Порушення порядку провадження господарської діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порушення порядку провадження господарської діяльностіПорушення порядку провадження господарської діяльності

1) Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -

тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

 

2). Повторні вказані дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

 

3). Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -

тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

2 Порушення законодавства про патентування

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, у разі порушення вимог цього Закону несуть таку
відповідальність:

- за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;

- за порушення порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

- за здійснення операцій, передбачених цим Законом, без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

- за здійснення операцій з реалізації товарів без одержання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку одержання та використання пільгового торгового патенту, сплачують штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового
торгового патенту;

- за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням.

 

Штрафи, підлягають сплаті порушником у п'ятиденний термін відповідно до законодавства.

 

Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог цього Закону про патентування притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством - від 5 до 10 н.м.д.г.

 

При скоєнні одного з вищезазначених порушень податкові органи зупиняють діяльність таких підприємців. Поновлення такої діяльності можливе тільки від дня сплати штрафу чи дня отримання торгового патенту.

3 Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

1) Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

2). Несплата по вині власника сум при звільнені -

середній заробіток за час затримки по день розрахунків

 

3). Незаконне звільнення або перевід на роботу, яка оплачується менше, в випадку визнання незаконності судом -

середній заробіток за весь час вимушеного

прогулу або різницю в заробітку

 

4). Затримка видачі трудової книжки -

середня зарплата за час

вимушеного прогулу

 

5). Порушення або невиконання обов’язків по укладанню колективного договору -

50-100 неоподаткованих мінімумів

особами, що представляють власника

 

6). Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці

тягне за собою накладення штрафу

- на працівників від 2 до неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення санітарного законодавства

1) Реалізація продукції, забороненої до випуску і реалізації посадовцями державною СЕС -

штраф - 100% вартості реалізованої продукції

2) Випуск, реалізація продукції, яка внаслідок порушення стандартів санітарних норм є небезпечною для здоров’я

штраф - 100% вартості випуску чи реалізації

3) Ухилення від надання посадовцем СЕС продукції, яка підлягає контролю

штраф - 25% вартості випуску з моменту ухилення

4) Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм -

тягне за собою накладення штрафу

- на громадян від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- на посадових осіб - від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Порушення вимог пожежної безпеки

1) Порушення вимог законодавства по пожежній безпеці невиконання вимог посадових осіб - штрафи

- до 2% місячної ФОП підприємства

- на посадовців 5-10 неоподаткованих мінімумів

- на громадян – 3-7 неоподаткованих мінімумів

2) Несплата штрафу на протязі місяця після вирішення спору в суді у випадку звертання до суду

пеня 2% за кожний день прострочення

 

Недодержання державних стандартів, норм і правил

під час проектування і будівництва

 

1) Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, -

тягне за собою накладення штрафу

- на громадян від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

- на посадових осіб - від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

 

2) Надання недостовірної інформації про умови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -

тягне за собою накладення штрафу

- на посадових осіб від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

3) Проектування об'єктів і споруд з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації, виконання будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього

тягне за собою накладення штрафу

- на громадян від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

- на посадових осіб - від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян.

4) Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації -

тягне за собою накладення штрафу

- на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- на посадових осіб - від 9 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Порушення прав споживачів

1) відмова споживачу в реалізації його прав стосовно заміни, усунення недоліків, зменшення ціни товару, послуг, робіт(при неналежній їх якості), штраф - у 10-кратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) створення перешкод службовим особам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування - у розмірі від 1 до 10% вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 

3) невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів про усунення порушень прав споживачів - у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів -

тягнуть за собою накладення штрафу від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості -

тягне за собою накладення штрафу від 1 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Підприємницькою діяльністю

 

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, -

тягне за собою накладення штрафу від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Обман покупця чи замовника

 

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від 2 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Порушення порядку провадження господарської діяльності

1) Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -

тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

 

2). Повторні вказані дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

 

3). Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства -

тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

2 Порушення законодавства про патентування

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, у разі порушення вимог цього Закону несуть таку
відповідальність:

- за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;

- за порушення порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

- за здійснення операцій, передбачених цим Законом, без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

- за здійснення операцій з реалізації товарів без одержання пільгового торгового патенту або з порушенням порядку одержання та використання пільгового торгового патенту, сплачують штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового
торгового патенту;

- за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням.

 

Штрафи, підлягають сплаті порушником у п'ятиденний термін відповідно до законодавства.

 

Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог цього Закону про патентування притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством - від 5 до 10 н.м.д.г.

 

При скоєнні одного з вищезазначених порушень податкові органи зупиняють діяльність таких підприємців. Поновлення такої діяльності можливе тільки від дня сплати штрафу чи дня отримання торгового патенту.

3 Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці

1) Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

2). Несплата по вині власника сум при звільнені -

середній заробіток за час затримки по день розрахунків

 

3). Незаконне звільнення або перевід на роботу, яка оплачується менше, в випадку визнання незаконності судом -

середній заробіток за весь час вимушеного

прогулу або різницю в заробітку

 

4). Затримка видачі трудової книжки -

середня зарплата за час

вимушеного прогулу

 

5). Порушення або невиконання обов’язків по укладанню колективного договору -

50-100 неоподаткованих мінімумів

особами, що представляють власника

 

6). Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці

тягне за собою накладення штрафу

- на працівників від 2 до неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

- на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)