ТОП 10:

Що буквально означає термін “інфляція”?1) вздуття;

2) піднесення;

3)спад;

4) рівновага.

67. Інфляція витрат обумовлена:

1) зростанням собівартості продукції;

2) зростанням інвестиційних витрат;

3) зростанням споживчих витрат;

4) зростання процента за кредит.

68. При зниженні темпу інфляції до 5% в місяць, інфляція стане:

1) повзучою;

2) галопуючою;

3) гіперінфляцією;

4) помірною.

69. Купівельна спроможність грошей ...

1) зменшується в період інфляції;

2) збільшується в період інфляції;

3) зменшується в період дефляції;

4) не змінюється в залежності від інфляції і дефляції.

70. Стабільність грошей - це ...

1) здатність грошей зберігати свою купівельну спроможність протягом певного періоду часу;

2) властивість грошей (як правило, металічних. яка дозволяє протягом довгого періоду часу зберігати їх фізичний стан;

3) стабільна норма прибутку, що приноситься грошима, які використовується в якості капіталу протягом певного періоду часу;

4) сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб’єктів грошового обігу в певний момент.

71. Яким показником не вимірюється інфляція:

1) індес Доу-Джонса;

2) індекс споживчих цін;

3) індекс цін на засоби виробництва;

4) дефлятор ВВП.

72. До класифікації інфляції за формами прояву відноситься:

1) гіперінфляція;

2) цінова інфляція;

3) інфляція попиту;

4) інфляція витрат.

73.До класифікації інфляції за темпами знецінення грошей відноситься:

1) галопуюча інфляція;

2) цінова інфляція;

3) інфляція попиту;

4) інфляція заощаджень.

74.До класифікації інфляції залежно від ступеня передбачення відноситься:

1) інфляція витрат;

2) цінова інфляція;

3) інфляція заощаджень;

4) неочікувана інфляція.

75. Головна функція грошової реформи:

1) стабілізація грошового обігу;

2) заміна масштабу цін;

3) конфіскація грошей у населення;

4) впровадження нового зразка купюри.

76. Метод стабілізації грошового обігу, який означає відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці - це ...

1) реставрація;

2) нуліфікація;

3) дефляція;

4) деномінація.

77. Стагфляція - це ...

1) стан економіки країни, який характеризується піднесенням економіки і стабільним курсом національної грошової одиниці;

2)стан економіки країни, який характеризується стабільною економікою і стійким грошовим обігом;

3)стан економіки країни, який характеризується поєднанням економічної кризи з інфляцією.

У якому році була проведена грошова реформа в незалежній Україні?

1) 1996 р.;

2) 1995 р.;

3)1998 р.;

4) 1993 р.

79. Яке з наведених нижче тверджень характеризує різновид грошової
реформи - деномінацію?

1) обмін усіх старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін, заробітної плати, пенсій тощо;

2) знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою;

3) оголошення державного знецінення грошових знаків недійсними;

Що означає термін «валютний паритет»?

1)співвідношення між двома валютами, що встановлюється у законодавчому порядку;

2) незалежність національної валюти від світової валютної системи;

3) кількісний вміст дорогоцінних металів у грошовій одиниці;

4) здатність однієї валюти обмінюватись на іншу.

Який вид котирування характеризує вираз одиниці іноземної валюти у національній валюті?

1) прямий курс;

2) непрямий курс;

3) крос-курс;

4) фіксинг-курс.

До якого режиму валютного курсу належить курс валют, який змінюється в залежності від попиту та пропозиції на валютному ринку?

1) до фіксованого режиму;

2) до гібридного варіанту фіксованого курсу;

3) до плаваючого режиму;

4) до валютного коридору.

83. Валютний «кошик» - це...

1) вимір середньозваженого курсу однієї валюти по відношенню до певного набору інших валют;

2) перелік певних валют, які можуть конвертуватися лише на одну встановлену валюту;

3) обмеження сфери обігу національної валюти за територіальними або політичними ознаками;

4) набір валют, що мають обіг в одній країні або на визначеній території.

До якого виду валютної системи сьогодні належить елемент ЕКЮ?

1) він втратив своє існування;

2) до національної валютної системи;

3) до світової валютної системи;

4) до європейської валютної системи.

Яку валютну систему характеризує доларовий стандарт?

1)Бреттон-Вудську валютну систему;

2) Паризьку валютну систему;

3) генуезьку валютну систему;

4) ямайську валютну систему.

Яку валютну систему характеризує золотодевізний стандарт?

1) Паризьку валютну систему;

2) генуезьку валютну систему;

3) Бреттон-Вудську валютну систему;

4) Європейську валютну систему.

87.У якій світовій валютній системі розрахунково-платіжною одиницею є SDR (спеціальні права запозичення)?

1) Ямайській валютній системі;

2) Генуезькій валютній системі;

3) Бреттон-Вудській валютній системі;

4) Європейській валютній системі.

88.Наведіть хронологію зміни світових валютних систем:

1) Паризька – Генуезька - Бреттон-Вудська – Ямайська;

2) Генуезька – Ямайська – Бреттон-Вудська – Паризька;

3) Бреттон-Вудська - Паризька – Генуезька – Ямайська;

4) Паризька – Бреттон-Вудська – Ямайська – Генуезька.

89.Валютна інтервенція - це...

1)Підвищення або зниження дисконтної ставки центрального банку з метою впливу на рух іноземного капіталу;

2) Сукупність валютних обмежень, які застосовуються однією державою відносно інших держав з метою примусового виконання певних вимог;

3) Купівля-продаж центральним банком іноземної валюти з метою впливу на курс національної валюти;

4) Збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання у іноземній валюті.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.007 с.)