ТОП 10:

Основна мета курсу – усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування у межах наукового і ділового стилів (професійного спілкування).Насамкінець студент повинен знати:

- загальну теорію походження і функціонування мови;

- специфіку походження і функціонування української мови як національної;

- особливості усної і писемної форм мовлення;

- місце і роль стилів у системі професійного спілкування і вимоги до наукової і ділової мови;

- особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;

- орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної мови;

- засоби мовного етикету і правила оформлення усної і писемної форм ділового мовлення.

Студент повинен вміти:

- оцінювати правильність заходів щодо проведення культурно-мовної і національно-мовної політики у межах конкретного регіону;

- самостійно складати, перекладати й редагувати тексти професійного спрямування;

- ефективно кристуватися мовними, стилістичними й етичними нормами усної форми ділового мовлення у межах професійної діяльності.

Контрольна робота поряд із курсом лекцій і виконанням тестів для самоконтролю надасть можливість студентам самостійно підготуватися до екзамену. Її успішне виконання є обов’язковою умовою допуску до іспиту. Контрольна робота виконується в окремому зошиті чорнилами не пізніше трьох тижнів до початку екзаменаційної сесії і здається методистові на кафедру менеджменту і господарського права.

Для підготовки до екзамену і виконання контрольної роботи рекомендується користуватися наступною літературою.

Основна література

1. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с..

2. Мозговий В.І. Ділова мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 288 с.

Додаткова література

3. Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні. Курс професійного спілкування. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 584 с.

4. Мозговий В.І., Вергазова Л.Г. Ділова українська мова в державному управлінні. Частина 2. Практичний курс. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 158 с.

 

Завдання 1.Ознайомтеся із темою «Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування». Визначте поняття мови і мовлення. Опишіть етапи і механізм походження і функціонування мови і національної мови [1, с.19-31].

 

Завдання 2.Відредагуйте документ відповідно до чинних вимог. Виправте орфографічні помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити (див.: [1, с.252] (Завдання 1).

 

Завдання 3.Перекладіть текст українською мовою (див.: [1, с.336] (Завдання 1).

 

ВАРІАНТ 2

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Основна мета курсу – усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування у межах наукового і ділового стилів (професійного спілкування).

Насамкінець студент повинен знати:

- загальну теорію походження і функціонування мови;

- специфіку походження і функціонування української мови як національної;

- особливості усної і писемної форм мовлення;

- місце і роль стилів у системі професійного спілкування і вимоги до наукової і ділової мови;

- особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;

- орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної мови;

- засоби мовного етикету і правила оформлення усної і писемної форм ділового мовлення.

Студент повинен вміти:

- оцінювати правильність заходів щодо проведення культурно-мовної і національно-мовної політики у межах конкретного регіону;

- самостійно складати, перекладати й редагувати тексти професійного спрямування;

- ефективно кристуватися мовними, стилістичними й етичними нормами усної форми ділового мовлення у межах професійної діяльності.

Контрольна робота поряд із курсом лекцій і виконанням тестів для самоконтролю надасть можливість студентам самостійно підготуватися до екзамену. Її успішне виконання є обов’язковою умовою допуску до іспиту. Контрольна робота виконується в окремому зошиті чорнилами не пізніше трьох тижнів до початку екзаменаційної сесії і здається методистові на кафедру менеджменту і господарського права.

Для підготовки до екзамену і виконання контрольної роботи рекомендується користуватися наступною літературою.

Основна література

1. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.

2. Мозговий В.І. Ділова мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 288 с.

Додаткова література

3. Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні. Курс професійного спілкування. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 584 с.

4. Мозговий В.І., Вергазова Л.Г. Ділова українська мова в державному управлінні. Частина 2. Практичний курс. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 158 с.

 

Завдання 1.Ознайомтеся із темою «Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування». Схарактеризуйте особливості усної і писемної форм мовлення. Визначте поняття стилю мовлення і опишіть особливості кожного із стилів. [1, с.31-45].

 

Завдання 2.Відредагуйте документ відповідно до чинних вимог. Виправте орфографічні помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити (див.: [1, с.245] (Завдання 1).

 

Завдання 3.Перекладіть текст українською мовою (див.: [1, с.343] (Завдання 1).

.

 

 

ВАРІАНТ 3

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

 

Основна мета курсу – усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування у межах наукового і ділового стилів (професійного спілкування).

Насамкінець студент повинен знати:

- загальну теорію походження і функціонування мови;

- специфіку походження і функціонування української мови як національної;

- особливості усної і писемної форм мовлення;

- місце і роль стилів у системі професійного спілкування і вимоги до наукової і ділової мови;

- особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем української мови;

- орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної мови;

- засоби мовного етикету і правила оформлення усної і писемної форм ділового мовлення.

Студент повинен вміти:

- оцінювати правильність заходів щодо проведення культурно-мовної і національно-мовної політики у межах конкретного регіону;

- самостійно складати, перекладати й редагувати тексти професійного спрямування;

- ефективно кристуватися мовними, стилістичними й етичними нормами усної форми ділового мовлення у межах професійної діяльності.

Контрольна робота поряд із курсом лекцій і виконанням тестів для самоконтролю надасть можливість студентам самостійно підготуватися до екзамену. Її успішне виконання є обов’язковою умовою допуску до іспиту. Контрольна робота виконується в окремому зошиті чорнилами не пізніше трьох тижнів до початку екзаменаційної сесії і здається методистові на кафедру менеджменту і господарського права.

Для підготовки до екзамену і виконання контрольної роботи рекомендується користуватися наступною літературою.

Основна література

1. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с..

2. Мозговий В.І. Ділова мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 288 с.

Додаткова література

3. Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні. Курс професійного спілкування. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 584 с.

4. Мозговий В.І., Вергазова Л.Г. Ділова українська мова в державному управлінні. Частина 2. Практичний курс. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 158 с.

 

Завдання 1.Ознайомтеся із темою «Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування». Опишіть особливості наукового і ділового стилів і визначте вимоги до мови ділового стилю. Сфомулюйте вимоги до документів і дайте їхню класифікацію [1, с.38-49].

 

Завдання 2.Відредагуйте документ відповідно до чинних вимог. Виправте орфографічні помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити (див.: [1, с.231] (Завдання 1).

 

Завдання 3.Перекладіть текст українською мовою (див.: [1, с.349] (Завдання 1).

 

 

ВАРІАНТ 4

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.85.115 (0.012 с.)