Ким була представлена та якими провідними ідеями характеризувалась націонал-комуністична течія в українській політичній думці першої половини ХХ ст. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ким була представлена та якими провідними ідеями характеризувалась націонал-комуністична течія в українській політичній думці першої половини ХХ ст.Найпомітніші діячи цього напряму були: В.Винниченко. М.Хвильовий.

Ідеі: підтримка ідеї федерації незалежних державних республік; критика більшовицького режиму Росіі як небезпечного ворога для украінської незалежності; розуміння ревалюції як продовження соціальної; надання приоритету колективним формам власності. Визначення УСРР як держави трудящіх, а комунізм як прогресівного ладу.

Коли історично виникли масові партії (партії сучасного типу) і які основні чинники сприяли цьому?

Прототипи сучасних політичних партій зявились у період ранніх буржуазних революцій. Проте повністю вони сформувалися у часи Великої французької революції(конституціоналісти, жирондисти, якобінці). У США після проголошення незалежності на прикінці ХVIII на початку ХІХ ст.. виникли партії федералістів та анти федералістів. У Великобританії консервативна (заснована у 1867) і ліберальна (сформувалась в середині ХІХст.) Серед чинників які викликають утворення політичних партій, такі: 1. наявність у певних соціальних груп специфічних інтересів реалізація яких вимагає утворення партій, 2. різні погляди щодо політичного устрою суспільства та інших конкретних політичних питань, 3. незадоволення частини суспільства своїм становищем та наявність нагальної потреби діяти, щоб змінити його, 4. наявність міжнаціональних конфліктів та міжконфесійних протиріч коли партії формуються насамперед навколо національних чи релігійних ідей.

Н

Назвіть особливості та функції міжнародних організацій.

Основні особливості:

1. Відсутність суверенітету.

2. Відсутність не обрідностей володіння територією населенням та здійснення територіального верховенства.

Основні функції:

1. Регулююча. 2. Розподільча. 3. Забезпечення миру та створення системи колективної безпеки. 4. Наднаціональні політичні функції, застосування сили.

Назвіть основні цілі, принципи і форми здійснення міжнародної політики.

Цілі: участь у міжнародному поділі праці, забезпечення міжнародного миру, спільний захист прав людини, спільне розв’язання глобальних проблем сучасного світу та ін.

Принципи: не втручання у внутрішні справи, відповідальності агресора, поважання і неотримання.

Форми: пасивна, агресивна, консервативна, активна.

Назвіть основні напрями і пріоритетні функції зовнішньої політики України.

Виходячи з геополітичного положення України можна виділити декілька можливих варіантів її зовнішньополітичної стратегії: орієнтація на інтеграцію в євразійській простір; орієнтація на інтеграцію в європейські та євроатлантичні структури (ЄС і НАТО); обрання самобутнього шляху розвитку, обмеження впливів Росії і країн Заходу на визначення політики України; балансування між Заходом і Росією, використання переваг співробітництва на євразійському і західному просторах.

Назвіть та поясніть концепції витоків політичного лідерства.

Є кілька концепцій витоків політичного лідер. Першою виникла у 19 ст. концеп рис яка складалась на основі аналізу ролі видатних осіб історії. Згідно з цією концепцією лідерство є результатом наявності у лідера певних психологічних і соціальних рис.

Ситуативна концепт – за цією концепцією причина лідерства полягає не в індивіді та притаманних йому рисах, а в тій ролі яку він має виконувати за конкретних обставин. Саме обставини визначають вибір лідера та його поведінку.

Концепція визначальної ролі послідовників. Вона трактує лідерство як особливий тип стосунків між керівником та послідовниками.

Психлогічна конц лідерства доводить, що в основі суспільного життя лежить людська психіка.

Назвіть та поясніть функції політичної еліти.

Функції:

- політичного ціле покладання – полягає у розробці стратегії і тактики розвитку суспільства визначенні політичної програми дій.

