Секція 3. Соціально-психологічні, культурологічні та релігійніпроблемирозвиткудуховностіособистості 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Секція 3. Соціально-психологічні, культурологічні та релігійніпроблемирозвиткудуховностіособистостіКерівники секції:

Ставицька Світлана Олексіївна - завідувач кафедри соціальної психології та психотерапії ІСПСК НПУ імені М.П. Драгоманова, докторпсихол. наук, доцент

Федоренко Алла Федорівна -доцент кафедри соціальної психології та психотерапії ІСПСК НПУ імені М.П.Драгоманова, канд. психол. наук, доцент.

Секретар секції:

Кондратенко Інна Григорівна -викладачкафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку ІСПСК НПУімені М.П. Драгоманова,аспірантка

ДОПОВІДІ:

Помиткін Едуард Олександрович - завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор психол. наук, професор.

Духовно-особистісний підхід як основа психотерапевтичної практики

Долинська Любов Василівна - завідувач кафедри психології Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова,канд. психол. наук, професор.

Соціально-психологічні аспекти розвитку духовності майбутнього фахівця

Лисянська Таїсія Миколаївна - декан факультету перепідготовки фахівців ІППК, професор кафедри психології Інституту філософії освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова, канд. психол. наук, професор.

Когнітивні процеси як засіб розвитку екологічного мислення особистості

Алєксєєва Юлія Аркадіївна -доцент кафедри теоретичної та консультативної психології ІСПСК НПУ імені М.П.Драгомановаканд. психол. наук, доцент.

Теоретичний аналіз феномену віри

Бугерко Ярослава Миколаївна -заступник завідувача кафедри психології РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», канд. психол. наук, доцент.

Духовні виміри ціннісно-смислової сфери особистості студентів ВНЗ

ГорбенкоЮрій Леонідович - доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, канд. психол. наук, доцент.

Особливості розвитку духовності особистості в умовах сучасного суспільства

Заїнчківська Ірина Петрівна - заступник директора ІСПСК НПУ імені М. П. Драгоманова, старший викладач кафедри соціології.

Релігійна освіта в умовах трансформації українського суспільства

Кізіма Віталіна Володимирівна - аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Самотність як соціально-психологічна категорія

Кондратенко Інна Григорівн -аспірантка кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку ІСПСК НПУ імені М. П. Драгоманова.

Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку системи цінностей особистості

Котлярова Маріанна Володимирівна - аспірантка кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету.

Соціально-психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькомувіці

Лохвицька Любов Василівна - докторант кафедри теоретичної та консультативної психології ІСПСК НПУ імені М.П.Драгоманова, канд. пед. наук, доцент.

Моральне виховання: тезаурус понять у філософсько-психологічному контексті

ЛукасевичОксана Анатоліївна - доцент кафедри практичної психології Запорізького національного університету, канд. психол. наук.

Духовність як інтегральна психологічна ознака зрілості особистості

Мойсеєва Ірина Володимирівна- аспірантка кафедри теоретичної та консультативної психології ІСПСК НПУ імені М. П. Драгоманова.

Формування моральності у підлітків для протистояння негативним соціальним факторам

Патинок Оксана Петрівна - доцент кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, канд. психол. наук, доцент.

Духовність як основа професійної відповідальності

Перетятько Владислав Анатолійович (архімандрит Іоасаф) -аспірант кафедри загальної та соціальної психологіїХерсонського державного університету

Волонтерство та формуваннядуховнихцінностей і цінніснихорієнтацій

Пилипенко НаталіяГеоргіївна– викладач кафедри соціальної психології та психотерапії ІСПСК НПУ імені М.П. Драгоманова.

Роль інтелектуальної сфери у становленні духовності особистості

Романова Юлія Владиславівна -викладач кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку ІСПСК НПУ імені М. П. Драгоманова.

Розвиток особистісного потенціалу майбутніх психологів за допомогою програми оптимізації ціннісних детермінант професійного мислення студентів

СафіуллінаЮлія Вадимівна - аспірант кафедри практичної психології Запорізького національного університету.

Динаміка відповідальності студентів ВНЗ

Ставицький Геннадій Анатолійович -викладачкафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку ІСПСК НПУ імені М. П. Драгоманова,аспірант.

Розвиток віротерпимості та толерантності молоді засобами релігійної просвіти

Томіліна Олена Леонідівна -аспірант кафедри соціальної психології та психотерапіїІСПСК НПУ імені М. П. Драгоманова.

Завдання розвитку екологічних уявлень та екологічної свідомості в контексті духовності особистості

МАЙСТЕР-КЛАСИ

Майстер-класи. Перший блок.

Екофасилітація або допомога в перехідний період розвитку особистості

Ведучий:Лушин Павло Володимирович -засновникінноваційного напряму в практичній психології та методу надання психологічної допомоги «Екофасилітація», практикуючий психолог та психотерапевт,завідувач кафедри загальної та практичної психології Університету менеджменту освітиНАПН України,професор кафедри соціальної психології та психотерапії ІСПСК НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор психол. наук, професор.

 

2. Використання музики в психотерапії

Ведуча: Захарченко Віра Григорівна -доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. психол.наук, доцент, сертифікований та акредитований гештальт-терапевт, тренер.

 

Метафора життєвого шляху» (демонстраційний рефлексивний тренінг з використанням метафоричних асоціативних карт)

Ведуча:Бородулькіна Тетяна Олександрівна -доцент кафедри психології Запорізького національного технічного університету, канд.психол. наук, доцент, практичний психолог, спеціаліст по метафоричним асоціативним картам, сертифікований ведучий психологічних комунікаційних онлайн-ігор «Театр V» Клуба Vislinsky.

 

Майстер-класи. Другий блок.

Глибинний зміст стосунків у дзеркалі символдрами

Ведуча:Омельченко Яніна Миколаївна -провідний науковий співробітник лабораторії консультативної психології та психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, психотерапевт-наставник за методом символдрами, керівник КОС (Київського осередку символдрами), канд.психол. наук, доцент.

 

Розвиток стресостійкості особистості методами гештальт-терапії

Ведуча:Зайчикова Тетяна Вікторівна -асоційований тренер програм Московського гештальт інституту, сертифікований та акредитований гештальт-терапевт, супервізор МГІ; терапевт, викладач та супервізор Українського інституту консультативної психології та психотерапії,доцент кафедри соціальної психології та психотерапії ІСПСК НПУ імені М.П. Драгоманова, канд. психол. наук, доцент.

 

Сімейний портрет в інтер’єрі (технологія діагностики в практиці системної сімейної терапії)

Ведуча:Репецька Анжела Василівна -практичний психолог («Символдрама», системна сімейна терапія), викладач кафедри психології Запорізького національного технічного університету.

Підведення підсумків конференції

1. Підведення підсумків Першої науково-практичної конференціїз міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства».

2. Ухвалення резолюції конференції.

3. Закриття Першої науково-практичної конференціїз міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства».

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)