ТОП 10:

Термінологічний словник ключових понять з теми 19.1. Основні засоби

2. Фондоозброєнність

3. Рентабельність основних засобів

4. Фондовіддача

5. Активна частина основних засобів

6. Пасивна частина основних засобів

7. Фондомісткість

8. Виробнича потужність

9. Баланс виробничої потужності

10. Основні виробничі фонди

Перелік контрольних питань з теми 19.

1. Охарактеризуйте структуру основних виробничих фондів авіакомпанії

2. З’ясуйте основні завдання аналізу забезпеченості підприємства основними засобами

3. Визначте джерела аналізу наявності, руху та ефективності використання основних засобів

4. Сформулюйте основну мету аналізу динаміки та структури основних засобів

5. З’ясуйте які показники характеризують рух та технічний стан основних засобів

6. Вкажіть показники які використовують для аналізу інтенсивності та ефективності використання основних засобів

7. Поясніть методику розрахунку середньорічної вартості основних засобів

8. Охарактеризуйте показник рентабельності основних засобів та вкажіть фактори від яких залежить рівень рентабельності

9. Визначте за допомогою яких показників характеризується ступінь використання виробничих потужностей

10. З’ясуйте які фактори впливають на зміну величини виробничих потужностей

Тестові завдання з теми 19.

1. Коефіцієнт приросту дорівнює відношенню суми приросту ОЗ до:

А) Первинної вартості ОЗ;

В) Вартості ОЗ на початок року;

С) Вартості на кінець року;

D) Відновлювальної вартості ОЗ.

 

2.Відношення вартості виготовленої продукції до середньорічної вартості ОЗ - це:

А) Фондомісткість ОЗ;

В) Відносна економія ОЗ;

С) Фондовіддача ОЗ;

D) Рентабельність ОЗ.

 

3.Відношення середньодобового випуску продукції до середньодобової виробничої потужності - це:

А) Коефіцієнт екстенсивного завантаження потужностей;

В) Коефіцієнт потужності;

С) Коефіцієнт інтенсивного завантаження потужностей;

D) Коефіцієнт використання потужностей.

 

1. Відношення середньорічної вартості ОЗ виробничого призначення до вартості виготовленої продукції за звітний період - це:

А) Відносна економія ОЗ;

В) Фондовіддача ОЗ;

С) Рентабельність фондів;

D) Фондомісткість.

2. Відношення фактичного (планового) фонду робочого часу до розрахункового фонду робочого часу - це:

А) Коефіцієнт екстенсивного завантаження потужностей;

В) Коефіцієнт інтенсивного завантаження потужностей;

С) Коефіцієнт використання потужностей;

D) Немає правильної відповіді.

 

3. За допомогою цієї розраховується:

А) Коефіцієнт придатності ОЗ;

В) Коефіцієнт зносу ОЗ;

С) Коефіцієнт вибуття ОЗ;

D) Коефіцієнт оновлення ОЗ.

 

4. Коефіцієнт зносу дорівнює відношенню суми зносу ОЗ до:

А) Вартості ОЗ на початок року;

В) Вартості ОЗ на кінець року;

С) Первинної вартості ОЗ;

D) Відновлювальної вартості ОЗ.

5. Відношення середньорічної вартості ОЗ виробничого призначення до вартості зробленої продукції за звітний період - це:

А) Фондомісткість;

В) Рентабельність фондів;

С) Фондовіддача ОЗ;

D) Відносна економія ОЗ.

6. Відношення фактичного (планового) річного обсягу виробництва продукції до середньорічної виробничої потужності підприємства - це:

А) Коефіцієнт потужності;

В) Коефіцієнт використання потужностей;

С) Коефіцієнт екстенсивного завантаження потужностей;

D) Коефіцієнт інтенсивного завантаження потужностей.

 

7. Класифікація показників для вивчення причинно-наслідкових зв'язків, припускає їх розділення на:

А) Узагальнюючі, приватні і допоміжні;

В) Вартісні і натуральні;

С) Абсолютні і відносні;

D) Результативні і факторні.

 

Типові задачі/ситуаційні вправи з теми 19.

