Стаття 77. Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі,одномандатних мажоритарних виборчих округах 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 77. Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі,одномандатних мажоритарних виборчих округах1. Виборча комісія АРК, обласна, районна, міська, районна у місті територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування по виборах депутатів відповідної ради не пізніш як на п'ятий день з дня місцевих виборів установлює результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів. До протоколу про результати виборів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації партії;

9) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі від жодної місцевої організації партії.

2. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів, включених до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали 3 і більше % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, на число, що дорівнює кількості депутатських мандатів у цьому виборчому окрузі.

3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, за умови, що кількість цих голосів виборців дорівнює виборчій квоті або є більшою за виборчу квоту.

4. Кандидати в депутати, включені до виборчого списку від місцевої організації партії, за який подали свої голоси виборці у кількості, меншій, ніж виборча квота, права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі не мають.

5. Депутатські мандати у багатомандатному виборчому окрузі між кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків від місцевих організацій партій, які відповідно до ч.3 цієї ст. мають право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, розподіляються пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за відповідний виборчий список від місцевої організації партії, у послідовності, визначеній ч.6,7 цієї ст..

6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків від кожної місцевої організації партії, що набула право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла ч. отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати в депутати від цієї організації партії. Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.

7. Виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації партії, які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до ч6 цієї ст., отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список, за кандидатів якого віддано більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

8. Результатом виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є визначення в порядку черговості у виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій партій осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками від місцевих організацій партій.

У разі настання обставин, передбачених ч.2 ст. 46 цього Закону, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів у багатомандатному виборчому окрузі такими, що не відбулися.

9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками від місцевих організацій партій, та визначення відповідно до вимог абзацу першого ч. восьмої цієї ст. осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів також зазначає:

1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій;

2) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), рік народження, освіту, посаду, місце роботи (заняття), адресу місця проживання, партійність кожного обраного депутата.

10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.

11. Виборча комісія АРК, обласна, районна, міська, районна у місті територіальна виборча комісія на підставі протоколів про підсумки голосування (в тому числі з позначкою "Уточнений") в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі встановлює результати виборів у цьому виборчому окрузі, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів у відповідному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати;

9) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати;

10) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата у депутати, який набрав найбільшу кількість голосів виборців у відповідному виборчому окрузі.

12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі складеного нею протоколу про результати виборів депутатів у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі не пізніш як на 5 день з дня виборів приймає одне з рішень про результати виборів: про визнання депутата обраним, про призначення повторного голосування, про визнання місцевих виборів у виборчому окрузі такими, що не відбулися.

Обраним депутатом вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.

Якщо голосування проводилося по одному кандидату у депутати згідно з частиною першою ст. 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів по виборах у виборчому окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.

13. Вибори в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі визнаються такими, що не відбулися, в разі настання обставин, передбачених частиною другою ст. 46 цього Закону.

14. У разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, депутатом у багатомандатному виборчому окрузі та депутатом у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою такий кандидат вважається обраним відповідно депутатом у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою.

Кандидат у депутати, включений до виборчого списку від місцевої організації партії у багатомандатному виборчому окрузі, у разі обрання його депутатом у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою невідкладно після отримання рішення територіальної виборчої комісії про результати відповідних місцевих виборів повідомляє про своє обрання територіальну виборчу комісію, яка встановлює результати місцевих виборів по відповідному багатомандатному виборчому округу.

У такому разі відповідна територіальна виборча комісія протягом 1 дня з дня отримання такого повідомлення або відповідного повідомлення ЦВК приймає рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації партії.

15. Про прийняте згідно з абзацом третім ч. 14 цієї ст. рішення територіальна виборча комісія повідомляє відповідного кандидата у депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення.

16. Повідомлення про результати голосування, список обраних депутатів у багатомандатному окрузі (в алфавітному порядку), обраного депутата в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання депутата, назви місцевої організації партії, від якої він обраний, не пізніш як на 5 день після проведення виборів публікуються в пресі або доводяться до відома населення в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Про результати виборів депутатів територіальна виборча комісія невідкладно надсилає повідомлення ЦВК за формою, встановленою ЦВК, та інформує відповідну раду на її першому пленарному засіданні відповідно до ЗУ"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.013 с.)