- інтегративна полягає у забезпеченні цілісності і єдності стійкості його політичної та економічної систем, уникнення соціальнополітичних конфліктів, знаходж оптимальних варіантів.

- регулятивна - еліта виконує основний обсяг роботи щодо прийняття політичних рішень, спрямованих на регулювання суспільних відносин, розв'язання назрілих суспільних проблем і завдань, здійснює розподіл і перерозподіл матеріальних, фінансових, людських та інших ресурсів.

- мобілізаційна або організаторська – поляг в необхідно мобілізації мас для виконання прийнятих рішень і поставлених завдань.

- функція виражена і представництва політичній системі національних інтересів.

- комунікативна – еліта виступає тією ланкою, яка не тільки забезпечує горизонтальні зв’язки в суспільстві, а й здійснює вертикальну комунікацію між владою і масою.

Назвіть та поясніть сучасні концепції еліт.

Знання про політичну еліту істотно поглиблює ознайомлення з її різноманітними концепціями, так чи інакше пов’язаними з двома зазначеними підходами. Концепція еліти належить до так званої макіавелістичної школи в розумінні політичних еліт «основні теоретичні положення» якої полягають у такому. Особливу групу становлять засновані на ціннісному підході концепції демократичного елітизму або елітарної демократії.

Ціннісна концепція: еліта-найцінніший елемент суспільства, наділений високими здібностями в найважливіших для держави сферах діяльності;

Теорії демократичного елітизму(Й.Шумпетер, Т. Дай, Х. Зайглер, інші) виходять з того, що керівна група не лише наділена певними якостями, а й здатна виконувати функцію захисту демократичних цінностей (свободи особистості, слова, друку, політичної конкуренції тощо);

Концепції плюралізму (множинності) еліт передбачають визнання наявності одночасно багатьох еліт, вплив яких обмежений певними сферами діяльності;

Ліволіберальні концепції еліт (Ч.Р. Міллс)базуються на критиці елітарності суспільства з демократичних позицій;

Партократична. Йдеться про авангардну партію робітничого класу, яка виступає носієм революційної – комуністичної ідеології, покликана очолити робітничий клас у його боротьбі за перемогу соціалістичної революції і побудову соціалізму й комунізму.

Назвіть особливості сучасної політичної культури в Україні.

1) Нерозвиненість громадянських позицій; 2) Низька компетентність в управлінні справами суспільства; 3) Заідеологізованість мислення, непримиримість до нетрадиційних поглядів; 4) Підданські відносини до будь-якого центру реальної влади.

Назвіть особливості громадянської політичної культури.

1. Вона відображає систему громадянських відносин, складність тільки в громадському житті суспільства. 2. Вона фіксує відмінність громадського суспільства і політичної системи. 3. Вона виконує функцію середньої ланки між загально людськими цінностями, та політичною свідомістю та поведінкою окремих людей. 4. Основні принципи громадянської політичної культури: толерантність, плюралізм, компромізм, консенсус. 5. В залежності від основних механізмів соціального регулювання якими виступають ринок та держава розрізняють: ринкову культуру і естетистську.

Назвіть найоптимальніші варіанти поєднання основних форм державного правління (президентської і парламентської) та основних типів виборчих систем (мажоритарної і пропорційної).

Буває парламентарно-президентська – при цій формі державного правління більшу владу має парламент. Президентсько-парламентська – більшу владу має президент.

Змішана виборча система є комбінацією мажоритарної і пропорційної виборчих систем. Вона має різні модифікації. Найпоширенішиї варіант це коли частина депутатів вибирається за пропорціїним, а інша за мажоритарним принципом до нижньої палати парламенту. Тут виборець має 2 голоса: 1 за кандидата інший за 1 із списків. Іншиї варіант це коли нижня палата вибирається за пропорційним, а верхня за мажоритарним принципами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.014 с.)