Задача 1

Варіант 1

I. Вихідні дані

Група основних засобів Наявність на початок періоду Надійшло за звітний період Вибуло за звітний період Наявність на кінець періоду
тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, %
Будівлі і споруди     -      
Силові машини     -      
Вимірювальні прилади          
Обчислювальна техніка     -      
Транспортні засоби          
Інструменти          
Всього                

II. Завдання до ситуації

1) Визначити наявність основних засобів на кінець періоду;

2) Охарактеризувати структуру основних засобів;

3) Розрахувати коефіцієнт оновлення (Кон), період оновлення основних засобів (Пон), коефіцієнт вибуття (Кв), коефіцієнт приросту (Кпр).

Задача 1

Варіант 2

I. Вихідні дані

Група основних засобів Наявність на початок періоду Надійшло за звітний період Вибуло за звітний період Наявність на кінець періоду
тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, %
Будівлі і споруди          
Силові машини     -      
Вимірювальні прилади          
Обчислювальна техніка   -        
Транспортні засоби   -        
Інструменти     -      
Всього                

II. Завдання до ситуації

1) Визначити наявність основних засобів на кінець періоду;

2) Охарактеризувати структуру основних засобів;

3) Розрахувати коефіцієнт оновлення (Кон), період оновлення основних засобів (Пон), коефіцієнт вибуття (Кв), коефіцієнт приросту (Кпр).

Задача 1

Варіант 3

I. Вихідні дані

Група основних засобів Наявність на початок періоду Надійшло за звітний період Вибуло за звітний період Наявність на кінець періоду
тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, %
Будівлі і споруди   -        
Силові машини          
Вимірювальні прилади   -   -      
Обчислювальна техніка     -      
Транспортні засоби          
Інструменти     -      
Всього                

II. Завдання до ситуації

1) Визначити наявність основних засобів на кінець періоду;

2) Охарактеризувати структуру основних засобів;

3) Розрахувати коефіцієнт оновлення (Кон), період оновлення основних засобів (Пон), коефіцієнт вибуття (Кв), коефіцієнт приросту (Кпр).

Задача 1

Варіант 4

I. Вихідні дані

Група основних засобів Наявність на початок періоду Надійшло за звітний період Вибуло за звітний період Наявність на кінець періоду
тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, %
Будівлі і споруди   -        
Силові машини          
Вимірювальні прилади     -      
Обчислювальна техніка -     -      
Транспортні засоби          
Інструменти   -        
Всього                

II. Завдання до ситуації

1) Визначити наявність основних засобів на кінець періоду;

2) Охарактеризувати структуру основних засобів;

3) Розрахувати коефіцієнт оновлення (Кон), період оновлення основних засобів (Пон), коефіцієнт вибуття (Кв), коефіцієнт приросту (Кпр).

Задача 1

Варіант 5

I. Вихідні дані

Група основних засобів Наявність на початок періоду Надійшло за звітний період Вибуло за звітний період Наявність на кінець періоду
тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, % тис. грн. частина, %
Будівлі і споруди          
Силові машини   -        
Вимірювальні прилади     -      
Обчислювальна техніка          
Транспортні засоби   -        
Інструменти     -      
Всього                

II. Завдання до ситуації

1) Визначити наявність основних засобів на кінець періоду;

2) Охарактеризувати структуру основних засобів;

3) Розрахувати коефіцієнт оновлення (Кон), період оновлення основних засобів (Пон), коефіцієнт вибуття (Кв), коефіцієнт приросту (Кпр).

Задача 2

Варіант 1

I. Вихідні дані

Показники Умовне позначення План Факт Відхилення. (+/-)
Рентабельність основних засобів, % Роз      
Фондовіддача основних фондів, грн. Фоз 7,2 7,55  
Доля реалізованої продукції в загальному випуску, коефіцієнт Чрп 0,992 0,958  
Рентабельність продажів, % Роб 18,79 19,3  

II. Завдання до ситуації:

1) Знайти результативний показник (рентабельність основних засобів) за планом і фактом;

2) Проаналізувати за допомогою методу ланцюгових підстановок вплив вищезгаданих чинників на зміну рентабельності основних засобів;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.009 с.)