП.

12. Назвіть першу українську газету підросійської України, що виходила з листопада 1905 р.:

а) «Громадська думка»; б) «Рада»; в) «Хлібороб»; г) «Український вісник».

13. Керівник повсталих моряків Чорноморського флоту у листопаді 1905 р.:

а) Б. Жаданівський; б) Г. Ткаченко-Петренко; в) П. Шмідт; г) Г. Вакуленчук.

14. Серед запропонованих варіантів, оберіть міста України, де відбулися збройні повстання під час революції 1905 – 1907 рр.:

1) Горлівка; 2) Олександрівськ; 3) Бахмут;

4) Катеринослав; 5) Севастополь; 6) Харків.

а) 1, 3, 5, 6; б) 1, 2, 5, 6; в) 2, 4, 5, 6; г) 1, 2, 3, 4.

15. Кількість депутатів – членів Української парламентської громади в І Державній Думі:

а) 518 осіб; б) 497 осіб; в) 102 особи; г) 45 осіб.

16. Місто, в якому під час першої російської революції було створено першу в Україні Раду робітничих депутатів:

а) Київ; б) Харків; в) Олександрівськ; г) Катеринослав.

17. Вкажіть історичну роль М. Левитського в історії України:

а) організатор та теоретик перших українських «Просвіт»;

б) засновник вільної української преси;

в) організатор перших хліборобських спілок на селі;

г) засновник молодіжних організацій «Сокіл», «Січ».

18. Назва друкованого органу української фракції І Державної Думи:

а) «Рідна справа – Вісті з Думи»; б) «Хлібороб»;

в) «Український вісник»; г) «Діло».

19. Період діяльності Другої Державної Думи:

а) лютий – червень 1907 р.; б) березень – серпень 1907 р.;

в) квітень – вересень 1907 р.; г) січень – травень 1907 р.

20. Напрям в українській архітектурі початку ХХ ст., який вдало поєднував українські національні традиції, характерні пропорції української сільської хати та дерев’яної церковної архітектури з сучасним розумінням зручності:

а) класицизм; б) рококо; в) модерн; г) неокласицизм.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.013 с.)