ТЕМА 6. Методика розслідування грабежів та розбоїв 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. Методика розслідування грабежів та розбоївВсього годин – 5, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.

Навчальна мета заняття:систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику грабежів та розбоїв та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні досліджуваних злочинів та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.

 

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.

Додаткові питання:

1. Способи вчинення грабежів та розбоїв.

2.Типові джерела інформації про скоєння грабежів та розбоїв.

3.Тактика допиту підозрюваного у конфліктній ситуації.

4.

Теми для рефератів:

1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.

2. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ОВС при розслідуванні грабежів та розбоїв.

Хід проведення заняття

Під час самопідготовки до першого запитання курсанти повинні засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики грабежів та розбоїв (особу злочинця, особу потерпілого, предмет злочинного посягання, способи вчення грабежів та розбоїв, обстановку вчинення грабежів та розбоїв, слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування та розгорнутий алгоритм їх розслідування.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту потерпілого, допиту свідків, слідчого експерименту, пред’явлення речей для впізнання, призначення судових експертиз.

Рекомендована література:

 

1. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью завладения имуществом граждан. М., 1991.

2. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилища. Ташкент, 1991.

3. Юмашев М.С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью завладения имуществом граждан. М., 1991.

4. Филиппов А.Г. Расследование грабежей и разбоев. М., 1991.

5. Жердев В.А. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе. - М., 2002.

 

ТЕМА 7. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування вимагань

Всього годин – 3, у т.ч., лекції – 0, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.

Навчальна мета заняття:систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику вимагань та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні вимагань та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.

 

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика вимагань.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.

 

Додаткові питання:

1. Типові джерела інформації про вчинення вимагань.

2. Характеристика способів вчинення вимагань.

3. Характеристика особи злочинця.

 

Теми для рефератів:

1. Криміналістична характеристика вимагань.

2. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ОВС при розслідуванні вимагань.

 

Хід проведення заняття

В ході підготовки до практичного заняття на перше питання курсанти повинні засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики вимагань (особу злочинця, особу потерпілого, предмет злочинного посягання, способи вчення вимагань, обстановку вчинення вимагань, слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вимагань та розгорнутий алгоритм їх розслідування.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту потерпілого, допиту свідків, призначення судових експертиз.

 

Рекомендована література:

  1. Клименко В.А., Мельник Н.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. К., 1993.

2. Лысенко В.В. Расследование вымогательств. Харьков, 1996.

 

ТЕМА 8. Методика розслідування шахрайств

Всього годин – 3, у т.ч., лекції – 0, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.

Навчальна мета заняття:систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику шахрайств та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні шахрайств та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика шахрайств.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.

 

Додаткові питання:

1. Типові джерела інформації про вчинення шахрайств.

2. Способи вчинення шахрайств.

3. Характеристика особи шахрая.

 

Теми для рефератів:

1. Криміналістична класифікація шахрайств.

2. Криміналістична характеристика шахрайств.

3. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ОВС при розслідуванні шахрайств.

 

Хід проведення заняття

Під час підготовки до першого запитання слухачам належить засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики шахрайств (особу злочинця, особу потерпілого, предмет злочинного посягання, способи вчення шахрайств, обстановку вчинення шахрайств, слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування шахрайств та розгорнутий алгоритм їх розслідування.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту потерпілого, допиту свідків, призначення судових експертиз.

 

Рекомендована література:

1. Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан. Свердловск, 1985.

2. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на личное имущество граждан, совершенных путем мошенничества. К., 1989.

3. Гвоздиков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. М., 1991.

4. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000.

ТЕМА 9. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Всього годин – 4, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 0.

Навчальна мета заняття:систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні досліджуваних злочинів та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.

 

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.

 

Додаткові питання:

1. Типові джерела інформації про вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Характеристика особи злочинця.

3. Види слідів при вчиненні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 

Теми для рефератів:

1. Способи вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

2. Використання спеціальних знань при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 

Хід проведення заняття

В ході підготовки до практичного заняття на перше питання курсанти повинні засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (особу злочинця, предмет злочинного посягання, способи вчення злочинів, обстановку вчинення та слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту свідків, проведення обшуків, призначення судових експертиз.

Рекомендована література:

1. Горбачёв А.В. Криминалистическая характеристика хищений. Горький, 1981.

2. Миусская Р.А. Расследование хищений, совершаемых с использованием должностного положения. М., 1982.

3. Коновлова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Харьков, 1984.

4. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000.

5. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Метод.посібник . - Х., 2000.

6. Расследование хищений чужого имущества: Учеб. пособие. - Волгоград, 2001 .

 

ТЕМА 10. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

 

Всього годин – 5, у т.ч., лекції – 2, практичні заняття – 2, самостійна робота – 1.

Навчальна мета заняття:систематизація та закріплення знань про криміналістичну характеристику самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва та формування уявлень про їх розслідування. Розробка практичних навичок виявлення, фіксації слідів протиправної діяльності при розслідуванні досліджуваних злочинів та навчання аналізу слідчих ситуацій на підставі криміналістичної характеристики; вироблення навичок визначення комплексів слідчих та інших дій, необхідних для вирішення типових слідчих ситуацій.

Час проведення: 2 год.

Місце проведення заняття: спеціалізована навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм комплекси слідчих дій.

3. Тактика проведення окремих слідчих дій.

 

Додаткові питання:

1. Типові джерела інформації про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

2. Типові сліди вчинення самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

 

Теми для рефератів:

1. Способи вчинення самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

2. Використання спеціальних знань при розслідуванні самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва.

 

Хід проведення заняття

В ході підготовки до практичного заняття на перше питання курсанти повинні засвоїти основні елементи криміналістичної характеристики самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (особу злочинця, предмет злочинного посягання, способи вчення злочинів, обстановку вчинення та слідові картину).

При підготовці на друге питання слухачі повинні визначити види типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва та розгорнутий алгоритм їх розслідування.

При відповіді на третє запитання курсанти повинні розкрити особливості тактики проведення наступних слідчих дій: огляду місця події, допиту підозрюваного, допиту свідків, призначення судових експертиз.

 

Рекомендована література:

 

1. Криміналістика: Підручник за заг.ред. А.Ф. Волобуєва.- Харків, 2011.

2. Організація розслідування окремих видів злочинів: Навчальний посібник за заг. Ред. А.Ф. Волобуєва.- Харків, 2011.

3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій: Навчальний посібник. – Харків, 2011.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.008 с.)